Portfolioaanpak Bruggen

Naar een uniforme werkvorm voor vervanging en renovatie

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een deel van hun bruggenopgave. Meer specifiek: samen gaan beide organisaties vier bruggen renoveren of vernieuwen binnen één gezamenlijk project en contract. Hierdoor leren we hoe meer efficiency mogelijk is en hoe ruimte voor innovatie geboden wordt.

Aanleiding

Er moeten zoveel duizenden bruggen en sluizen vervangen of gerenoveerd worden, dat repeteerbaar werk met een programmatische aanpak gewenst is. Op initiatief van Roadmap 1 Bruggen & Sluizen van De Bouwagenda hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland besloten samen te werken. De bedoeling is dat door het delen van praktijkkennis op het terrein van nieuwe aanbesteding- en contractvormen effectieve samenwerking en daarmee gezamenlijke innovatie gestimuleerd zal worden. 

Doel

Het tot stand komen van een portfolio van vier beweegbare bruggen, zodat tot opschaling van dit concept gekomen kan worden.

Aanpak

De coalitie voor dit initiatief bestaat uit Rijkswaterstaat en Noord-Holland, vertegenwoordigd door portfolio- en projectmanagers van beide opdrachtgevers. Zij organiseren samen het Portfolio van bruggen transitietraject afbeeldingproject: vier bruggen. De Bouwcampus organiseert het gesprek over deelonderwerpen met partijen vanuit de markt, overheden en kennisinstellingen. Dit kan gaan over aanbesteding- en contractvormen met de gemeente Amsterdam, TU Twente en TU Delft, aannemers en ingenieursbureaus over de vraag welke ‘bovenliggende vraag’ met een portfolio kan worden beantwoord, zoals materiaalgebruikreductie. Of de scope en technische specificaties van het project met collega-opdrachtgevers en markt. Ook worden andere opdrachtgevers gezocht die hun eigen portfolio willen inrichten en vormt het traject een platform voor ontmoeting tussen initiatiefnemers als de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat met diverse marktpartijen en kennispartners. De activiteiten leveren daarnaast een bijdrage aan de standaardisatie en opschalingsmogelijkheden van de portfolioaanpak.

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam.


De mensen

Marco Hofman

Transitiemanager

Nathalie van Dalen

Transitiemanager

Jolien Korbee

Transitiemedewerker


Brugdialogen

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Lees meer over de Brugdialogen.


Documenten


Agenda

 • 22/06/2021
  Terugkoppeling - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  Terugkoppeling - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.

  Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland heeft marktpartijen en kennisinstellingen tussen december en maart uitgenodigd om, in een serie van bijeenkomsten, mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie.

  In de bijeenkomst op 22 juni a.s. koppelen zij graag aan de deelnemers van deze bijeenkomsten terug wat hiermee is gedaan, wat de contouren zijn van de gemaakte keuzes en hoe het traject van dit portfolio verder gaat.

  Voor meer informatie zie de verslagen op onze site.

  Wanneer?

  Dinsdag 22 juni om 09:00 - 10:00 uur (online via De Virtuele Bouwcampus)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 29/06/2021
  Community Portfolioaanpak 'Van theorie naar praktijk, langjarige samenwerking SOK Kademakers'

  Community Portfolioaanpak 'Van theorie naar praktijk, langjarige samenwerking SOK Kademakers'

  Op 11 januari jl. is de gemeente Amsterdam van start gegaan met de samenwerkingsovereenkomst "SOK Kademakers” met Dura Vermeer Infra, Beens Groep en H. van Steenwijk. Deze overeenkomst is een ‘state of the art’ voorbeeld van het type portfoliocontracten waarin de vernieuwing van de Amsterdamse kademuren wordt aangepakt in een langjarige samenwerking. Met als doel om continu gezamenlijk te leren en te versnellen. 

  In de bijeenkomst op 29 juni a.s. delen de betrokken partijen gezamenlijk hun eerste ervaringen van deze langjarige samenwerking; zowel de positieve kant als alle uitdagingen waar zij tegenaan zijn gelopen de afgelopen maanden. Hoe is bijvoorbeeld het proces van samenwerking, prijsvorming, continuïteit en opschaling verlopen? Dat en meer wordt graag gedeeld. Van de theorie naar de praktijk dus! Daarbij is volop ruimte om met de sprekers en deelnemers in gesprek te gaan.

  Waarom deze bijeenkomst?

  De Community Portfolioaanpak van De Bouwcampus organiseert een serie van bijeenkomsten om de portfolioaanpak sector-breed te ontwikkelen. Dit doen wij in samenwerking met Malcolm Aalstein van de Gemeente Amsterdam, Programma Kademuren en Bruggen. Hierbij worden aan de hand van situaties uit de praktijk verschillende dilemma's en uitdagingen besproken rondom de portfolioaanpak en samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. We willen het besef verhogen dat het werken met portfoliocontracten het nodige vraagt van samenwerking, houding en gedrag. De resultaten van deze bijeenkomsten gebruiken De Bouwcampus en haar partners voor de verdere inrichting van de portfolioaanpak. Daarnaast deelt De Bouwcampus de resultaten breed zodat de hele sector kan profiteren. 

  Voor wie?

  Je neemt deel aan deze bijeenkomst in de rol van (ervarings)deskundige op gebied van de voorbereiding, uitvoering en het beheer van infrastructuur. De bijeenkomsten zijn interactief, met veel ruimte voor inbreng van de deelnemers. Je mede-deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de markt, de (semi)overheid en kennisinstellingen.

  Heb je vragen of suggesties over de Community Portfolioaanpak? Neem dan contact op met Nathalie van Dalen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

  Wanneer?

  • Dinsdag 29 juni 15:30 - 17:00

  Meedoen?

  Klik hier om je aan te melden.

 • 24/06/2021
  Twaalfde sessie Brugdialogen

  Twaalfde sessie Brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  Komende decennia zijn duizenden bruggen in Nederland toe aan vervanging of renovatie. Die opgave kunnen opdrachtgevers- en nemers gezamenlijk aan, door hierover met elkaar in gesprek te blijven. Tijdens de maandelijkse online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën en oplossingen aan bod die jou en jouw collega’s in deze opgave verder kunnen brengen.

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.15 uur. Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Het thema van de twaalfde Brugdialoog volgt later.

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  Wanneer?

  Donderdag 24 juni 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave