Hout in de GWW

Over het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw

In Nederland ligt circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilometer aan vaarwegen en er zijn vele duizenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van  haarlevensduur. Vervanging of renovatie is in veel gevallen noodzakelijk. Naast de grote omvang speelt ook de verduurzaming van de bouw een belangrijke rol. Het gebruik van hout (en andere biobased materialen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze verduurzaming. Hout, afkomstig van duurzaam beheerd bos, is een hernieuwbare grondstof, CO2-neutraal en vergt weinig productie-energie. Daarnaast wordt al eeuwenlang met hout gewerkt en zien wij al mooie voorbeelden binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Denk aan houten damwanden, sluisdeuren, geleiderails, portalen en fiets- en voetgangersbruggen.

Aanleiding

In 2018 vond  in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning plaats naar hout in de GWW. Ronde tafelgesprekken met de hele keten hebben geleid tot een inventarisatie van kansen en mogelijkheden, belemmeringen en acties om hout in de GWW te stimuleren. Op gebied van onderzoek, innovatieprojecten en communicatie zijn actiepunten geformuleerd. Bovenal is een community gecreëerd van houtproducenten en leveranciers, belangenverenigingen, aannemers en overheden. Op 3 februari 2020, tijdens de Week van de Circulaire Economie, ondertekenden deze ketenpartijen een samenwerkingsovereenkomst. Zij committeren zich aan het traject en stellen kennis en kunde beschikbaar om opdrachtgevers een stap verder te helpen.

Doel

Samenwerken aan – een leidraad voor - houten toepassingen in de bebouwde omgeving met als doel deze op te schalen en toe te werken naar een biobased en circulaire economie.

Aanpak

Het traject Hout in de GWW richt zich op het wegnemen van bottlenecks van opdrachtgevers binnen overheden en waterschappen. In 3 tot 5 verdiepingssessies spelen we in op concrete vragen en behoeften van opdrachtgevers met een interesse in houten toepassingen binnen de grond-, weg- en waterbouw. Aan de hand van concrete casuïstiek delen we ervaringen met als doel van elkaar te leren en successen op te schalen. Samen met de opdrachtgevers bundelen we lessen en delen we concrete tips en inspirerende verhalen via een nader te kiezen platform.

In 2021/2022 richten de sessies zich op houten bruggen en damwanden. Wil je deelnemen aan het traject? Dat kan! Deelname is geheel kosteloos. Wij vragen slechts jouw tijd om actief mee te doen aan alle verdiepingssessies en een bijdrage te leveren aan het bundelen van kennis en ervaringen. Wij gaan deze reis graag aan met gemotiveerde opdrachtgevers! Neem bij interesse vooral contact met ons op.

Coalitiepartner(s)

De coalitiepartners zijn Rijkswaterstaat, P12, FSC en Centrum Hout. Verder werken wij samen met veel ketenpartners.


De mensen

Zinzi Stasse

Transitiemanager

Hans van 't Land

Transitiemedewerker

Maurice van Rooijen

Transitie-expert


Documenten


Agenda

 • 17/06/2021
  Verdiepingssessie - Materialen met Toekomst: Hout in de GWW

  Verdiepingssessie - Materialen met Toekomst: Hout in de GWW

  Het thema van de eerste verdiepingssessie is 'Duurzaamheid van hout en het meten en meewegen van circulariteit’. Een belangrijk thema waar veel vragen over leven. Is hout wel duurzaam? Onder welke voorwaarden is bosbouw inderdaad circulair? En hoe kan ik meten of mijn brug in hout inderdaad minder milieukosten meebrengt? Wat voor soorten meetmethodes zijn er eigenlijk?

  We hebben drie sprekers die elk op een deelgebied ingaan:

  •    Mark van Benthem(Directeur en senior adviseur bij Probos). Probos is een non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer in Nederland en in het buitenland. De organisatie beschikt over veel kennis en data over de status van het bos en hoe duurzaam hout nu echt is. Mark is kritisch op de impact van projecten. Is het wel echt duurzaam?
   •    Mantijn van Leeuwen(Directeur bij NIBE). NIBE werkt aan duurzame en circulaire bouw en weet alles van levenscyclusanalyses (LCA's). Mantijn kan als geen ander uitleggen hoe belangrijk een LCA is en hoe dit kan helpen om tot andere materiaalkeuze te komen. 
   •    Tunis Hoekstra (Civiel ingenieur bij Ingenieursbureau Boorsma). Tunis ontwikkelde een TCO-model voor sluisdeuren. Op deze manier is duidelijk inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van een bepaalde materiaalkeuze. Hij legt uit hoe deze methode kan bijdragen aan de materiaalkeuze voor houten bruggen.

  Verder gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die zijn opgehaald tijdens de startbijeenkomst van 22 april jl. 

  Disclaimer: de presentaties worden opgenomen. De discussie/reacties van deelnemers worden eruit geknipt en niet gepubliceerd.

  Bekijk hier de omschrijving en uitnodiging voor het gehele traject.
  Kijk hier de startbijeenkomst terug.

  Wanneer?

  Donderdag 17 juni 09:30 - 11:00 uur

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave