• Leeromgeving circulair viaduct

  Leeromgeving circulair viaduct

  Het doel van de Leeromgeving Circulair Viaduct is om de kennis over circulaire bruggen en viaducten van opdrachtgevers, bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen. Zo creëren we een gezamenlijk beeld over wat er nu al door opdrachtgevers kan worden uitgevraagd en waar nog in geïnvesteerd moet worden om door te ontwikkelen. We zoeken de verdieping in zes themalijnen. Meld je aan voor een van de werkgroepen!

 • Verkenningen tijdens Building Holland

  Verkenningen tijdens Building Holland

  Op 9, 10 en 11 april werkt De Bouwcampus op locatie, namelijk op Building Holland in de RAI Amsterdam. We stellen drie vraagstukken centraal die we met bezoekers aan de beurs willen verkennen. Kom langs bij de Inspiratiehoek in Hal 10, stand 10.68A, om met ons in gesprek te gaan over deze onderwerpen of neem plaats aan de verkenningstafel waar we met een selecte groep de diepte ingaan op het vraagstuk.

 • Dwarskrachten - Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

  Dwarskrachten - Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

  Met 'Dwarskrachten' wil de Kerncoalitie van De Bouwagenda een groep autonome denkers en daadkrachtige doeners activeren en verbinden. Op 12 maart was een tweede werkconferentie waarin nieuwe perspectieven voor Roadmap 1 - Bruggen & Sluizen aan bod zijn gekomen. Lees het verslag.

 • Ideeën gepitcht voor Toekomst Noordersluis

  Ideeën gepitcht voor Toekomst Noordersluis

  De nieuwe zeesluis in IJmuiden neemt in 2022 de schutfunctie van de Noordersluis over. Rijkswaterstaat zoekt daarom een nieuwe bestemming voor de Noordersluis. Er zijn 11 ideeën gepitcht met zeer uiteenlopende ideeën waaruit zes teams zijn ontstaan. Haak aan bij een team of kom 9 april naar de verrijkingssessie!

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.
Hierbij staan drie thema's centraal:
1. Vervanging en renovatie infrastructuur
2. Verduurzaming gebouw en omgeving
3. Herinrichting stedelijke ondergrond   

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • woensdag, 15 mei 2019
  Kom 15 mei naar de inspiratiebijeenkomst en bepaal mede welk project de Gouden Sleutel tot de Omgevingswet verdient!
 • dinsdag, 28 mei 2019
  De laatste bijeenkomst over de toekomst van de Noordersluis
 • woensdag, 19 juni 2019
  voor partners van De Bouwcampus
 • donderdag, 27 juni 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 12 september 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.