Hout in de GWW

Over het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw

In Nederland ligt circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilometer aan vaarwegen en er zijn vele duizenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van  haarlevensduur. Vervanging of renovatie is in veel gevallen noodzakelijk. Naast de grote omvang speelt ook de verduurzaming van de bouw een belangrijke rol. Het gebruik van hout (en andere biobased materialen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze verduurzaming. Hout, afkomstig van duurzaam beheerd bos, is een hernieuwbare grondstof, CO2-neutraal en vergt weinig productie-energie. Daarnaast wordt al eeuwenlang met hout gewerkt en zien wij al mooie voorbeelden binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Denk aan houten damwanden, sluisdeuren, geleiderails, portalen en fiets- en voetgangersbruggen.

Aanleiding

In 2018 vond  in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning plaats naar hout in de GWW. Ronde tafelgesprekken met de hele keten hebben geleid tot een inventarisatie van kansen en mogelijkheden, belemmeringen en acties om hout in de GWW te stimuleren. Op gebied van onderzoek, innovatieprojecten en communicatie zijn actiepunten geformuleerd. Bovenal is een community gecreëerd van houtproducenten en leveranciers, belangenverenigingen, aannemers en overheden. Op 3 februari 2020, tijdens de Week van de Circulaire Economie, ondertekenden deze ketenpartijen een samenwerkingsovereenkomst. Zij committeren zich aan het traject en stellen kennis en kunde beschikbaar om opdrachtgevers een stap verder te helpen.

Doel

Samenwerken aan – een leidraad voor - houten toepassingen in de bebouwde omgeving met als doel deze op te schalen en toe te werken naar een biobased en circulaire economie.

Aanpak

Het traject Hout in de GWW richt zich op het wegnemen van bottlenecks van opdrachtgevers binnen overheden en waterschappen. In 3 tot 5 verdiepingssessies spelen we in op concrete vragen en behoeften van opdrachtgevers met een interesse in houten toepassingen binnen de grond-, weg- en waterbouw. Aan de hand van concrete casuïstiek delen we ervaringen met als doel van elkaar te leren en successen op te schalen. Samen met de opdrachtgevers bundelen we lessen en delen we concrete tips en inspirerende verhalen via een nader te kiezen platform.

In 2021/2022 richten de sessies zich op houten bruggen en damwanden. Wil je deelnemen aan het traject? Dat kan! Deelname is geheel kosteloos. Wij vragen slechts jouw tijd om actief mee te doen aan alle verdiepingssessies en een bijdrage te leveren aan het bundelen van kennis en ervaringen. Wij gaan deze reis graag aan met gemotiveerde opdrachtgevers! Neem bij interesse vooral contact met ons op.

Coalitiepartner(s)

De coalitiepartners zijn Rijkswaterstaat, P12, FSC en Centrum Hout. Verder werken wij samen met veel ketenpartners.Dashboard & Routekaart Hout in de GWW

Het Dashboard Hout in de GWW bevat ervaringsverhalen over het gebruik van hout en andere biobased materialen bij fiets- en voetgangersbruggen. Evenals een routekaart om zelf aan de slag te gaan met het gebruik van hout en andere biobased materialen. Het Dashboard laat zien wat er allemaal mogelijk is en geeft houvast voor de partijen die ermee aan de slag willen.

Naar het Dashboard.


Documenten


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave