Open Leeromgeving Seriematige Aanpak

Van idee naar uitvraag aan de hand van concrete vraagstukken

De omvang, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de schaarste aan mensen en middelen vragen een meer seriematige aanpak van de Vervangings- en Renovatieopgave van Infrastructuur. De Bouwcampus is met die reden gaan zoeken naar concrete strategieën en lessen uit de praktijk. Deze hebben we gebundeld in het V&R Transitie Dashboard. Daarnaast zijn stappen geïdentificeerd die van belang zijn voor de verhoging van de productiviteit en het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave. De Bouwcampus wil een actieve verbindende rol spelen bij het doorlopen van de geschetste stappen in het V&R Transitie Dashboard. Daarom organiseren we de ‘Open Leeromgeving Seriematige Aanpak’ waarbij partijen in de keten aan de slag gaan met seriematig werken aan de hand van concrete V&R opgaven.

Aanpak

In de Open Leeromgeving delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Daarnaast dagen we je uit om in werkgroepen mee te werken aan het verder brengen van de seriematige aanpak aan de hand van de concrete V&R opgaven. De vragen die hierin centraal staan: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen we hierbij inzetten? De uitkomst nemen de betrokken partijen mee in hun toekomstige marktbenadering en uitvraag aan de markt. 

Stand van zaken

De afgelopen maanden zijn sessies georganiseerd rondom drie werkgroepen: beweegbare bruggen, sluizen en gemalen. Hierin kwamen in totaal 100+ professionals uit de infra samen. De drie werkgroepen hebben geresulteerd in een aanvalsplan met concrete acties. Dit aanvalsplan is hieronder visueel weergegeven en wordt hier uitgebreid toegelicht. In februari wordt het aanvalsplan gedeeld met alle deelnemers uit de werkgroepen, zodat zij ook van elkaar kunnen zien wat het heeft opgeleverd. Vervolgens wordt het plan in campagnevorm breder uitgezet in de markt en bij opdrachtgevers.

Alle ideeën per werkgroep hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

 Praatplaat De Bouwcampus VR

Betrokken partijen

De betrokken partijen zijn Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, RoyalHaskoning DHV, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Brabantse Delta en 100+ professionals vanuit de hele infraketen.


De mensen

Harald Versteeg

Transitiemanager

Thijs Mackus

Transitiemanager

Leo Oosterveen

Transitiemanager

Donald Bezemer

Transitiemanager

Elien Rogaar

Transitie-expert

Mirko Pap

Transitiemedewerker

Tjerk Jaarsma

Transitiemedewerker

Bram Natter

Transitiemedewerker

V&R Transitie Dashboard

De Bouwcampus is op zoek gegaan naar concrete strategieën en lessen uit de praktijk van de seriematige aanpak. Deze zijn gebundeld in het V&R Transitie Dashboard. Daarnaast zijn stappen geïdentificeerd die van belang zijn voor de verhoging van de productiviteit en het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave.

Naar het Dashboard.


Documenten


Agenda

 • 21/09/2023
  V&R TransitieMotor

  V&R TransitieMotor

  Kom naar de tweede editie van de V&R TransitieMotor op donderdag 21 september! Tijdens deze online sessie nemen we je mee naar de Duitse (infra)markt. Max Bögl deelt hun ervaring met seriematig en industrieel bouwen. Ben je erbij?

  Ervaringen Max Bögl

  De Max Bögl Group heeft “bau + X” als bedrijfsstrategie. “X” staat onder andere voor de focus op grootschalige productie van eigen seriematige producten. Op 21 september vertelt Max Bögl over hun ervaringen hiermee. Waar liepen ze tegen aan? Welke ontwerpkeuzes hebben ze gemaakt? We gaan ook in gesprek met een Duitse opdrachtgever om te begrijpen waarom en hoe ze ruimte bieden voor een seriematige industriële aanpak. Verder is er genoeg ruimte voor discussie en vragen. 

  Wanneer?

  Donderdag 21 september 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 14/09/2023
  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 3

  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 3

  De Bouwcampus organiseert vier sessies van de nieuwe werkgroep Gemeentelijke Bruggen, tot stand gekomen in samenwerking met Platform Bruggen. De derde sessie vindt plaats op donderdag 14 september.

  Waarom de werkgroep Gemeentelijke Bruggen?

  De komende jaren moeten gemeenten duizenden bruggen duurzaam vervangen of renoveren. Dat is een enorme opgave omdat daarnaast ook geld en mensen nodig zijn voor de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Om hier een efficiënte aanpak voor te bedenken komt de werkgroep Gemeentelijke Bruggen dit jaar vier keer bij elkaar. Vorig jaar zochten al ruim 100 deelnemers uit de hele keten naar mogelijke oplossingen in drie andere werkgroepen; sluizen, beweegbare bruggen en gemalen. In deze werkgroepen bogen de deelnemers zich over vragen als: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, een vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen hierbij worden ingezet? De inspanningen van de drie werkgroepen resulteerden in bijgevoegde praatplaat met daarop stappen naar een vernieuwende aanpak.

  Praktische informatie

  De data van de reeks zijn als volgt:

  sessie 1 | donderdag 25 mei
  sessie 2 | donderdag 22 juni
  sessie 3 | donderdag 14 september
  sessie 4 | donderdag 12 oktober

  De sessies vinden plaats van 14:00 - 17:00 uur op verschillende locaties in het midden van het land. Aansluitend aan de sessies is er een borrel. De definitieve locaties en meer informatie over het programma ontvang je na aanmelding.

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 12/10/2023
  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 4

  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 4

  De Bouwcampus organiseert vier sessies van de nieuwe werkgroep Gemeentelijke Bruggen, tot stand gekomen in samenwerking met Platform Bruggen. De vierde sessie vindt plaats op donderdag 12 oktober.

  Waarom de werkgroep Gemeentelijke Bruggen?

  De komende jaren moeten gemeenten duizenden bruggen duurzaam vervangen of renoveren. Dat is een enorme opgave omdat daarnaast ook geld en mensen nodig zijn voor de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Om hier een efficiënte aanpak voor te bedenken komt de werkgroep Gemeentelijke Bruggen dit jaar vier keer bij elkaar. Vorig jaar zochten al ruim 100 deelnemers uit de hele keten naar mogelijke oplossingen in drie andere werkgroepen; sluizen, beweegbare bruggen en gemalen. In deze werkgroepen bogen de deelnemers zich over vragen als: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, een vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen hierbij worden ingezet? De inspanningen van de drie werkgroepen resulteerden in bijgevoegde praatplaat met daarop stappen naar een vernieuwende aanpak.

  Praktische informatie

  De data van de reeks zijn als volgt:

  sessie 1 | donderdag 25 mei
  sessie 2 | donderdag 22 juni
  sessie 3 | donderdag 14 september
  sessie 4 | donderdag 12 oktober

  De sessies vinden plaats van 14:00 - 17:00 uur op verschillende locaties in het midden van het land. Aansluitend aan de sessies is er een borrel. De definitieve locaties en meer informatie over het programma ontvang je na aanmelding.

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 06/12/2023
  Infra Lunchlezing | Prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur 2.0

  Infra Lunchlezing | Prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur 2.0

  Op woensdag 6 december organiseren we samen met Platform Bruggen en Platform WOW de eerste Infra Lunchlezing, een vervolg op de reeks lunchlezingen Bruggen. Deze editie gaat over het prognoserapport vernieuwingsopgave infrastructuur 2.0, dat op 14 november werd gepubliceerd.

  Het programma: 

  • Peter Rasker (TNO) geeft een korte samenvatting van het rapport: belangrijkste conclusies en aanbevelingen
  • Arie Bleijenberg (opsteller eerste rapport '21): wat weten we nu meer t.o.v. het 1e rapport en wat zegt dit over de urgentie?
  • Lindy Molenkamp (directeur Beheer en Uitvoering Provincie Noord-Holland): als bestuurder en opdrachtgever: hoe helpt het rapport jou? Welk inzicht heeft het jou gegeven? 
  • Harry Michels (transitiemanager Provincie Noord-Holland) licht een tipje van de sluier op: hoe gaat de provincie deze landelijke aanpak regionaal toepassen? Ook geeft Harry meer kleur van de aanbevelingen. 
  • Ad van Vugt (Beheerder / sr. specialist kunstwerken bij Gemeente 's-Hertogenbosch): wat heeft hij aan het rapport en op welke manier heeft de Club van 25 hier aan bijgedragen?
  • Ruimte voor vragen

  De Infra Lunchlezing vindt online op 6 december om 12.30 plaats via Microsoft Teams.

  Wil je mee doen of meer informatie? Klik dan hier!

 • 23/11/2023
  Infra TransitieMotor

  Infra TransitieMotor

  In 2018 heeft de gemeente Amsterdam voor de aanleg en het onderhoud van de verhardingen een transitie ingezet. Deze gaat van traditionele RAW- bestekken naar langlopende samenwerkingsovereenkomsten. Het doel? De gemeentelijke duurzaamheidsambities haalbaar maken, faalkosten verminderen en een efficiëntere werkwijze. 

  In deze TransitieMotor neemt Jorrit Kalt, categoriemanager van de gemeente Amsterdam ons mee in zijn SOK ervaringen. Hoe selecteer je zo’n lange termijn SOK samenwerkingspartner?  Hoe geef je het uitgangspunt eerlijk werk tegen een eerlijke prijs vorm? Wat levert het in de praktijk op, en welke hobbels kom je tegen?  

  Samen met Jorrit en de deelnemers, waaronder SOK aannemers, zoeken we via stellingen en interactieve vragen naar de te leren transitielessen.

  Wil je erbij zijn? Klik dan hier om je aan te melden.

 • 31/01/2024
  Infra TransitieMotor

  Infra TransitieMotor

  De volgende transitieMotor staat gepland op 31 januari van 12:00 tot 13:00. Deze vindt online plaats via Microsoft Teams. In deze editie gaan we in op de kansen van kunstmatige intelligentie (AI) bij het aanjagen van transitie binnen de V&R opgave.

  Disruptieve technologie kan ons helpen de transitie aan te jagen. Eén van de meest veelbelovende hiervan is AI. Deze technologie bootst het menselijke denken na op een dusdanige schaal dat de mogelijkheden ongekend zijn. Maar wat kan AI betekenen in de transitie van de vervangings- en renovatieopgave? Hoe kunnen we deze technologie inzetten voor versnelling?

  Tijdens de sessie nemen Tufail Ghauharali (oprichter van Akida) en Peter Jaarsveld (data engineer van Akida) ons mee in de rol van AI binnen de vervangings- en renovatieopgave. Zij laten zien hoe zij AI toepassen in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, wat dit oplevert en welke lessen zij er uittrekken.

  Meedoen? Klik hier om je aan te melden.

 • 21/02/2024
  Infra TransitieMotor | De Transitie Naar Duurzaam Asfalt

  Infra TransitieMotor | De Transitie Naar Duurzaam Asfalt

  De komende Infra TransitieMotor is op woensdag 21 februari van 12:00 tot 13:30. Deze staat in het teken van de transitie naar duurzaam asfalt. Welke lessen zijn er te leren? Hoe kunnen met duurzaam asfalt klimaat- en circulariteitsdoelstellingen gehaald worden?

  Ondanks de velen jaren aan inspanning om asfalt te verduurzamen, blijkt dit nog niet voldoende te zijn om de doelstellingen van de sector te behalen. Daarom is het belangrijk om deze initiatieven niet alleen vanuit de techniek, maar ook systemisch aan te pakken. Naast kennis en innovatie is het noodzakelijk om ook de belemmeringen te analyseren die de implementatie en opschaling van een systemische aanpak tegenhouden.

  Prof. dr. ir. André Nijhof zal ons meenemen in het actieplan wat een groep professionals van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers onder zijn begeleiding heeft gemaakt. Het actieplan bevat concrete handelingsperspectieven (bouwstenen) waarmee professionals in de infrabranche acties kunnen ondernemen. Nijhof zal ons vertellen over de gekozen systemische aanpak en de lessen die we kunnen delen over de transitie.

  Aanvullend zullen we met Carla Vosmaer en Jan van de Water, die beiden hebben gewerkt aan het actieplan, in gesprek gaan. Zo leren we over opgedane ervaringen én over welke cross-overs er naar andere transities gemaakt kunnen worden.

  Klik hier om je aan te melden voor de TransitieMotor.

 • 29/02/2024
  Infra Dialoog | Bouwen met Hout

  Infra Dialoog | Bouwen met Hout

  Hout is als onuitputtelijke grondstof van zichzelf al een circulair product. In de bouwsector nemen het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van hout toe, echter gaat De GWW-sector tot nu toe minder mee in de trend. Hoe kun je hout op een technische manier (blijven) gebruiken in de GWW? Tijdens deze dialoog hebben we het erover wanneer je voor hout kunt kiezen en waarom. Kortom: Kennen we de kansen van hout goed genoeg?

  Ben je professional in de infra? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen aan deze online dialoog. Deel jouw ervaringen met hout of maak kennis met de mogelijkheden van hout van andere deelnemers.

  Zoals altijd bestaat het format van de Infra Dialoog uit enkele korte pitches waarna we in kleine groepjes met elkaar ervaringen uitwisselen. De volgende drie vakgenoten leiden deze Infra Dialoog met een pitch in:

  • Emile Hoogterp, Technische Directeur bij ingenieursbureau Westenberg en betrokken bij Handboek Hout in de GWW
  • Marcus Schiere, Product Manager Hout bij Hupkes Wijma

  Om 09.00 uur vindt de plenaire terugkoppeling plaats. We nodigen je als infraprofessional van harte uit mee te doen aan deze online dialoog.

  Klik hier om je aan te melden voor de Infra Dialoog.

 • 06/03/2024
  Infra Lunchlezing | Handboek Hout in de GWW

  Infra Lunchlezing | Handboek Hout in de GWW

  Op woensdag 6 maart organiseren Platform WOW, Platform Bruggen en De Bouwcampus de tweede Infra Lunchlezing, een vervolg op de reeks lunchlezingen Bruggen. Deze editie gaat over het Handboek Hout in de GWW dat in 2022 werd gepubliceerd.

  Eerst geeft Eric de Munck van Centrum Hout een presentatie over het nieuwe handboek ‘Hout in de GWW’. Hier wordt ingegaan op de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van hout in civiele constructies. Hout heeft unieke eigenschappen die helpen de GWW te verduurzamen en circulair en klimaatneutraal te maken. Tevens is hout een adequaat antwoord op de verwachte grondstof schaarste. Ook komen kostenaspecten en het beheer en onderhoud van houten constructies aan de orde.

  Vervolgens zal John Broeke van de Gemeente Oosterhout vertellen hoe zij in bouwteamverband bezig zijn met een nieuwe brug conform de nieuwe, uit het handboek komende CUR213.

  Ten slotte is er ruimte voor vragen en discussie.

  Klik hier om je aan te melden voor de lunchlezing.

 • 20/03/2024
  Infra TransitieMotor | Hout in de GWW

  Infra TransitieMotor | Hout in de GWW

  De volgende Infra TransitieMotor is op 20 maart en vindt online plaats via Vitero. Deze editie gaat over hout in de Grond- Weg en Waterbouw (GWW). Hoewel in de bouwsector het gebruik van hout al een flinke vlucht heeft genomen, blijft de GWW sector ondanks groeiende aandacht voor het materiaal achter. Welke transitielessen uit de bouw kunnen we gebruiken om ook in de GWW het gebruik van hout vanzelfsprekend te maken?

  Wytze Kuijper, Transitie Expert Materialen met Toekomst bij De Bouwcampus neemt ons mee in de geleerde transitielessen in de woning- en utiliteitsbouw en waar hout al meer wordt toegepast. Zo maakt hij de cross-over en legt hij uit hoe de transitie van hout in de GWW versneld kan worden.

  Aanvullend gaan we met twee professionals uit de sector in gesprek. Zij zullen ons vertellen over hun ervaring met hout in zowel de bouw- als de GWW sector en welke cross-overs daar gemaakt kunnen worden.

  Klik hier om je aan te melden voor de Infra TransitieMotor.

 • 03/04/2024
  Infra Lunchlezing | Duurzaam en Circulaire Beton

  Infra Lunchlezing | Duurzaam en Circulaire Beton

  Op woensdag 3 april van 12:30 tot 13:30 organiseren we een Infra Lunchlezing over duurzaam en circulair beton. Sinds begin dit jaar leggen we met regelmaat de focus op materialen (asfalt, hout) en hoe het gebruik van materialen kan bijdragen aan het verduurzamen van de infra-sector.

