Co2-neutrale woningrenovatie

Innovatietraject CO2-neutrale woningrenovatie

We lezen elke dag alarmerende berichten over de noodzaak om de bestaande woningvoorraad te renoveren naar gezonde, toekomstbestendige, duurzame, aantrekkelijke woningen en wijken. Bovendien moet de woningvoorraad geschikt blijven voor alle sociale doelgroepen. Terwijl de krapte op de bouwmarkt de prijzen opstuwt, nemen de ambities rond de huidige woningvoorraad toe; aardgasloos, circulair, betaalbaar en met een snelheid van 5.000 woningen per week renoveren.

Voor het versnellen en opschalen van  CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw heeft De Bouwcampus een innovatietraject ingericht in samenwerking met zes regionale innovatiehubs en ondersteuning van Aedes:

 • BuildinG (regio Noord)
 • Pioneering (regio Oost)
 • SPARK makers zone (regio Zuid)
 • Utrechtse Renovatieversneller (regio Midden)
 • 3D Makerszone / BouwLab R&Do (regio Noord-Holland)
 • iCircl (regio Zuid-Holland)

Infographic Innovatietraject CO2neutralewoningrenovatie

Aanleiding

Om te komen tot versnelling en opschaling bij CO2-neutrale woningrenovatie, ziet De Bouwcampus het belang van een ondernemend en onderling verbonden innovatielandschap in Nederland. Niet versnipperd pilots ontwikkelen, maar samenwerken om kruisbestuivingen en opschaling tot stand te brengen. In de regio wordt al veel geëxperimenteerd, maar er is nog geen verbinding tussen de verschillende regionale innovatiehubs. Een collectief van regionale renovatiepraktijken kan bijdragen aan de benodigde cultuurverandering voor product-, proces- en marktinnovatie.

Doel

Met het innovatietraject ‘CO2-neutrale woningrenovatie’ zetten de regionale innovatiehubs zich samen met De Bouwcampus praktijkgericht in om versnelling en opschaling van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw te realiseren. Idee achter het innovatietraject is om middels Communities of Practice (CoP’s)  voorbij de pilotfase te komen. De CoP’s ontwikkelen kansrijke concepten door tot haalbare proposities om woningen zowel aardgasloos als circulair te renoveren, en deze proposities vervolgens grootschalig in de praktijk te implementeren.

Aanpak

Dit traject onderscheidt zich van eerdere initiatieven door de kennis uit de regio’s landelijk te bundelen en deze gezamenlijk verder te ontwikkelen tot integrale én opschaalbare oplossingen. Oplossingen waarmee sociale woningen versneld aardgasloos én circulair gerenoveerd kunnen worden.

Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’
De innovatiehubs formeren in de eigen regio een Community of Practice (CoP) ‘CO2-neutrale woningrenovatie’. Een Community of Practice is een praktijk- en leergericht netwerk waarbinnen gecommitteerde partijen uit de regio samenwerken aan een specifiek thema binnen de brede opgave van CO2-neutrale woningrenovatie. Door geleerde lessen uit eerdere pilotfases te bundelen, ontwikkelen de CoP’s gezamenlijk haalbare en opschaalbare proposities.

De verschillende communities voeden vanuit de regio het landelijk platform van regionale renovatiepraktijken, dat De Bouwcampus faciliteert. Nieuwe kennis en ervaringen zijn zo ook bereikbaar voor de andere regio’s en worden actief gedeeld. Oplossingen die de regionale renovatiepraktijken uiteindelijk zelf kunnen toepassen om de sociale woningen in de eigen regio CO2-neutraal te renoveren. Niet alleen doen de praktijken in hun eigen regio praktijkervaring op, ook slaan zij de handen ineen om gezamenlijk proposities verder te brengen. Hierdoor ontstaat een dynamische beweging waarbij de partijen continu van elkaar leren.

CO2neutralewoningrenovatie netwerkoverzicht regionale renovatiepraktijken

Hub Noord - BuildinG
Procescoach: Rolf Koops (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Focus: mandjes maken en digitalisering
Meer informatie

Hub Oost - Pioneering
Procescoach: Freek Kranen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  | +31622526092)
Focus: circulair opdrachtgeverschap
Meer informatie

Hub Utrecht - Utrechtse Renovatieversneller
Procescoach: Arthur Lippus (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | +31622450588)
Focus: opschaling via donutmodel, vraagbundeling, mandjes maken
Meer informatie

Hub Noord-Holland - Bouwlab R&Do
Procescoach: Wilfred van Beuningen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | +31622233394)
Focus: digitalisering (digital twinsIoT, blockchain, datadelen etc.), circulariteit en 3D-printen (beton, kunststof, metaal)
Meer informatie

Hub Zuid-Holland - iCircl
Procescoach: Floor van de Kemp (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Focus: circulair renoveren
Meer informatie

Hub Zuid - Spark Makerszone
Procescoach: Peter Linders (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Thieu Platenburg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | +31621264289)
Focus: renoveren bij mutatie
Meer informatie

De pilots voorbij: opschaling en versnelling
De ambitie van dit innovatietraject is om te komen tot potentieel opschaalbare proposities voor het aardgasloos en circulair renoveren van woningen. Proposities waarmee de deelnemende partijen in de regionale Communities of Practice de sociale woningen in de eigen regio én daarbuiten CO2-neutraal gaan renoveren. Het landelijk platform zorgt voor verdere kennisdeling en opschaling door samenwerking te zoeken met landelijke partijen zoals Aedes, BTIC, de Renovatieversneller, Cirkelstad en Platform31 en creëert zo de benodigde versnelling in het CO2- neutraal renoveren van de sociale woningbouw in Nederland.

Meedoen

Ben jij een koploper bij een woningbouwcorporatie, gemeente, aannemer, leverancier, ingenieursbureau of architectenbureau, heb je vooruitstrevende ideeën en wil én kun je een bijdrage leveren aan een Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’? Neem dan contact op met een van de hieronder genoemde contactpersonen. 

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Renovatieversneller, de provincies, Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland.


De mensen

Atto Harsta

Transitiemanager

Silke Spierings

Transitiemedewerker

Alice Vogel

Transitiemedewerker

Pepik Henneman

Transitie-expert


Documenten


Agenda

 • 09/06/2022
  Proeven aan de Praktijk | Ervaar de ‘Variantenstudie in één dag’

  Proeven aan de Praktijk | Ervaar de ‘Variantenstudie in één dag’

  In de regio Utrecht zijn verschillende woningcorporaties en comakers al enige tijd bezig om met het model ‘variantenstudies in één dag’ complexen van corporaties van een verduurzamingsoplossing te voorzien. Wil jij ervaren hoe samenwerkende comakers en corporaties in één dag tot meerdere complete scenario’s voor duurzame renovatie komen? Kom dan op donderdagmiddag 9 juni 2022 naar IJsselstein of Woerden en leer van de praktijk.

  Variantenstudie in één dag

  De Utrechtse Renovatieversneller is een actieve community van Utrechtse woningcorporaties binnen de RWU en negen comakers. De corporaties werken succesvol samen via het donutmodel. Door deze samenwerking zijn de co-makende onderhoudspartijen bereid over hun eigen grenzen te kijken. Zo hebben zij toegewerkt naar één integraal keuzemodel voor renovatie dat co-makeronafhankelijk is. Niet alle negen een eigen systeem, maar gezamenlijk een standaard om tot hét renovatiescenario qua CO2-ambities te komen.

  In de ‘Variantenstudie in één dag’ wordt – de naam verklapt het al – in één dag toegewerkt naar drie renovatiescenario’s voor een concrete casus: instandhouden, verbeteren of upgraden. Tijdens de dag belopen de deelnemers het pad vanuit data- en beeldherkenning, via de ontwikkelde beslisbomen en productenmatrix naar werkgroepen voor de drie scenario’s. Aan het eind van de middag worden deze drie scenario’s gepresenteerd aan de corporatie.

  Het programma

  Op 9 juni staat de eerstvolgende ‘Variantenstudie in één dag’ gepland, waarbij de co-makers voor corporatie CASAS (Provides en Groenwest) in één dag tot drie varianten met productkeuzes voor renovatie komen: in stand houden, verbeteren of upgraden. Om het maximale resultaat te krijgen zullen de twee adviseurs Spotr en WE worden geactiveerd door CASAS Wonen zodat de ontwikkelgroepen goed voorbereid de dag kunnen starten.

  We nodigen je van harte uit om tijdens het laatste deel van de dag (vanaf 15.30 uur) mee te maken wat voor energieke en open dynamiek er ontstaat tussen de corporaties en co-makers, hoe zij tot de scenario’s komen en wat dat in de praktijk betekent. Er is de keuze tussen hoogbouw (IJsselstein) en laagbouw (Woerden).

  Wanneer?

  Donderdag 9 juni | vanaf 15:30 uur

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 22/06/2022
  Proeven aan de Praktijk | Usecases voor digital twins bij renovatie

  Proeven aan de Praktijk | Usecases voor digital twins bij renovatie

  In Proeven aan de Praktijk staan praktijklessen voor het bereiken van CO2-neutrale woningrenovatie centraal. We delen ervaringen, gaan in gesprek met elkaar en zoeken naar opschalingskansen. Zeven regionale innovatiehubs en De Bouwcampus werken via eigen Communities of Practice aan proposities voor CO2-neutraal renoveren. Zij delen opgedane kennis en ervaringen met elkaar en met iedereen die het horen wil. Omdat we door kruisbestuiving en opschaling de ambitie van duurzame renovatie van de sociale woningbouw kunnen realiseren. Kennis die we opdoen in de regio moet elders in het land worden opgepakt en weer verder gebracht. Tegelijk zoeken we met elkaar naar nieuwe en betere oplossingen. 

  Het onderwerp van deze Proeven aan de Praktijk is: Het Digitale Huis van de Toekomst – usecases voor slimme renovatie.

  Het programma

  Door digitalisering kunnen we (steeds) slimmer renoveren. De Community of Practice ‘Het Digitale Huis van de Toekomst’ – gekoppeld aan innovatiehub BouwLab R&Do – zet in op de kansen van digitalisering voor datagestuurd onderhoud. Zeven corporaties, kennisinstellingen en innovatoren werken gezamenlijk aan het vraagstuk:  hoe kan een digital twin met behulp van data gestuurd onderhoud waarde toevoegen aan het beheerproces van woningbeheerders?

  De eerste stap is gezet met het in kaart brengen van usecases van datagestuurd onderhoud voor bestaande woningen. Gelijktijdig wordt er gewerkt aan de businesscase, het oplossen van knelpunten en een showcase van een digital twin. Op 22 juni deelt de Community waar ze staan en presenteert zij haar eerste resultaat.  

  Digital twin in het kort?

  Digital Twin

  Deze Proeven aan de Praktijk wordt gekoppeld aan een dag waarin het Disruptive Innovators Network, een netwerk van woningcorporaties die inzetten op innovatie, samenkomt in Amsterdam.

  Wanneer?

  Woensdag 22 juni | tijd volgt later | fysiek in Amsterdam (gekoppeld aan de bijeenkomst van het Disruptive Innovators Network)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave