Hout in de GWW

Over het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw

In Nederland ligt circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilometer aan vaarwegen en er zijn vele duizenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van  haarlevensduur. Vervanging of renovatie is in veel gevallen noodzakelijk. Naast de grote omvang speelt ook de verduurzaming van de bouw een belangrijke rol. Het gebruik van hout (en andere biobased materialen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze verduurzaming. Hout, afkomstig van duurzaam beheerd bos, is een hernieuwbare grondstof, CO2-neutraal en vergt weinig productie-energie. Daarnaast wordt al eeuwenlang met hout gewerkt en zien wij al mooie voorbeelden binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Denk aan houten damwanden, sluisdeuren, geleiderails, portalen en fiets- en voetgangersbruggen.

Aanleiding

In 2018 vond  in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning plaats naar hout in de GWW. Ronde tafelgesprekken met de hele keten hebben geleid tot een inventarisatie van kansen en mogelijkheden, belemmeringen en acties om hout in de GWW te stimuleren. Op gebied van onderzoek, innovatieprojecten en communicatie zijn actiepunten geformuleerd. Bovenal is een community gecreëerd van houtproducenten en leveranciers, belangenverenigingen, aannemers en overheden. Op 3 februari 2020, tijdens de Week van de Circulaire Economie, ondertekenden deze ketenpartijen een samenwerkingsovereenkomst. Zij committeren zich aan het traject en stellen kennis en kunde beschikbaar om opdrachtgevers een stap verder te helpen.

Doel

Samenwerken aan – een leidraad voor - houten toepassingen in de bebouwde omgeving met als doel deze op te schalen en toe te werken naar een biobased en circulaire economie.

Aanpak

Het traject Hout in de GWW richt zich op het wegnemen van bottlenecks van opdrachtgevers binnen overheden en waterschappen. In 3 tot 5 verdiepingssessies spelen we in op concrete vragen en behoeften van opdrachtgevers met een interesse in houten toepassingen binnen de grond-, weg- en waterbouw. Aan de hand van concrete casuïstiek delen we ervaringen met als doel van elkaar te leren en successen op te schalen. Samen met de opdrachtgevers bundelen we lessen en delen we concrete tips en inspirerende verhalen via een nader te kiezen platform.

In 2021/2022 richten de sessies zich op houten bruggen en damwanden. Wil je deelnemen aan het traject? Dat kan! Deelname is geheel kosteloos. Wij vragen slechts jouw tijd om actief mee te doen aan alle verdiepingssessies en een bijdrage te leveren aan het bundelen van kennis en ervaringen. Wij gaan deze reis graag aan met gemotiveerde opdrachtgevers! Neem bij interesse vooral contact met ons op.

Coalitiepartner(s)

De coalitiepartners zijn Rijkswaterstaat, P12, FSC en Centrum Hout. Verder werken wij samen met veel ketenpartners.


De mensen

Zinzi Stasse

Transitiemanager

Anouk Bolsenbroek

Transitiemedewerker

Maurice van Rooijen

Transitie-expert


Documenten


Agenda

 • 16/09/2021
  Hout in de GWW: brug van de toekomst ontwerpen

  Hout in de GWW: brug van de toekomst ontwerpen

  Deze derde bijeenkomst staat in het teken van het ontwerp en de detaillering van een houten brug. Welke belemmeringen en kansen spelen er op dit thema? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van hout? Hoe adviseer je architecten en vormgevers over het ontwerp van een brug van de toekomst? Dit zijn ondermeer vragen die spelen bij opdrachtgevers. Tijdens de sessie van 16 september gaan we aan de slag met casussen uit de praktijk onder begeleiding van een aantal experts op verschillende thema’s.

  Programma

  In de voorbereiding vragen wij deelnemers al een keuze te maken voor één van de break-out rooms. Na een korte plenaire opening zullen de deelnemers aan de slag gaan in een van de volgende break-out rooms:

  1. Welke belemmeringen en kansen zijn er in het ontwerp van een houten brug ten opzichte van andere bruggen? (wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van hout)
  2. Hoe ontwerpen/detailleren tegen aantasting
  3. Voorbeeldbrug van ontwerpbureau
  4. Brug van de toekomst ontwerpen

  We sluiten plenair af met een terugkoppeling van alle break-outs.

  Voor wie?

  Je neemt deel aan deze bijeenkomst als je als opdrachtgever een relevante casus kan meebrengen die past bij een van de break-out rooms. Of je neemt deel in de rol van expert op een van de thema’s uit de break-out rooms. De sessie is volledig interactief en gebaseerd op de inbreng van de opdrachtgevers.

  We hebben een beperkt aantal 'plekken' om de sessie zo optimaal in te richten, dus wacht niet te lang. 

  Wanneer?

  Donderdag 16 september 09:30 - 11:30 uur (online)

  Aanmelden

  Aanmelden is niet meer mogelijk. We nemen de sessie op en zullen ook een kort verslag maken van alle break-out rooms. Deze informatie vind je op de trajectpagina.


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave