Open Leeromgeving Seriematige Aanpak

Van idee naar uitvraag aan de hand van concrete vraagstukken

De omvang, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de schaarste aan mensen en middelen vragen een meer seriematige aanpak van de Vervangings- en Renovatieopgave van Infrastructuur. De Bouwcampus is met die reden gaan zoeken naar concrete strategieën en lessen uit de praktijk. Deze hebben we gebundeld in het V&R Transitie Dashboard. Daarnaast zijn stappen geïdentificeerd die van belang zijn voor de verhoging van de productiviteit en het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave. De Bouwcampus wil een actieve verbindende rol spelen bij het doorlopen van de geschetste stappen in het V&R Transitie Dashboard. Daarom organiseren we de ‘Open Leeromgeving Seriematige Aanpak’ waarbij partijen in de keten aan de slag gaan met seriematig werken aan de hand van concrete V&R opgaven.

Aanpak

In de Open Leeromgeving delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Daarnaast dagen we je uit om in werkgroepen mee te werken aan het verder brengen van de seriematige aanpak aan de hand van de concrete V&R opgaven. De vragen die hierin centraal staan: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen we hierbij inzetten? De uitkomst nemen de betrokken partijen mee in hun toekomstige marktbenadering en uitvraag aan de markt. 

Stand van zaken

De afgelopen maanden zijn sessies georganiseerd rondom drie werkgroepen: beweegbare bruggen, sluizen en gemalen. Hierin kwamen in totaal 100+ professionals uit de infra samen. De drie werkgroepen hebben geresulteerd in een aanvalsplan met concrete acties. Dit aanvalsplan is hieronder visueel weergegeven en wordt hier uitgebreid toegelicht. In februari wordt het aanvalsplan gedeeld met alle deelnemers uit de werkgroepen, zodat zij ook van elkaar kunnen zien wat het heeft opgeleverd. Vervolgens wordt het plan in campagnevorm breder uitgezet in de markt en bij opdrachtgevers.

Alle ideeën per werkgroep hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

 Praatplaat De Bouwcampus VR

Betrokken partijen

De betrokken partijen zijn Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, RoyalHaskoning DHV, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Brabantse Delta en 100+ professionals vanuit de hele infraketen.


De mensen

Harald Versteeg

Transitiemanager

Tess van den Berg

Transitiemedewerker

Jeroen Machielsen

Transitiemanager

Leo Oosterveen

Transitiemedewerker

Pjotr Mak

Transitiemanager

Elien Rogaar

Transitie-expert

Thijs Mackus

Transitiemanager

Donald Bezemer

Transitiemanager

V&R Transitie Dashboard

De Bouwcampus is op zoek gegaan naar concrete strategieën en lessen uit de praktijk van de seriematige aanpak. Deze zijn gebundeld in het V&R Transitie Dashboard. Daarnaast zijn stappen geïdentificeerd die van belang zijn voor de verhoging van de productiviteit en het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave.

Naar het Dashboard.


Documenten


Agenda

 • 21/09/2023
  V&R TransitieMotor

  V&R TransitieMotor

  Kom naar de tweede editie van de V&R TransitieMotor op donderdag 21 september! Tijdens deze online sessie nemen we je mee naar de Duitse (infra)markt. Max Bögl deelt hun ervaring met seriematig en industrieel bouwen. Ben je erbij?

  Ervaringen Max Bögl

  De Max Bögl Group heeft “bau + X” als bedrijfsstrategie. “X” staat onder andere voor de focus op grootschalige productie van eigen seriematige producten. Op 21 september vertelt Max Bögl over hun ervaringen hiermee. Waar liepen ze tegen aan? Welke ontwerpkeuzes hebben ze gemaakt? We gaan ook in gesprek met een Duitse opdrachtgever om te begrijpen waarom en hoe ze ruimte bieden voor een seriematige industriële aanpak. Verder is er genoeg ruimte voor discussie en vragen. 

  Wanneer?

  Donderdag 21 september 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 14/09/2023
  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 3

  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 3

  De Bouwcampus organiseert vier sessies van de nieuwe werkgroep Gemeentelijke Bruggen, tot stand gekomen in samenwerking met Platform Bruggen. De derde sessie vindt plaats op donderdag 14 september.

  Waarom de werkgroep Gemeentelijke Bruggen?

  De komende jaren moeten gemeenten duizenden bruggen duurzaam vervangen of renoveren. Dat is een enorme opgave omdat daarnaast ook geld en mensen nodig zijn voor de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Om hier een efficiënte aanpak voor te bedenken komt de werkgroep Gemeentelijke Bruggen dit jaar vier keer bij elkaar. Vorig jaar zochten al ruim 100 deelnemers uit de hele keten naar mogelijke oplossingen in drie andere werkgroepen; sluizen, beweegbare bruggen en gemalen. In deze werkgroepen bogen de deelnemers zich over vragen als: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, een vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen hierbij worden ingezet? De inspanningen van de drie werkgroepen resulteerden in bijgevoegde praatplaat met daarop stappen naar een vernieuwende aanpak.

  Praktische informatie

  De data van de reeks zijn als volgt:

  sessie 1 | donderdag 25 mei
  sessie 2 | donderdag 22 juni
  sessie 3 | donderdag 14 september
  sessie 4 | donderdag 12 oktober

  De sessies vinden plaats van 14:00 - 17:00 uur op verschillende locaties in het midden van het land. Aansluitend aan de sessies is er een borrel. De definitieve locaties en meer informatie over het programma ontvang je na aanmelding.

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 12/10/2023
  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 4

  Werkgroep Gemeentelijke Bruggen | sessie 4

  De Bouwcampus organiseert vier sessies van de nieuwe werkgroep Gemeentelijke Bruggen, tot stand gekomen in samenwerking met Platform Bruggen. De vierde sessie vindt plaats op donderdag 12 oktober.

  Waarom de werkgroep Gemeentelijke Bruggen?

  De komende jaren moeten gemeenten duizenden bruggen duurzaam vervangen of renoveren. Dat is een enorme opgave omdat daarnaast ook geld en mensen nodig zijn voor de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Om hier een efficiënte aanpak voor te bedenken komt de werkgroep Gemeentelijke Bruggen dit jaar vier keer bij elkaar. Vorig jaar zochten al ruim 100 deelnemers uit de hele keten naar mogelijke oplossingen in drie andere werkgroepen; sluizen, beweegbare bruggen en gemalen. In deze werkgroepen bogen de deelnemers zich over vragen als: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, een vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen hierbij worden ingezet? De inspanningen van de drie werkgroepen resulteerden in bijgevoegde praatplaat met daarop stappen naar een vernieuwende aanpak.

  Praktische informatie

  De data van de reeks zijn als volgt:

  sessie 1 | donderdag 25 mei
  sessie 2 | donderdag 22 juni
  sessie 3 | donderdag 14 september
  sessie 4 | donderdag 12 oktober

  De sessies vinden plaats van 14:00 - 17:00 uur op verschillende locaties in het midden van het land. Aansluitend aan de sessies is er een borrel. De definitieve locaties en meer informatie over het programma ontvang je na aanmelding.

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 06/12/2023
  Infra Lunchlezing | Prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur 2.0

  Infra Lunchlezing | Prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur 2.0

  Op woensdag 6 december organiseren we samen met Platform Bruggen en Platform WOW de eerste Infra Lunchlezing, een vervolg op de reeks lunchlezingen Bruggen. Deze editie gaat over het prognoserapport vernieuwingsopgave infrastructuur 2.0, dat op 14 november werd gepubliceerd.

  Het programma: 

  • Peter Rasker (TNO) geeft een korte samenvatting van het rapport: belangrijkste conclusies en aanbevelingen
  • Arie Bleijenberg (opsteller eerste rapport '21): wat weten we nu meer t.o.v. het 1e rapport en wat zegt dit over de urgentie?
  • Lindy Molenkamp (directeur Beheer en Uitvoering Provincie Noord-Holland): als bestuurder en opdrachtgever: hoe helpt het rapport jou? Welk inzicht heeft het jou gegeven? 
  • Harry Michels (transitiemanager Provincie Noord-Holland) licht een tipje van de sluier op: hoe gaat de provincie deze landelijke aanpak regionaal toepassen? Ook geeft Harry meer kleur van de aanbevelingen. 
  • Ad van Vugt (Beheerder / sr. specialist kunstwerken bij Gemeente 's-Hertogenbosch): wat heeft hij aan het rapport en op welke manier heeft de Club van 25 hier aan bijgedragen?
  • Ruimte voor vragen

  De Infra Lunchlezing vindt online op 6 december om 12.30 plaats via Microsoft Teams.

  Wil je mee doen of meer informatie? Klik dan hier!

 • 23/11/2023
  Infra TransitieMotor

  Infra TransitieMotor

  In 2018 heeft de gemeente Amsterdam voor de aanleg en het onderhoud van de verhardingen een transitie ingezet. Deze gaat van traditionele RAW- bestekken naar langlopende samenwerkingsovereenkomsten. Het doel? De gemeentelijke duurzaamheidsambities haalbaar maken, faalkosten verminderen en een efficiëntere werkwijze. 

  In deze TransitieMotor neemt Jorrit Kalt, categoriemanager van de gemeente Amsterdam ons mee in zijn SOK ervaringen. Hoe selecteer je zo’n lange termijn SOK samenwerkingspartner?  Hoe geef je het uitgangspunt eerlijk werk tegen een eerlijke prijs vorm? Wat levert het in de praktijk op, en welke hobbels kom je tegen?  

  Samen met Jorrit en de deelnemers, waaronder SOK aannemers, zoeken we via stellingen en interactieve vragen naar de te leren transitielessen.

  Wil je erbij zijn? Klik dan hier om je aan te melden.


Nieuws

 • 11/07/2023
  Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur

  Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur

  De vervangings- en renovatieopgave vraagt om een fundamentele verandering in het denken bij de verschillende partijen in de infraketen. Maar hoe geef je dat concreet handen en voeten? Transitiemanagers Pjotr Mak en Leo Oosterveen zijn met deze aanbeveling in het achterhoofd op zoek gegaan bij overheden naar een antwoord op de vraag: ‘wat is er in jullie ogen nodig om tot een samenwerking te komen bij de aanpak van de V&R-opgave?’

  Zes vertegenwoordigers van provincies en Rijkswaterstaat hebben deze vraag beantwoord. Maar zij bogen zich ook over de vervolgvragen: ‘wat zijn factoren die de transitie van de V&R-opgave kunnen aanjagen? En: ‘wat zijn factoren die de transitie van de V&R-opgave belemmeren?’ De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in de publicatie 'Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur'.

  Lees de publicatie
 • 09/05/2023
  Forse belangstelling voor nieuwe werkgroep gemeentelijke bruggen

  Forse belangstelling voor nieuwe werkgroep gemeentelijke bruggen

  Gemeentelijke bruggen hebben specifieke problemen en uitdagingen. Zo liggen ze vaak in drukbezochte gebieden en hebben ze niet zelden een monumentale status. Hoe voorkom je al te grote logistieke problemen in een binnenstad en hoe zorg je dat het uiterlijk intact blijft en vooral dat de kosten niet de pan uitrijzen? Het waren onder andere deze vragen die centraal stonden tijdens de kick-off bijeenkomst van de werkgroep gemeentelijke bruggen. Ruim 90 deelnemers namen hieraan deel.

  De komende jaren staan gemeenten voor de opgave om duizenden bruggen duurzaam te vervangen of te renoveren. Om hiervoor een efficiënte aanpak te bedenken start De Bouwcampus in samenwerking met Platform Bruggen met de werkgroep gemeentelijke bruggen. Het doel van de werkgroep is de opgave scherp krijgen, de gemeentelijke ambities in kaart brengen en uiteindelijk met een advies komen en concrete producten te kunnen bieden. Eerste vraag daarbij is: Welke dingen gebeuren al? Wat zijn de ambities en de problemen? Een grote uitdaging is het ontstaan van onderlinge concurrentie met andere bouwopgaven en de energietransitie. Er ontstaat concurrentie om dezelfde mensen, dezelfde grondstoffen, ruimte en geld.

  Herkennen

  Mooi om te zien is, dat alle aanwezigen bij de kick-offbijeenkomst zich in de geschetste problematiek herkennen en blij zijn de ervaringen van anderen te horen. Zo ontstaan in de verschillende break-out rooms heel geanimeerde gesprekken, waaruit al snel duidelijk wordt dat dit zeker niet de laatste bijeenkomst zal zijn.

  Rode draad in de bijeenkomst blijkt het belang van samenwerken en omdenken. “Als afzonderlijke beheersorganisaties kunnen we het niet alleen,” zo merkt Harry Michels directeur Beheer en Uitvoering van de `provincie Noord – Holland op. “Zowel gemeenten, als provincies als Rijkswaterstaat zijn partijen die gemeentelijke bruggen in beheer hebben, die moeten de handen ineenslaan. Het veranderen van systemen is altijd lastig. Maar er is nu wel een duidelijke reden: de capaciteiten van aannemers en ingenieurs zijn beperkt. Het is ook belangrijk dat we marktpartijen iets kunnen bieden. Zij moeten investeringen doen in seriematige productie van onderdelen of hele bruggen, dan moeten ze wel weten dat het voor langere tijd is.”

  Goede ervaringen

  Harald Versteeg, transitiemanager bij De Bouwcampus en betrokken bij het traject Vervanging & Renovatie Infrastructuur vertelt over de ervaringen met andere werkgroepen. “Het belangrijkste is met elkaar in gesprek gaan, samenwerken in plaats van concurreren. Als kleinere partijen samenwerken kunnen ze schaalvoordelen behalen. Ook is het belangrijk naar de manier van werken te kijken. Er zijn enorm veel verschillende bedieningsmechanismen voor bruggen. Maar is het echt nodig om 28 verschillende systemen te hebben? Als we dat kunnen beperken, kunnen we veel sneller werken, doordat we in grotere aantallen kunnen produceren.”

  Hans de Wit van Damsteegt Waterwerken heeft als marktpartij al ruime ervaring met seriematig werken opgedaan. “Wat wij veel horen, is dat men geen eenheidsworst wil,” vertelt hij, “Maar prefab betekent niet dat alles hetzelfde wordt. Er is nog heel wat variatie mogelijk. We werken bijvoorbeeld met een standaardbreedte van vier meter en de lengte kan variëren van 8 tot 24 meter. De gemeente Zoetermeer werkt al drie jaar zo. Wij hebben daar in drie weken tijd vijf bruggen kunnen vervangen.” Een belangrijke randvoorwaarde voor deze snelheid is volgens De Wit, dat je een grotere serie tegelijk kunt maken en dat je een logische volgorde bepaalt. “Het grote voordeel voor de gemeente is dat de buitenruimte veilig blijft en dat er weinig hinder is.” Momenteel is hij bezig in de gemeente Alphen aan den Rijn. “Daar hebben ze de wijken opgedeeld in soorten, bijvoorbeeld: landelijk of centrum. Elke soort wijk krijgt een bepaald type leuning. Zo is het niet overal hetzelfde maar kunnen ze wel op grotere schaal inkopen. Dit levert ook veel financieel voordeel op.”

  Aanknopingspunten

  De laatste spreker van de bijeenkomst is Marc Nelen, adviseur van Netwerk Conceptioneel Bouwen. “Ik heb veel aanknopingspunten gehoord”, merkt hij op. Nelen laat in zijn bijdrage vooral zijn gedachten over de manier van aanbesteden gaan. “Die moet een andere insteek krijgen. Opdrachtgevers schrijven nu nog te veel voor. We denken te klassiek, we moeten gaan omdenken. En vooral gaan denken in herhaalbare oplossingen, geïndustrialiseerde productie en voorspelbaarheid. In plaats van het voorschrijven van materialen in tenders moet je aangeven welke prestaties je eist. Laat je vervolgens verrassen door de leverancier. Het eindresultaat is verhoging van snelheid en kwaliteit en een betere prijs/kwaliteit verhouding.”

  Deelnemen

  Het is duidelijk dat de nieuwe werkgroep met deze succesvolle kick-offbijeenkomst van de grond komt. De werkgroep gemeentelijke bruggen gaat dit jaar vier keer bij elkaar komen. De volgende keer zal dat een fysieke bijeenkomst centraal in het land zijn. De bedoeling is dat zoveel mogelijke disciplines zich voor de werkgroep gaan inschrijven: van aannemers tot toeleveranciers en van ingenieursbureaus tot slopers. Interesse om mee te doen? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • 26/04/2023
  V&R TransitieMotor zet in op andere aanpak infrastructuur

  V&R TransitieMotor zet in op andere aanpak infrastructuur

  Om de golf van duizenden te vervangen of te renoveren bruggen, sluizen en viaducten te verwerken is een andere aanpak essentieel. Doen we dit niet dan komt de bereikbaarheid, de veiligheid en het behalen van maatschappelijke doelen in gevaar. Maar wat is voor deze opgave de beste aanpak? Deze vraag staat centraal tijdens de V&R TransitieMotor. Op donderdag 11 mei begint de serie van maandelijkse online bijeenkomsten met onder andere lezingen van deskundigen maar vooral het uitwisselen van aansprekende ideeën.

  Het einde van de levensduur van onze infrastructuur is in zicht. Dat betekent dat zowel de rijksoverheid als provincies en gemeenten de komende jaren te maken krijgen met een enorme vervangings- en renovatieopgave. Gezien het feit dat we in diezelfde periode ook nog eens een slordige 900.000 woningen moeten bouwen en we een flinke verduurzamingsslag moeten maken, kan dit alles niet op de traditionele wijze gebeuren. Hiernaast hebben we te maken met krapte in de arbeidsmarkt en een veelvoud aan maatschappelijke wensen en eisen waar onze kunstwerken aan voldoen. Kortom, anders werken is een noodzaak.

  Seriematig werken is zo’n manier. Door te standaardiseren op stappen in de supply-chain of op object- of componentniveau zorgen we ervoor dat onze infrastructuur het blijft doen op een manier waar we trots op zijn. Het traject Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R van De Bouwcampus is hier het afgelopen jaar met ruim 100 betrokkenen al mee bezig geweest. Zowel bij opdrachtnemers als opdrachtgevers is er al veel kennis aanwezig.

  Delen van kennis en ervaring

  Met de V&R TransitieMotor gaan we deze kennis en ervaring delen. Op de V&R TransitieMotor staan ideeën, het delen van geleerde lessen en het laten zien van succesvolle voorbeelden op het gebied van seriematig werken centraal. Sprekers bieden inspiratie en reiken handvatten aan voor marktpartijen en eigenaren om samen eerste stappen te zetten. De V&R TransitieMotor staat elke tweede donderdag van de maand op het programma. De bijeenkomsten zijn online van 16:00 tot 17:30 uur. De eerste editie is op donderdag 11 mei, aanmelden kan via deze link.

 • 26/04/2023
  Niet alleen geld, maar ook lef en leiderschap nodig in infra

  Niet alleen geld, maar ook lef en leiderschap nodig in infra

  Minister Harbers maakte onlangs bekend jaarlijks zo'n 5 miljard euro uit te trekken voor groot infraonderhoud. Natuurlijk is dat goed nieuws voor de vervangings- en renovatieopgave. Maar er is ook een fundamentele verandering in het denken nodig bij de verschillende partijen in de infraketen.

  Er komt een golf van duizenden kleinere en grotere te vervangen of te renoveren bruggen, viaducten, sluizen en gemalen op ons af. Om dit binnen de maatschappelijke opgaves als klimaat, stikstof en schaarste van mensen en grondstoffen aan te kunnen, is echter meer geld alléén niet voldoende. We moeten naar een andere manier van werken en dat vergt vooral lef en leiderschap.

  Zo is het is belangrijk dat we allereerst breken met de traditionele manier van werken waar we elk project als uniek beschouwen en afzonderlijk benaderen. Daarnaast is samenwerking tussen meerdere eigenaren van kunstwerken noodzakelijk om schaal en continuïteit te bieden aan de marktpartijen. Samenwerkingen waar meerdere eigenaren gezamenlijk optrekken zijn nu ver te zoeken. Ten derde is dialoog nodig tussen opdrachtgevers en de gehele leveringsketen. Deze dialoog moet gaan over welke voorwaarden marktpartijen hebben om te leren, te innoveren en vooral te investeren in standaardisatie en industrialisatie. Het gebrek aan uniformiteit tussen contractseisen en aanbestedingen maken innovaties bijvoorbeeld niet schaalbaar waardoor het voor de markt niet lonend is om te innoveren. Tenslotte zullen contractuele relaties zodanig moeten worden ingericht dat teams van specialisten langjarig bij elkaar blijven en als team betrokken zijn bij voorbereiding en realisatie van grote series van projecten.

  Innovatie

  Overheden verwachten dat het bedrijfsleven investeert in innovatieve werkwijzen die naast kostenreductie gericht moeten zijn op allerlei maatschappelijke doelen zoals minder hinder, circulair bouwen en emissieloos bouwen. Diezelfde overheden creëren volgens de bedrijven echter niet de voorwaarden om die investeringen te doen. Infrabedrijven mogen van de overheden verwachten dat ze projectoverstijgend duidelijkheid bieden welke doelstellingen de komende jaren van belang zijn en waarvoor ook budget beschikbaar is. Voor infrabedrijven is nu nog onvoldoende duidelijk welk belang een overheid echt hecht aan bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelen ten opzichte van de klassieke doelen ‘kostenreductie’, ‘hinder voor scheepvaart’, ‘omgevingshinder’ en ‘esthetische kwaliteit’. Deze duidelijkheid is cruciaal om de benodigde investeringsbereidheid te vergroten.

  Met de huidige manier van werken komt van substantiële productiviteitsvergroting dus niet veel terecht en blijven we te veel stikstof en broeikasgassen uitstoten en te veel primaire grondstoffen gebruiken. Kortom, de vervangings- en renovatieopgave vraagt om een fundamentele verandering in het denken bij de verschillende partijen in de infraketen. De Bouwcampus wil daarom systeemveranderingen teweegbrengen met de centrale vraag“Hoe kunnen we devervangings- en renovatieopgave op een slimme manier vormgeven?” Standaardisatie, industrialisatie door innovatie staat daarbij centraal. Denken in herhaalbare (deel)oplossingen moet de standaard worden en uniek of maatwerk zouden vieze woorden moeten zijn.

  Vanuit deze invalshoek is het belangrijk dat iedere assetmanager, ontwerper, verantwoordelijk projectmanager of directielid breekt met de traditionele project-voor-projectaanpak en lef en leiderschap toont. Dat leiderschap begint met het slim inzetten van extra vervanging & renovatie-budgetten.


  Gepubliceerd in: Cobouw


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave