De Bouwcampus - Werkplaats van vernieuwing

Innovatieve perspectieven ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven in de bouw

Vervanging & renovatie
infrastructuur

Het slimmer, beter en samenhangend werken aan toekomstbestendige infrastructuur.

Verduurzaming
Gebouwen & Omgeving

Het versnellen van de transitie naar een CO2 neutrale woon- en werkomgeving

Herinrichting
stedelijke ondergrond

Het ontwikkelen van een integrale en innovatieve aanpak voor de ondergrondse opgaven in de binnenstad.