Hout in de GWW

Over het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw

In Nederland ligt circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilometer aan vaarwegen en er zijn vele duizenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van  haarlevensduur. Vervanging of renovatie is in veel gevallen noodzakelijk. Naast de grote omvang speelt ook de verduurzaming van de bouw een belangrijke rol. Het gebruik van hout (en andere biobased materialen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze verduurzaming. Hout, afkomstig van duurzaam beheerd bos, is een hernieuwbare grondstof, CO2-neutraal en vergt weinig productie-energie. Daarnaast wordt al eeuwenlang met hout gewerkt en zien wij al mooie voorbeelden binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Denk aan houten damwanden, sluisdeuren, geleiderails, portalen en fiets- en voetgangersbruggen.

Aanleiding

In 2018 vond  in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning plaats naar hout in de GWW. Ronde tafelgesprekken met de hele keten hebben geleid tot een inventarisatie van kansen en mogelijkheden, belemmeringen en acties om hout in de GWW te stimuleren. Op gebied van onderzoek, innovatieprojecten en communicatie zijn actiepunten geformuleerd. Bovenal is een community gecreëerd van houtproducenten en leveranciers, belangenverenigingen, aannemers en overheden. Op 3 februari 2020, tijdens de Week van de Circulaire Economie, ondertekenden deze ketenpartijen een samenwerkingsovereenkomst. Zij committeren zich aan het traject en stellen kennis en kunde beschikbaar om opdrachtgevers een stap verder te helpen.

Doel

Samenwerken aan – een leidraad voor - houten toepassingen in de bebouwde omgeving met als doel deze op te schalen en toe te werken naar een biobased en circulaire economie.

Aanpak

Het traject Hout in de GWW richt zich op het wegnemen van bottlenecks van opdrachtgevers binnen overheden en waterschappen. In 3 tot 5 verdiepingssessies spelen we in op concrete vragen en behoeften van opdrachtgevers met een interesse in houten toepassingen binnen de grond-, weg- en waterbouw. Aan de hand van concrete casuïstiek delen we ervaringen met als doel van elkaar te leren en successen op te schalen. Samen met de opdrachtgevers bundelen we lessen en delen we concrete tips en inspirerende verhalen via een nader te kiezen platform.

In 2021/2022 richten de sessies zich op houten bruggen en damwanden. Wil je deelnemen aan het traject? Dat kan! Deelname is geheel kosteloos. Wij vragen slechts jouw tijd om actief mee te doen aan alle verdiepingssessies en een bijdrage te leveren aan het bundelen van kennis en ervaringen. Wij gaan deze reis graag aan met gemotiveerde opdrachtgevers! Neem bij interesse vooral contact met ons op.

Coalitiepartner(s)

De coalitiepartners zijn Rijkswaterstaat, P12, FSC en Centrum Hout. Verder werken wij samen met veel ketenpartners.


De mensen

Zinzi Stasse

Transitiemanager

Anouk Bolsenbroek

Transitiemedewerker

Maurice van Rooijen

Transitie-expert


Documenten


Agenda

 • 11/11/2021
  Verdiepingssessie #5 'Materialen met Toekomst: Hout in de GWW' | Opschalen

  Verdiepingssessie #5 'Materialen met Toekomst: Hout in de GWW' | Opschalen

  De vijfde verdiepingssessie gaat in op het thema 'opschalen'. Wat zijn de voordelen van seriematig aanbesteden? Wat is er binnen jouw organisatie nodig om biobased bruggen te kunnen opschalen? Als we allemaal gaan opschalen, is er dan wel genoeg hout?

  Programma

  Harald Versteeg, transitiemanager bij De Bouwcampus neemt ons mee in de wereld van seriematig aanbesteden (portfolioaanpak). In kleinere groepjes gaan we vervolgens uiteen om per organisatie te kijken naar een plan voor opschaling van biobased. We sluiten af met een verhaal van professor Pieter Zuidema, die ons meeneemt in de wereld van Duurzaam Bosbeheer. 

  Voor wie?

  De bijeenkomst is bedoeld voor opdrachtgevers die een relevante casus kunnen meebrengen die past bij een van de break-out rooms. Of je neemt deel in de rol van expert op een van de thema’s uit de break-out rooms. De sessie is volledig interactief en gebaseerd op de inbreng van de opdrachtgevers.

  Wanneer?

  Donderdag 11 november 09:30 - 11:30 uur (online)

  Aanmelden

  Meld je aan via deze link.


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave