Portfolio van Bruggen

Naar een uniforme werkvorm voor vervanging en renovatie

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een deel van hun bruggenopgave. Meer specifiek: samen gaan beide organisaties vier bruggen renoveren of vernieuwen binnen één gezamenlijk project en contract. Hierdoor leren we hoe meer efficiency mogelijk is en hoe ruimte voor innovatie geboden wordt.

Aanleiding

Er moeten zoveel duizenden bruggen en sluizen vervangen of gerenoveerd worden, dat repeteerbaar werk met een programmatische aanpak gewenst is. Op initiatief van Roadmap 1 Bruggen & Sluizen van De Bouwagenda hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland besloten samen te werken. De bedoeling is dat door het delen van praktijkkennis op het terrein van nieuwe aanbesteding- en contractvormen effectieve samenwerking en daarmee gezamenlijke innovatie gestimuleerd zal worden. 

Doel

Het tot stand komen van een portfolio van vier beweegbare bruggen, zodat tot opschaling van dit concept gekomen kan worden.

Aanpak

De coalitie voor dit initiatief bestaat uit Rijkswaterstaat en Noord-Holland, vertegenwoordigd door portfolio- en projectmanagers van beide opdrachtgevers. Zij organiseren samen het Portfolio van bruggen transitietraject afbeeldingproject: vier bruggen. De Bouwcampus organiseert het gesprek over deelonderwerpen met partijen vanuit de markt, overheden en kennisinstellingen. Dit kan gaan over aanbesteding- en contractvormen met de gemeente Amsterdam, TU Twente en TU Delft, aannemers en ingenieursbureaus over de vraag welke ‘bovenliggende vraag’ met een portfolio kan worden beantwoord, zoals materiaalgebruikreductie. Of de scope en technische specificaties van het project met collega-opdrachtgevers en markt. Ook worden andere opdrachtgevers gezocht die hun eigen portfolio willen inrichten en vormt het traject een platform voor ontmoeting tussen initiatiefnemers als de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat met diverse marktpartijen en kennispartners. De activiteiten leveren daarnaast een bijdrage aan de standaardisatie en opschalingsmogelijkheden van de portfolioaanpak.

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam.

Documenten

Brugdialogen

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Lees meer over de Brugdialogen.

Agenda

 • 25/03/2021
  Negende sessie Brugdialogen

  Negende sessie Brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen.

  Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

  Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. 

  Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). 

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.15 uur. 

  Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Het thema van de negende Brugdialoog volgt later.

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  • Donderdag 25 maart 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 23/03/2021
  Community Portfolioaanpak Bruggen: Eerlijk geld voor eerlijk werk

  Community Portfolioaanpak Bruggen: Eerlijk geld voor eerlijk werk

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Community Portfolioaanpak Bruggen van De Bouwcampus organiseert een serie van sessies om de portfolioaanpak sector-breed te ontwikkelen. Dit doen wij in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Programma Kademuren en Bruggen, waarbij aan de hand van situaties uit de praktijk verschillende dilemma's en uitdagingen besproken worden rondom de portfolioaanpak en samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

  Een belangrijke succesvoorwaarde voor deze nieuwe manier van werken, blijkt het ontwikkelen van passende processen, houding en gedrag bij alle betrokkenen. Het doel van de sessie is om kennis te delen en te komen tot goede uitgangspunten voor een portfolioaanpak. De sessies worden ingericht aan de hand van de marktprincipes van het Programma Bruggen en Kademuren, waarbij de sessie op dinsdag 23 maart a.s. is gericht op het principe "Eerlijk geld voor eerlijk werk".

  Heb je vragen of suggesties over het traject Portfolio van Bruggen? Neem dan contact op met Nathalie van Dalen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

  Wanneer?

  • Dinsdag 23 maart 14:00 - 16:00

  Meedoen?

  Klik hier om je aan te melden.

 • 29/04/2021
  Tiende sessie Brugdialogen

  Tiende sessie Brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen.

  Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

  Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. 

  Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). 

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.15 uur. Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Het thema van de tiende Brugdialoog volgt later.

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  • Donderdag 29 april 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 09/03/2021
  Derde bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  Derde bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.  
   
  Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland - Carel van Belois, Nick Könitzer, Bas Post, Tino van der Giessen en Marco Hofman - nodigt marktpartijen en kennisinstellingen uit om mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie in een serie van bijeenkomsten tussen december 2020 en maart 2021. 

  De eerste bijeenkomst stond in het teken van de samenwerking tussen de twee opdrachtgevers. In de tweede bijeenkomst is ingegaan op de samenwerking met de markt en het gezamenlijk bereiken van doelstellingen op het gebied van efficiency, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Voor meer informatie zie de verslagen op onze site.

  De derde sessie op 9 maart staat de vorm van de samenwerking tussen de opdrachtgevers met de markt centraal (o.a. aanbestedings- en contractvorm, hoe om te gaan met risico’s, fasering, e.d.).  

  Wanneer?

  Dinsdag 9 maart (online via De Virtuele Bouwcampus)

  • Sessie 1 08.30 - 10.00 uur
  • Sessie 2 10.30 - 12.00 uur

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

Contactpersonen

Marco Hofman

Transitiemanager

Nathalie van Dalen

Transitiemanager

Jolien Korbee

Transitiemedewerker

Opgave

Vervanging & Renovatie
Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave