• De Bouwcampus

  De Bouwcampus

  De Bouwcampus in Delft biedt een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

 • Platform CB'23 van start (video)

  Platform CB'23 van start (video)

  Op 3 juli vond de eerste bijeenkomst plaats van Platform CB’23. Plenair werd een toelichting gegeven op het doel van dit platform over circulair bouwen en hoe het tot stand is gekomen. In vier verschillende werksessies gingen deelnemers concreet aan de slag met afspraken over circulair bouwen en circulair inkopen.

 • INTERVIEW MET RVB EN PLATFORM31 OVER 'SAMENWERKEN EN OPSCHALEN' (VIDEO)

  INTERVIEW MET RVB EN PLATFORM31 OVER 'SAMENWERKEN EN OPSCHALEN' (VIDEO)

  Interview met Frans Deeleman (Rijksvastgoedbedrijf) en Hamit Karakus (Platform31) over de rol van hun organisatie bij opgaven en hoe zij De Bouwcampus inzetten voor samenwerking en opschaling. Frans: ‘Het gaat vooral over samenwerking en in veel mindere mate over techniek.’ Hamit: ‘Het kan niet anders dan dat je het samen doet.’

 • Dutch Coastline Challenge gaat verder (video)

  Dutch Coastline Challenge gaat verder (video)

  “We zijn één jaar onderweg. We begonnen de reis op De Bouwcampus in Delft en vandaag zijn we in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen, steeds dichter bij de plek waar het over gaat”.
  Een markant moment: de afronding van de eerste fase van de Dutch Coastline Challenge en een vooruitblik naar de toekomst.

 • Oogst co-creatietraject Grip op de Maas (video)

  Oogst co-creatietraject Grip op de Maas (video)

  Wim van Hengel, vraageigenaar vanuit RWS, vertelt wat het co-creatietraject voor de vervanging van zeven stuwen in de Maas (Grip op de Maas) heeft opgeleverd. 

De fysieke Bouwcampus

Ontmoeten, wonen en werken

De Bouwcampus in Delft biedt faciliteiten voor kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw.

Co-creatie Lab

Ruimte voor experimenteren

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor concrete praktijkopgaven.

Netwerk van vernieuwers

Samen werken aan innovatie

De kracht en de dynamiek van stichting De Bouwcampus zit in het in een vroeg stadium bij elkaar brengen van partijen die gezamenlijk het verschil kunnen maken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis en tools.

Dagelijks vinden er op De Bouwcampus bijeenkomsten en evenementen plaats. 

 • donderdag, 13 september 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen
 • donderdag, 04 oktober 2018
  Dutch Coastline Challenge één van de innovatieprogramma’s op Innovation Expo
 • donderdag, 08 november 2018
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.
 • donderdag, 15 november 2018
  Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen
 • donderdag, 14 maart 2019
  Het 'parlement' van De Bouwagenda komt bij elkaar.

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen samen aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken.

De laatste nieuwsberichten en blogs.