  Tijdens deze lunchlezing zijn er drie betrokkenen uit het netwerk die vanuit hun eigen organisatie en expertise ingaan op circulariteit en duurzaamheid in relatie tot beton:

  • Peter Rasker, directeur TNO en voorzitter Beton innovatieloket, over de rol van het loket bij het meer duurzaam innoveren bij de toepassing van beton.
  • Kurt Meijer, senior projectleider Waterschap Noorderzijlvest, over hoe de inkoopstrategie circulaire bruggen en viaducten helpt om de duurzaamheidsdoelen van het waterschap te realiseren.
  • Felix Leenders, constructeur en betonexpert bij Van Hattum en Blankevoort over de toepassing van geopolymeerbeton met praktijkvoorbeelden bij de Galgenveldbrug in Amsterdam en de vispassage bij IJmuiden.

  Klik hier om je aan te melden voor de Infra Lunchlezing.

 • 24/04/2024
  Infra TransitieMotor | Het Verduurzamen van Beton

  Infra TransitieMotor | Het Verduurzamen van Beton

  De volgende Infra TransitieMotor is op 24 april van 12:00 tot 13:00 en vindt online plaats via Microsoft Teams. Deze editie gaat over het verduurzamen van beton. Gedreven door onze duurzaamheidsdoelstellingen werken we als sector hard aan de ontwikkeling van duurzaam beton. Maar waar staan we nu? En kan die transitie sneller?

  De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de hele keten, ook de opdrachtgevers. Daarom is het Betonakkoord gesloten. Een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector.

  We zullen met Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, in gesprek gaan. Zo leren we over de opgedane ervaringen, zowel in de bouw als in de GWW-sector. De transitie is al in gang gezet, en heeft verschillende fases meegemaakt. Samen kijken we welke fases dit zijn en welke crossovers naar andere transities gemaakt kunnen worden.

  Klik hier om je aan te melden voor de Infra TransitieMotor.

 • 25/04/2024
  Infra Dialoog | Bouwen met Composiet

  Infra Dialoog | Bouwen met Composiet

  Op donderdag 25 april organiseren we de Infra Dialoog. Sinds begin dit jaar leggen we met regelmaat de focus op materialen (asfalt, hout, beton) en hoe het gebruik hiervan kan bijdragen aan het verduurzamen van de infrasector. In de editie van april staat composiet centraal.

  Duurzaam Composiet

  Composiet als vezel versterkt kunststof heeft zijn weg naar de infra-sector en GWW al gevonden. Denk aan sluisdeuren, damwandplanken of bruggen(dekken). Eigenschappen zoals weersbestendigheid, lichtgewicht en grote ontwerp-vrijheid maken composiet een aantrekkelijk alternatief voor staal of beton. Ook is het bij de productie mogelijk om gerecycled kunststof te verwerken. Composieten worden echter nog niet op grote schaal toegepast. Waarom is dit? Maakt onbekend soms onbemind?

  Ga hierover in gesprek met vakgenoten op gebied van techniek, inkoop en beheer.

  Wie zijn de inleiders?

  Zoals altijd bestaat het format van de Infra Dialoog uit enkele korte pitches waarna we in kleine groepjes met elkaar ervaringen uitwisselen. De volgende vakgenoten leiden deze Infra Dialoog met een pitch in:

  • Joost van den Berg, algemeen directeur bij de brancheorganisatie CompositesNL. Joost heeft ervaring in de maakindustrie en zet zich nu in om de belangen te behartigen van partijen betrokken bij de ontwikkeling, fabricage, onderhoud en het hergebruik van composieten.
  • Ami Alhyane, senior adviseur civiel bij Gemeente Lansingerland. Amil is onderdeel van het beheerteam van de gemeente en heeft zowel positieve als negatieve ervaringen met het toepassen van nieuwe materialen in zijn gebied.
  • FiberCore (naam spreker volgt). Producent van composieten voor de bouw en infra. Ontwikkelen concepten voor het opwaarderen, levensduur verlengen en versterken van brugconstructies.

  Klik hier om je in te schrijven voor de Infra Dialoog.


Nieuws

 • 11/07/2023
  Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur

  Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur

  De vervangings- en renovatieopgave vraagt om een fundamentele verandering in het denken bij de verschillende partijen in de infraketen. Maar hoe geef je dat concreet handen en voeten? Transitiemanagers Pjotr Mak en Leo Oosterveen zijn met deze aanbeveling in het achterhoofd op zoek gegaan bij overheden naar een antwoord op de vraag: ‘wat is er in jullie ogen nodig om tot een samenwerking te komen bij de aanpak van de V&R-opgave?’

  Zes vertegenwoordigers van provincies en Rijkswaterstaat hebben deze vraag beantwoord. Maar zij bogen zich ook over de vervolgvragen: ‘wat zijn factoren die de transitie van de V&R-opgave kunnen aanjagen? En: ‘wat zijn factoren die de transitie van de V&R-opgave belemmeren?’ De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in de publicatie 'Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur'.

  Lees de publicatie
 • 09/05/2023
  Forse belangstelling voor nieuwe werkgroep gemeentelijke bruggen

  Forse belangstelling voor nieuwe werkgroep gemeentelijke bruggen

  Gemeentelijke bruggen hebben specifieke problemen en uitdagingen. Zo liggen ze vaak in drukbezochte gebieden en hebben ze niet zelden een monumentale status. Hoe voorkom je al te grote logistieke problemen in een binnenstad en hoe zorg je dat het uiterlijk intact blijft en vooral dat de kosten niet de pan uitrijzen? Het waren onder andere deze vragen die centraal stonden tijdens de kick-off bijeenkomst van de werkgroep gemeentelijke bruggen. Ruim 90 deelnemers namen hieraan deel.

  De komende jaren staan gemeenten voor de opgave om duizenden bruggen duurzaam te vervangen of te renoveren. Om hiervoor een efficiënte aanpak te bedenken start De Bouwcampus in samenwerking met Platform Bruggen met de werkgroep gemeentelijke bruggen. Het doel van de werkgroep is de opgave scherp krijgen, de gemeentelijke ambities in kaart brengen en uiteindelijk met een advies komen en concrete producten te kunnen bieden. Eerste vraag daarbij is: Welke dingen gebeuren al? Wat zijn de ambities en de problemen? Een grote uitdaging is het ontstaan van onderlinge concurrentie met andere bouwopgaven en de energietransitie. Er ontstaat concurrentie om dezelfde mensen, dezelfde grondstoffen, ruimte en geld.

  Herkennen

  Mooi om te zien is, dat alle aanwezigen bij de kick-offbijeenkomst zich in de geschetste problematiek herkennen en blij zijn de ervaringen van anderen te horen. Zo ontstaan in de verschillende break-out rooms heel geanimeerde gesprekken, waaruit al snel duidelijk wordt dat dit zeker niet de laatste bijeenkomst zal zijn.

  Rode draad in de bijeenkomst blijkt het belang van samenwerken en omdenken. “Als afzonderlijke beheersorganisaties kunnen we het niet alleen,” zo merkt Harry Michels directeur Beheer en Uitvoering van de `provincie Noord – Holland op. “Zowel gemeenten, als provincies als Rijkswaterstaat zijn partijen die gemeentelijke bruggen in beheer hebben, die moeten de handen ineenslaan. Het veranderen van systemen is altijd lastig. Maar er is nu wel een duidelijke reden: de capaciteiten van aannemers en ingenieurs zijn beperkt. Het is ook belangrijk dat we marktpartijen iets kunnen bieden. Zij moeten investeringen doen in seriematige productie van onderdelen of hele bruggen, dan moeten ze wel weten dat het voor langere tijd is.”

  Goede ervaringen

  Harald Versteeg, transitiemanager bij De Bouwcampus en betrokken bij het traject Vervanging & Renovatie Infrastructuur vertelt over de ervaringen met andere werkgroepen. “Het belangrijkste is met elkaar in gesprek gaan, samenwerken in plaats van concurreren. Als kleinere partijen samenwerken kunnen ze schaalvoordelen behalen. Ook is het belangrijk naar de manier van werken te kijken. Er zijn enorm veel verschillende bedieningsmechanismen voor bruggen. Maar is het echt nodig om 28 verschillende systemen te hebben? Als we dat kunnen beperken, kunnen we veel sneller werken, doordat we in grotere aantallen kunnen produceren.”

  Hans de Wit van Damsteegt Waterwerken heeft als marktpartij al ruime ervaring met seriematig werken opgedaan. “Wat wij veel horen, is dat men geen eenheidsworst wil,” vertelt hij, “Maar prefab betekent niet dat alles hetzelfde wordt. Er is nog heel wat variatie mogelijk. We werken bijvoorbeeld met een standaardbreedte van vier meter en de lengte kan variëren van 8 tot 24 meter. De gemeente Zoetermeer werkt al drie jaar zo. Wij hebben daar in drie weken tijd vijf bruggen kunnen vervangen.” Een belangrijke randvoorwaarde voor deze snelheid is volgens De Wit, dat je een grotere serie tegelijk kunt maken en dat je een logische volgorde bepaalt. “Het grote voordeel voor de gemeente is dat de buitenruimte veilig blijft en dat er weinig hinder is.” Momenteel is hij bezig in de gemeente Alphen aan den Rijn. “Daar hebben ze de wijken opgedeeld in soorten, bijvoorbeeld: landelijk of centrum. Elke soort wijk krijgt een bepaald type leuning. Zo is het niet overal hetzelfde maar kunnen ze wel op grotere schaal inkopen. Dit levert ook veel financieel voordeel op.”

  Aanknopingspunten

  De laatste spreker van de bijeenkomst is Marc Nelen, adviseur van Netwerk Conceptioneel Bouwen. “Ik heb veel aanknopingspunten gehoord”, merkt hij op. Nelen laat in zijn bijdrage vooral zijn gedachten over de manier van aanbesteden gaan. “Die moet een andere insteek krijgen. Opdrachtgevers schrijven nu nog te veel voor. We denken te klassiek, we moeten gaan omdenken. En vooral gaan denken in herhaalbare oplossingen, geïndustrialiseerde productie en voorspelbaarheid. In plaats van het voorschrijven van materialen in tenders moet je aangeven welke prestaties je eist. Laat je vervolgens verrassen door de leverancier. Het eindresultaat is verhoging van snelheid en kwaliteit en een betere prijs/kwaliteit verhouding.”

  Deelnemen

  Het is duidelijk dat de nieuwe werkgroep met deze succesvolle kick-offbijeenkomst van de grond komt. De werkgroep gemeentelijke bruggen gaat dit jaar vier keer bij elkaar komen. De volgende keer zal dat een fysieke bijeenkomst centraal in het land zijn. De bedoeling is dat zoveel mogelijke disciplines zich voor de werkgroep gaan inschrijven: van aannemers tot toeleveranciers en van ingenieursbureaus tot slopers. Interesse om mee te doen? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • 26/04/2023
  V&R TransitieMotor zet in op andere aanpak infrastructuur

  V&R TransitieMotor zet in op andere aanpak infrastructuur

  Om de golf van duizenden te vervangen of te renoveren bruggen, sluizen en viaducten te verwerken is een andere aanpak essentieel. Doen we dit niet dan komt de bereikbaarheid, de veiligheid en het behalen van maatschappelijke doelen in gevaar. Maar wat is voor deze opgave de beste aanpak? Deze vraag staat centraal tijdens de V&R TransitieMotor. Op donderdag 11 mei begint de serie van maandelijkse online bijeenkomsten met onder andere lezingen van deskundigen maar vooral het uitwisselen van aansprekende ideeën.

  Het einde van de levensduur van onze infrastructuur is in zicht. Dat betekent dat zowel de rijksoverheid als provincies en gemeenten de komende jaren te maken krijgen met een enorme vervangings- en renovatieopgave. Gezien het feit dat we in diezelfde periode ook nog eens een slordige 900.000 woningen moeten bouwen en we een flinke verduurzamingsslag moeten maken, kan dit alles niet op de traditionele wijze gebeuren. Hiernaast hebben we te maken met krapte in de arbeidsmarkt en een veelvoud aan maatschappelijke wensen en eisen waar onze kunstwerken aan voldoen. Kortom, anders werken is een noodzaak.

  Seriematig werken is zo’n manier. Door te standaardiseren op stappen in de supply-chain of op object- of componentniveau zorgen we ervoor dat onze infrastructuur het blijft doen op een manier waar we trots op zijn. Het traject Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R van De Bouwcampus is hier het afgelopen jaar met ruim 100 betrokkenen al mee bezig geweest. Zowel bij opdrachtnemers als opdrachtgevers is er al veel kennis aanwezig.

  Delen van kennis en ervaring

  Met de V&R TransitieMotor gaan we deze kennis en ervaring delen. Op de V&R TransitieMotor staan ideeën, het delen van geleerde lessen en het laten zien van succesvolle voorbeelden op het gebied van seriematig werken centraal. Sprekers bieden inspiratie en reiken handvatten aan voor marktpartijen en eigenaren om samen eerste stappen te zetten. De V&R TransitieMotor staat elke tweede donderdag van de maand op het programma. De bijeenkomsten zijn online van 16:00 tot 17:30 uur. De eerste editie is op donderdag 11 mei, aanmelden kan via deze link.

 • 26/04/2023
  Niet alleen geld, maar ook lef en leiderschap nodig in infra

  Niet alleen geld, maar ook lef en leiderschap nodig in infra

  Minister Harbers maakte onlangs bekend jaarlijks zo'n 5 miljard euro uit te trekken voor groot infraonderhoud. Natuurlijk is dat goed nieuws voor de vervangings- en renovatieopgave. Maar er is ook een fundamentele verandering in het denken nodig bij de verschillende partijen in de infraketen.

  Er komt een golf van duizenden kleinere en grotere te vervangen of te renoveren bruggen, viaducten, sluizen en gemalen op ons af. Om dit binnen de maatschappelijke opgaves als klimaat, stikstof en schaarste van mensen en grondstoffen aan te kunnen, is echter meer geld alléén niet voldoende. We moeten naar een andere manier van werken en dat vergt vooral lef en leiderschap.

  Zo is het is belangrijk dat we allereerst breken met de traditionele manier van werken waar we elk project als uniek beschouwen en afzonderlijk benaderen. Daarnaast is samenwerking tussen meerdere eigenaren van kunstwerken noodzakelijk om schaal en continuïteit te bieden aan de marktpartijen. Samenwerkingen waar meerdere eigenaren gezamenlijk optrekken zijn nu ver te zoeken. Ten derde is dialoog nodig tussen opdrachtgevers en de gehele leveringsketen. Deze dialoog moet gaan over welke voorwaarden marktpartijen hebben om te leren, te innoveren en vooral te investeren in standaardisatie en industrialisatie. Het gebrek aan uniformiteit tussen contractseisen en aanbestedingen maken innovaties bijvoorbeeld niet schaalbaar waardoor het voor de markt niet lonend is om te innoveren. Tenslotte zullen contractuele relaties zodanig moeten worden ingericht dat teams van specialisten langjarig bij elkaar blijven en als team betrokken zijn bij voorbereiding en realisatie van grote series van projecten.

  Innovatie

  Overheden verwachten dat het bedrijfsleven investeert in innovatieve werkwijzen die naast kostenreductie gericht moeten zijn op allerlei maatschappelijke doelen zoals minder hinder, circulair bouwen en emissieloos bouwen. Diezelfde overheden creëren volgens de bedrijven echter niet de voorwaarden om die investeringen te doen. Infrabedrijven mogen van de overheden verwachten dat ze projectoverstijgend duidelijkheid bieden welke doelstellingen de komende jaren van belang zijn en waarvoor ook budget beschikbaar is. Voor infrabedrijven is nu nog onvoldoende duidelijk welk belang een overheid echt hecht aan bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelen ten opzichte van de klassieke doelen ‘kostenreductie’, ‘hinder voor scheepvaart’, ‘omgevingshinder’ en ‘esthetische kwaliteit’. Deze duidelijkheid is cruciaal om de benodigde investeringsbereidheid te vergroten.

  Met de huidige manier van werken komt van substantiële productiviteitsvergroting dus niet veel terecht en blijven we te veel stikstof en broeikasgassen uitstoten en te veel primaire grondstoffen gebruiken. Kortom, de vervangings- en renovatieopgave vraagt om een fundamentele verandering in het denken bij de verschillende partijen in de infraketen. De Bouwcampus wil daarom systeemveranderingen teweegbrengen met de centrale vraag“Hoe kunnen we devervangings- en renovatieopgave op een slimme manier vormgeven?” Standaardisatie, industrialisatie door innovatie staat daarbij centraal. Denken in herhaalbare (deel)oplossingen moet de standaard worden en uniek of maatwerk zouden vieze woorden moeten zijn.

  Vanuit deze invalshoek is het belangrijk dat iedere assetmanager, ontwerper, verantwoordelijk projectmanager of directielid breekt met de traditionele project-voor-projectaanpak en lef en leiderschap toont. Dat leiderschap begint met het slim inzetten van extra vervanging & renovatie-budgetten.


  Gepubliceerd in: Cobouw

 • 13/12/2023
  'Infra-opgave is gigantisch'

  'Infra-opgave is gigantisch'

  Met de presentatie van het prognoserapport vernieuwingsopgave infrastructuur 2.0 heeft TNO de
  nadruk willen leggen op de urgentie. Er ligt een gigantische opgave alleen lijkt nog niet iedereen zich
  dat te beseffen. “Er moet nu écht wat gebeuren, anders zakt het weg”, merkt Arie Bleijenberg van
  TNO op. Hij zei dit tijdens de eerste Infra Lunchlezing.


  Deze lezing, begin december door De Bouwcampus in samenwerking met Platform WOW en
  Platform Bruggen op touw gezet, is een vervolg op de reeks Lunchlezingen Bruggen. Deze eerste
  editie stond geheel in het teken van het door TNO uitgebrachte prognoserapport
  vernieuwingsopgave infrastructuur 2.0.


  Peter Rasker van TNO trapte de lezing af met een korte samenvatting van het rapport met
  belangrijke conclusies en aanbevelingen. TNO verwacht een enorme toename aan jaarlijkse
  vernieuwingskosten. Dit loopt op tot een piek van 3,7 miljard euro per jaar in 2080. De totale kosten
  tot het jaar 2100 is dan 260 miljard euro. Meer dan de helft van deze kosten zullen bij gemeenten
  terecht komen.


  Het is hierdoor belangrijk om de urgentie van de vernieuwingsopgave te verhogen. “Er moet nu écht
  wat gebeuren, anders zakt het weg”, zegt Arie Bleijenberg, opsteller van het eerste prognoserapport
  in 2021. Ook wijst hij op het belang van vooruitkijken. “Je moet ver genoeg vooruitkijken om de
  totale cyclus te zien. Dit is belangrijk om de problematiek in beeld te krijgen.”


  Harry Michels, transitiemanager bij de Provincie Noord-Holland nam het stokje over. Hij legt uit over
  de opgave in Noord-Holland. Het gaat om 14.500 bruggen en viaducten, onderverdeeld in
  beweegbare, vaste en kleine bruggen. Het doel? Vier beweegbare, 13 vaste en 175 kleine bruggen
  per jaar aanpakken. Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering bij de Provincie Noord-
  Holland haakt hierop aan. “Je kan dit alleen als je het met anderen doet.” Ze wil de opgave zoveel
  mogelijk seriematig aanpakken, maar legt uit dat dat niet overal mogelijk is. Daarom is het volgens
  haar van belang dat inzichtelijk wordt welke kunstwerken wel en welke niet geschikt zijn hiervoor.


  Renovatie
  Menno ten Cate, beheerder bij de gemeente Den Bosch sloot af. “Ik wil oproepen om niet uit te gaan
  van een standaard levensduur van kunstwerken, maar te investeren in herberekeningen en
  uitgebreide inspecties.” Omdat de levensduur volgens de beheerder is berekend op de gemiddelde
  levensduur van de gebuikte middelen kan deze met goed onderhoud verlengd worden. “Renovatie is
  het allerlaatste redmiddel,” benadrukt hij. “Als we op die manier kijken kunnen we niet alleen de
  financiële gevolgen, maar ook de gevolgen van de bereikbaarheid beperken. Ook kunnen we dan de
  beschikbare kennis en middelen benutten waar dit echt noodzakelijk is.”


  Wil je de lunchlezing terugkijken? Klik dan hier.

 • 07/02/2024
  Infra TransitieMotor over AI de meest bezochte tot nu toe

  Infra TransitieMotor over AI de meest bezochte tot nu toe

  AI is disruptief, vernieuwend en populair. Velen zijn er al mee bezig maar weinig weten wat deze relatief jonge technologie voor de transitie en de opgaven kan betekenen. Voor de Infra TransitieMotor van 31 januari nodigden we Tufail Ghauharali en Peter Jaarsveld, oprichter en data engineer bij Akida uit. Zij wisten ons haarfijn te vertellen wat de kansen, mogelijkheden en valkuilen van AI binnen de V&R opgave zijn. Dat het onderwerp populair is, bleek tevens ook wel. Het was de meest bezochte TransitieMotor tot nu toe.

  Het begon met een korte omschrijving. “AI heeft voordelen, maar ook nadelen,” zegt Jaarsveld. “Het is eigenlijk een hele slimme papagaai. Het kan zelf tot conclusies komen, maar geen nieuwe dingen verzinnen. Daarom is AI ook niet de oplossing, maar een hulpmiddel.” 

  Akida gebruikte AI voor programmeringen voor de bouwopgave in Nederland. Ze hebben miljoenen online datapunten uit bijvoorbeeld raadsbesluiten, begrotingen en publieke overheidsdocumenten omgezet naar gestructureerde data op basis van vier parameters: Soort project, locatie, verwachte omvang en tijdlijn. Akida inventariseert op basis van deze data in een projectenkalender eerst wat er aan komt. Vervolgens gebruiken ze FlowPro, een programmeringsoptimalisatieprogramma om de programmering van beheerders te analyseren. Deze optimaliseren ze dan verder door ze aan elkaar te sluiten.

  Thijs Mackus, Transitiemanager V&R en host van de InfraTransitieMotor blikt terug op een geslaagde bijeenkomst. “Het was een interessante editie met een onderwerp met potentie,” zegt Mackus. “AI heeft bij ons allemaal invloed op hoe we werkzaamheden uitvoeren. Het geeft handvaten om de V&R opgave anders aan te paken, bijvoorbeeld in het analyseren van areaaldata naar wat op ons afkomt. Zeker met steeds schaarser wordend technisch personeel.”

  Als vervolgstap zal De Bouwcampus nader onderzoeken wat AI voor ons kan betekenen. Niet alleen binnen de vervangings- en renovatieopgave, maar binnen al onze trajecten.

 • 20/02/2024
  Geslaagde workshops over whitepaper

  Geslaagde workshops over whitepaper

  Zes workshops verdeeld over het land heeft mr. Louisa Engels van Croon Huith advocaten achter de rug. Deze workshops waren door De Bouwcampus op touw gezet rond de whitepaper de juridische (on)mogelijkheden van seriematige aanpak van de V&R-opgave. “Ik vond het vooral goed om te zien dat het onderwerp heel erg leeft en dat iedereen hier graag mee aan de slag wil,” blikt Louisa Engels op de serie terug. Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Midden-Nederland was bij een van de workshops aanwezig: “De bijeenkomst bevestigt mij in het beeld dat we op de weg van portfolio-achtige raamcontracten verder moeten als Rijkswaterstaat.”

  Eind vorig jaar presenteerde Croon Huith advocaten de whitepaper die op verzoek van De Bouwcampus was opgesteld. In de whitepaper zette Louisa Engels en haar collega’s mr. Rikkert Pilaar en mr. Mike Briaire de juridische mogelijkheden van een seriematige aanpak van de vervanging- en renovatieopgave in de infrastructuur op een rij. “Aanleiding voor deze exercitie was vooral het idee wegnemen dat het aanbestedingsrecht een belemmerende factor is om de V&R-opgave efficiënter aan te pakken. Dat kregen we tijdens eerdere bijeenkomsten namelijk regelmatig te horen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Zo van: leuk om vijf, tien of meer bruggen in één keer op de markt te zetten, maar dat mag zeker weer niet op grond van de aanbestedingsregels.”

  Hoewel Engels dat van begin af aan al wist, is nu het een en ander op een rijtje gezet. “Het huidige aanbestedingsrecht vormt geen enkel beletsel. Je moet alleen wél vanaf het begin goed voor ogen hebben waarom je als opdrachtgever meerdere kunstwerken in één uitvraag wil samenvoegen. Je moet gedegen kunnen motiveren waarom je een seriematige aanpak kiest en welk gerechtvaardigd doel dat dient.”

  Transitie

  Tijdens de workshops kwam ze er dan ook achter dat het niet zozeer met de regels te maken heeft. “Sterker nog, helemaal niet. Die laten er zoals gezegd alle ruimte voor. Het heeft veel meer te maken met wat men gewend is. Het blijkt gewoon lastig om de organisatie mee te krijgen omdat het toch een transitie vergt en een omwenteling in de manier van denken. En anders en nieuw is natuurlijk ook een beetje eng en spannend.”

  Elke workshop maakte duidelijk dat het onderwerp heel erg leeft. “Ook kwam telkens wel naar voren dat iedereen de worsteling herkent. En met worsteling”, verduidelijk zij, “bedoel ik wel graag willen, maar erachter komen dat het nog steeds niet goed van de grond komt.” Ka-Lung To, businesslijndirecteur Mobiliteit bij Antea Group Nederland, kan zich hier wel in vinden. “De workshop gaf een dieper inzicht wat de echte juridische kaders zijn. Dit inzicht is waardevol om uiteindelijk optimale samenwerkingen mogelijk te maken”, zegt hij. “Hierdoor zijn opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers beter in staat om samen succesvol de vervanging & renovatieopgave te realiseren.”

  Zeer informatief

  Arno Duijverman senior beleidsadviseur aanbesteden & contracteren bij Bouwend Nederland bestempelt de workshop als “zeer informatief.” Duijverman: “Ik vond het ook een zeer toegankelijke setting met veel ruimte voor vragen en discussie tijdens en na de presentatie. Ik vond het ook leuk om voorbeelden uit de praktijk te beluisteren.” Op de vraag wat hij na afloop mee naar huis heeft genomen zegt hij: “Wat ik heb meegenomen is dat aanbestedende diensten de ruimte die het aanbestedingsrecht biedt niet of onvoldoende benutten mede of misschien wel primair door de onbekendheid daarmee.”

  Op weg

  Voor Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Midden-Nederland is het helder: “De bijeenkomst bevestigt mij in het beeld dat we op de weg van portfolio-achtige raamcontracten verder moeten als Rijkswaterstaat. De next step voor ons is: hoe bouwen we concreet in dit soort contracten uitdagende blijvende prikkels in op efficiency en innovatie. Om daarmee met een eerste portfolio te starten.” Het is voor Louisa een herkenbare reactie. “We hebben met de whitepaper concrete handvatten aangereikt en de bevestiging gegeven dat seriematig aanbesteden dus gewoon kan. Er hoeft hier niets aan in de weg te staan.”


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave