Community

Netwerk van enthousiaste vernieuwers

De Bouwcampus brengt mensen van kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en overheden uit de keten bij elkaar en ondersteunt groepen in verschillende trajecten. Betrokkenen van binnen en buiten de bouwsector delen ervaringen zodat iedereen daar profijt van heeft. Om een zo groot mogelijke impact te realiseren, werkt het Bouwcampus-team samen met partners van binnen en buiten de bouwsector.

Ontmoet de mensen die aan opgaven meewerken

Team

Een groep mensen die zich inzet om de meerwaarde van de bouwwereld te vergroten.

Ontmoet het team

Partners

Diverse organisaties ondersteunen de doelstellingen van De Bouwcampus.

Overzicht van partners

Deelnemers

Enthousiaste betrokkenen delen kennis en ervaring en leveren een bijdrage aan transities.

Neem ook deel

Doe mee!

Durf jij out-of-the-box te denken en durf jij jezelf alle ruimte te geven om ongecensureerd mee te denken? Dan nodigen wij jou uit om mee te denken over de processen die op ons afkomen. Niet alleen om morgen klaar te staan, maar ook overmorgen en de dagen erna.