• Leeromgeving circulair viaduct

  Leeromgeving circulair viaduct

  Het doel van de Leeromgeving Circulair Viaduct is om de kennis over circulaire bruggen en viaducten van opdrachtgevers, bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen. Zo creëren we een gezamenlijk beeld over wat er nu al door opdrachtgevers kan worden uitgevraagd en waar nog in geïnvesteerd moet worden om door te ontwikkelen. Eind oktober wil Rijkswaterstaat voldoende input hebben voor een innovatieve uitvraag (SBIR) van circulaire viaducten. Doe mee op 12 maart!

 • Dwarskrachten - Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

  Dwarskrachten - Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

  Met 'Dwarskrachten' wil de Kerncoalitie van De Bouwagenda een groep autonome denkers en daadkrachtige doeners activeren en verbinden. Zij maken graag gebruik van jouw kennis en ervaring én van je energie en onbevangen perspectief voor Roadmap 1 - Bruggen & Sluizen tijdens een tweede werkconferentie op 12 maart.

 • Ideeën gepitcht voor Toekomst Noordersluis

  Ideeën gepitcht voor Toekomst Noordersluis

  De nieuwe zeesluis in IJmuiden neemt in 2022 de schutfunctie van de Noordersluis over. Rijkswaterstaat zoekt daarom een nieuwe bestemming voor de Noordersluis. Er zijn 11 ideeën gepitcht met zeer uiteenlopende ideeën waaruit zes teams zijn ontstaan. Haak aan bij een team of kom 9 april naar de verrijkingssessie!

 • Terugblik Idee Diner

  Terugblik Idee Diner

  Op 28 januari vond het Bouwcampus Idee Diner plaats. Tijdens dit diner mét inhoud hebben de gasten ‘geproefd, gehoord, gedacht, gesproken, gelachen en zich verwonderd’. Bestuurslid Roger Mol introduceerde de drie thema’s waar De Bouwcampus zich in 2019 op zal richten. Aan tafel werd hier verder over van gedachten gewisseld. Het enthousiasme dat tijdens het Idee Diner naar voren kwam, houden wij graag vast!

 • Winnaar co-creatiesessie bekend

  Winnaar co-creatiesessie bekend

  Vanuit onze stand op InfraTech verzamelden wij vragen van bezoekers die De Bouwcampus zou kunnen oppakken om de sector Future Proof te maken. Uit de diverse enthousiaste vragen die zijn ingesproken, hebben wij die van Yvonne van Zijl van Bouwend Nederland uitgekozen om nader te verkennen. 

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • dinsdag, 09 april 2019
  Verkenningstafel: 'Versnelling industrialisatie bouwproces als remedie tegen tekorten bouwcapaciteit'
 • dinsdag, 09 april 2019
  De teams presenteren hun ideeën die daarna verrijkt zullen worden
 • woensdag, 10 april 2019
  Verkenningstafel: 'Versnelling innovatieadoptie door de bouw'
 • donderdag, 11 april 2019
  Conferentie
 • donderdag, 11 april 2019
  Verkenningstafel: 'Opschaling en versnelling van de aardgasloze en circulaire renovatie van corporatiebezit sociale woningen'

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.