• Ondergrondse infrastructuur

  Ondergrondse infrastructuur

  Een koplopergroep van dertien gemeenten gaat op zoek naar een integrale oplossing voor de ondergrondse opgaves waar de binnenstedelijke gebieden tegenaan lopen. Zij maken zich grote zorgen over de kabels en leidingeninfrastructuur. De straten in de stad liggen nu al vaak en soms langdurig open. Met ingrepen voor de energietransitie en klimaatverandering gaan binnensteden nog meer vastlopen.

 • Wie heeft de gouden sleutel tot de omgevingswet?

  Wie heeft de gouden sleutel tot de omgevingswet?

  Movares, Tauw, Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam selecteerden negen pioniers die al in de geest van de Omgevingswet werken. Graag inspireren zij omgevingsmanagers, projectontwikkelaars, adviesbureaus, waterschappen en bewoners met hun ervaringen tijdens de inspiratiebijeenkomst op 15 mei. Bekijk nu alvast de de vlogs van de negen genomineerden die kort vertellen wat hun Gouden Sleutel tot de Omgevingswet is. 

 • Ideeën verrijkt voor toekomst Noordersluis

  Ideeën verrijkt voor toekomst Noordersluis

  Rijkswaterstaat brengt kansen in kaart voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. Welke andere oplossingen zijn er naast de functie van een waterkering? Tijdens de verrijkingsbijeenkomst op 9 april werden de ideeën gezamenlijk verrijkt.

 • Feedback gevraagd

  Feedback gevraagd

  De drie actieteams van Platform CB’23 hebben conceptleidraden opgesteld voor: Framework circulair bouwen, Paspoorten voor de bouw en het Meten van Circulariteit. Geef jouw feedback op deze handvatten voor de concrete aanpak van circulair bouwen tot 10 mei via https://platformcb23.nl/consultatie en werk mee aan de ontwikkeling van bouw-brede afspraken!

 • Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

  Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

  Het doel van de Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen is om de kennis over circulaire bruggen en viaducten samen te brengen. Zo creëren we een gezamenlijk beeld over wat er nu al door opdrachtgevers kan worden uitgevraagd en waar nog in geïnvesteerd moet worden om door te ontwikkelen. Deelnemers van overheids- en marktpartijen in de infrasector, kennis- en onderwijsinstellingen werken aan zes themalijnen. Lees het verslag van de tweede bijeenkomst.

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.
Hierbij staan drie thema's centraal:
1. Vervanging en renovatie infrastructuur
2. Verduurzaming gebouw en omgeving
3. Herinrichting stedelijke ondergrond   

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • dinsdag, 28 mei 2019
  De laatste bijeenkomst over de toekomst van de Noordersluis
 • woensdag, 19 juni 2019
  voor partners van De Bouwcampus
 • donderdag, 27 juni 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • vrijdag, 28 juni 2019
  Plenaire bijeenkomst van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.