Portfolio van Bruggen

Naar een uniforme werkvorm voor vervanging en renovatie

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een deel van hun bruggenopgave. Meer specifiek: samen gaan beide organisaties vier bruggen renoveren of vernieuwen binnen één gezamenlijk project en contract. Hierdoor leren we hoe meer efficiency mogelijk is en hoe ruimte voor innovatie geboden wordt.

Aanleiding

Er moeten zoveel duizenden bruggen en sluizen vervangen of gerenoveerd worden, dat repeteerbaar werk met een programmatische aanpak gewenst is. Op initiatief van Roadmap 1 Bruggen & Sluizen van De Bouwagenda hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland besloten samen te werken. De bedoeling is dat door het delen van praktijkkennis op het terrein van nieuwe aanbesteding- en contractvormen effectieve samenwerking en daarmee gezamenlijke innovatie gestimuleerd zal worden. 

Doel

Het tot stand komen van een portfolio van vier beweegbare bruggen, zodat tot opschaling van dit concept gekomen kan worden.

Aanpak

De coalitie voor dit initiatief bestaat uit Rijkswaterstaat en Noord-Holland, vertegenwoordigd door portfolio- en projectmanagers van beide opdrachtgevers. Zij organiseren samen het Portfolio van bruggen transitietraject afbeeldingproject: vier bruggen. De Bouwcampus organiseert het gesprek over deelonderwerpen met partijen vanuit de markt, overheden en kennisinstellingen. Dit kan gaan over aanbesteding- en contractvormen met de gemeente Amsterdam, TU Twente en TU Delft, aannemers en ingenieursbureaus over de vraag welke ‘bovenliggende vraag’ met een portfolio kan worden beantwoord, zoals materiaalgebruikreductie. Of de scope en technische specificaties van het project met collega-opdrachtgevers en markt. Ook worden andere opdrachtgevers gezocht die hun eigen portfolio willen inrichten en vormt het traject een platform voor ontmoeting tussen initiatiefnemers als de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat met diverse marktpartijen en kennispartners. De activiteiten leveren daarnaast een bijdrage aan de standaardisatie en opschalingsmogelijkheden van de portfolioaanpak.

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam.

Documenten

Brugdialogen

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Lees meer over de Brugdialogen.

Agenda

Tweede bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.  
 
Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland - Carel van Belois, Nick Könitzer, Bas Post, Tino van der Giessen en Marco Hofman - nodigt marktpartijen en kennisinstellingen uit om mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie in een serie van bijeenkomsten tussen december 2020 en maart 2021. 
 

De eerste bijeenkomst stond in het teken van een toelichting op de portfolio van vier bruggen en enkele scenario’s qua samenwerking en marktbenadering.  Op 2 februari vindt er op de Virtuele Bouwcampus een tweede bijeenkomst plaats om de uitgewerkte scenario’s met de verschillende vraagstukken verder te verdiepen. Naar aanleiding van de oogst van de eerste twee bijeenkomsten en behoefte aan vervolgbijeenkomsten, worden in maart en april aanvullende bijeenkomsten georganiseerd. 

Wanneer?

Dinsdag 2 februari (online via De Virtuele Bouwcampus)

  • Sessie 1 08.30 - 10.00 uur
  • Sessie 2 10.30 - 12.00 uur

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Sessie 'portfolioaanpak van bruggen' tijdens InfraTech 2021

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. In samenwerking met Gemeente Amsterdam, programma Kademuren en Bruggen, worden aan de hand van situaties uit de praktijk verschillende dilemma's en uitdagingen besproken rondom de portfolioaanpak en samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Een belangrijke succesvoorwaarde voor deze nieuwe manier van werken, blijkt het ontwikkelen van passende processen, houding en gedrag bij alle betrokkenen. Het doel van de sessie is om kennis te delen en te komen tot goede uitgangspunten voor een portfolioaanpak. 

Wanneer?

  • Donderdag 14 januari 14:00 - 15:00 (online via het Online InfraTech Netwerk Platform)

Aanmelden

Registreren voor InfraTech 2021 kan hier. Na het registreren ontvang je inloggegevens om toegang te krijgen tot het Online InfraTech Netwerk Platform. Na activatie van jouw persoonlijke profiel kun je je inschrijven voor de sessie.

Bijeenkomst 'Portfolioaanpak voor circulaire viaducten en bruggen'

De Bouwcampus organiseert een sessie waarin geïnventariseerd wordt wat er nodig is om een aanbesteding voor een serie circulaire bruggen op de markt te krijgen. Het doel is het creëren van een structurele vraag met een omvang die groot genoeg is om bouwers en leveranciers in staat te stellen om het productieproces te ontwikkelen.

Hoe die aanbesteding er in het ideale geval uit zou zien, willen we graag door de (potentiële) aanbieders laten bepalen. We gaan op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: wat zijn de voorkeuren voor het type object; gaat de voorkeur uit naar meer vraag naar fiets/voetgangers bruggen, of juist naar zwaarder belastbare bruggen? Ook willen we graag weten wat  de ideale schaalgrootte is. Hebben we het dan over 5, 10 of 20 bruggen? Uiteraard is ook de contractvorm een belangrijk aspect waar we graag meningen over horen.

Wanneer?

Vrijdag 22 januari 09:30 - 11:00 (online)

Aanmelden

Meld je hier aan.

Contactpersonen

Marco Hofman

Transitiemanager

Nathalie van Dalen

Transitiemanager

Jolien Korbee

Transitiemedewerker

Opgave

Vervanging & Renovatie
Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave