• De tijd is rijp voor structurele innovatie

  De tijd is rijp voor structurele innovatie

  Annemieke Nijhof was tot december 2018 interimbestuursvoorzitter van De Bouwcampus en algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Tauw Group. We vroegen haar: Wat is er bereikt en  welke kant gaat het op? Haar advies: ‘Maak van  De Bouwcampus een magneet voor vernieuwers.’

 • Leeromgeving circulair viaduct

  Leeromgeving circulair viaduct

  Rijkswaterstaat wil opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen vroegtijdig betrekken bij het innovatieproces. Dit heeft een positieve invloed op de snelheid en ontwikkeling van een innovatie en een grotere kans om aan te sluiten op de behoeften van een potentiële gebruiker. Daarom starten we een Open Leeromgeving waarin we kennis deling en het maken van afspraken en gezamenlijke uitgangspunten gaan faciliteren.

 • Denk mee over de toekomst van de Noordersluis

  Denk mee over de toekomst van de Noordersluis

  Op dit moment wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd in IJmuiden. Deze zeesluis neemt in 2022 de schutfunctie van de Noordersluis over. Rijkswaterstaat zou de Noordersluis daarom kunnen sluiten. Wat zou jij met de Noordersluis doen? Deel jouw passie en vernieuwende ideeën voor de Noordersluis! 

 • Denk mee over de toekomst van industrie in verstedelijkte gebieden

  Denk mee over de toekomst van industrie in verstedelijkte gebieden

  Samen met De Bouwcampus heeft de Verstedelijkingsalliantie afgelopen maanden de mogelijkheden verkend van het mengen van wonen en werken bij stedelijke transformatie. Op dinsdag 19 februari 2019 worden de uitkomsten van beiden trajecten met elkaar verknoopt. Graag nodigen wij jou uit om hierbij aanwezig te zijn en aan de slag te gaan met de inzichten.

 • Samenwerking innovatiehubs Nederland

  Samenwerking innovatiehubs Nederland

  De Bouwcampus werkt samen met andere innovatiehubs in Nederland. Deze zijn regionaal  georiënteerd: Pioneering voor regio Oost, BuildinG voor regio Noord, Spark Campus voor regio Zuid en Booosting voor regio West. De Bouwcampus is een landelijk platform.
  Een voorbeeld van samenwerking is het initiatief voor een Community of Practice Versnelling Gasloze en Circulaire woningbouwrenovatie. 

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.