Lees nu het digitale magazine TOP! Zet de woningbouw aan

In het gloednieuwe digitale magazine TOP! Zet de woningbouw aan neemt De Bouwcampus je mee in inspirerende en uitdagende verhalen rondom alle nieuwe ontwikkelingen en methoden in de woningbouw. Lees alles over optopcoalities, ervaringen uit de bouwstromen en een interview met DG Volkshuisvesting en Bouwen, Chris Kuijpers. Neem snel een kijkje op www.top-magazine.nl.

Industrialisatie woningbouw

Versnelling en opschaling van geïndustrialiseerde nieuwe woningen

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. Een tekort aan bouwcapaciteit is een bedreiging voor het realiseren van de woningbouwdoelen. Uit diverse verkennende bijeenkomsten van De Bouwcampus is naar voren gekomen dat één van de oplossingen voor het tekort aan bouwcapaciteit een industrialisatie van de woningbouw is; de woning wordt als compleet seriematig product gezien in plaats van traditioneel projectgebonden op de bouwplaats samengesteld bouwwerk. Bijkomende voordelen van industrialisatie: minder (stikstof)uitstoot op de bouwlocatie, reductie van arbeidsinzet per woning, efficiënter gebruik van materialen, circulair bouwen, verlaging van faalkosten (waardoor reductie van de kostprijs), kwaliteitsverbetering door procesbeheersing en verlaging van overlast op de bouwplaats.

Er zijn meerdere aanbieders van geïndustrialiseerde woningbouwsystemen, maar in Nederland wordt woningbouw nog beperkt via deze weg gerealiseerd. Verdergaande industrialisatie vraagt om regie in aantallen, systeembegrenzingen en tijd. De Provincie Zuid-Holland heeft De Bouwcampus gevraagd om in co-creatie met gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen oplossingen te ontwikkelen voor het vraagstuk: Hoe kan een structurele versnelling en opschaling van industriële woningbouw worden bereikt? De Verstedelijkingsalliantie is hierbij een van de belangrijke betrokkenen.

Doe mee aan het transitietraject en zorg mede voor schaalvergroting van geïndustrialiseerde woningbouw!

Aanleiding

Vanwege tekorten in de bouwcapaciteit stijgen de kosten voor bouwprojecten. Dit zet de haalbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van binnenstedelijke projecten onder druk. Uit een eerder co-creatietraject is een belangrijke doorbraak geformuleerd voor het snel realiseren van woningen: het opschalen van de industriële woningbouw. Dit wordt onderschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab) en provincies (Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland). Ook in de Woondeal wordt industriële woningbouw genoemd om voor de noodzakelijke versnelling te zorgen.

Alle partijen in de bouwkolom hebben belang bij een continue bouwstroom. Flexibele, hoogwaardige en industrieel vervaardigde woningbouwconcepten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de continue bouwstroom omdat deze minder afhankelijk zijn van het personeelstekort. Bovendien hebben industrieel vervaardigde woningen een kortere productietijd en een stabielere marktprijs. Door voor een langere periode het gewenste productievolume en de -typologie vast te leggen kan de aanbodzijde investeren in innovatie en opschaling van het productievolume.

Op technisch vlak is er veel onderzocht en ontwikkeld, maar toch komt industrialisatie niet van de grond. Integraal werken en ontwikkelen binnen de huidige wetgeving, bestaande bureaucratie en marktwerking is enorm complex. Door de huidige maatschappelijke druk en bestuurlijke bereidheid en regie is nu de tijd om het daadwerkelijk te gaan doen!

Doel

Industrialisatie is een middel om een aantal dilemma’s in de bouw structureel op te lossen. De woningbouwcrisis biedt de kans om via industrialisatie de bouw te versnellen, te verduurzamen, de arbeidsproductiviteit te verhogen, gezond rendement te behalen en continu te vernieuwen. De Bouwcampus jaagt de transitie naar duurzaam bouwen aan. Wij anticiperen op schaarste in woningen, arbeidskrachten, ruimte en grondstoffen. Alleen een systemische vernieuwing leidt tot industrialisatie en de daarmee verwachte versnelling van woningbouwontwikkeling en –productie, verduurzaming (biobased en circulair) en kostenreductie. Een kritisch continu volume is nodig om dit ingrijpende transitieproces op gang te brengen.   

Onze transitiedoelstelling is daarom 50% industriële woningbouw (IW) in 2030. Als dit lukt, heeft industrialisatie significant bijgedragen aan het oplossen van de huidige woningbouwcrisis. En het lukt als wij nu samen kiezen voor een industrieel ontwikkel- en realisatieproces; oftewel vergaande industrialisatie van de woningbouw! 

Aanpak

We nodigen gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen uit om gezamenlijk oplossingen voor het vraagstuk te ontwikkelen. Hiervoor organiseert De Bouwcampus in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de Verstedelijkingsalliantie co-creatiesessies. 

#Zetdewoningbouwaan

Op dit moment wordt industrieel ontwikkelen en bouwen nog te vaak als ongewenst en niet relevant gezien en daardoor buiten spel gezet. Met die reden is De Bouwcampus de campagne #Zetdewoningbouwaan gestart, om het negatieve imago van industriële woningbouw te doorbreken. In 2022 is hiervoor een online peiling opengezet in samenwerking met Swipocratie. Meer dan 150 mensen hebben de peiling ingevuld, waarbij meer dan 90% aangaf dat industrieel bouwen de woningbouw helpt te versnellen. Bekijk de uitkomsten hier.

Als gemeenten, provincies, ontwikkelaars en woningcorporaties hun woningvragen bundelen, dan levert dat meer continuïteit en zekerheid op voor aanbieders. Zij krijgen het vertrouwen en financiële mogelijkheden om hun productieproces winstgevend te maken.

De Bouwcampus is ervan overtuigd dat woningen sneller, goedkoper, circulair én modulair gebouwd kunnen gaan worden door middel van vergaande industrialisatie. Snel, smaakvol en steengoed dus. Graag overtuigen wij jou ook. Ontdek het onbenutte vermogen, sluit je met jouw vraag aan en #zetdewoningbouwaan! Ga naar www.zetdewoningbouwaan.nl

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn Provincie Zuid-Holland en de Verstedelijkingsalliantie. Andere aangesloten partijen AedesNEPROM en De Innovatieversneller.


De mensen

Atto Harsta

Transitiemanager

Pepik Henneman

Transitie-expert

Bram Natter

Transitiemedewerker


TOP! Zet de woningbouw aan

In het gloednieuwe online magazine TOP! Zet de woningbouw aan neemt De Bouwcampus je mee in inspirerende en uitdagende verhalen rondom alle nieuwe ontwikkelingen en methoden in de woningbouw. Lees alles over optopcoalities, ervaringen uit de bouwstromen en een interview met DG Volkshuisvesting en Bouwen, Chris Kuijpers. Neem snel een kijkje op www.top-magazine.nl


Documenten


Nieuws

 • 26/06/2023
  De Bouwcampus lanceert digitaal magazine TOP! Zet de woningbouw aan.

  De Bouwcampus lanceert digitaal magazine TOP! Zet de woningbouw aan.

  In het gloednieuwe online magazine TOP! Zet de woningbouw aan neemt De Bouwcampus je mee in inspirerende en uitdagende verhalen rondom alle nieuwe ontwikkelingen en methoden in de woningbouw. Lees alles over optopcoalities, ervaringen uit de bouwstromen en een interview met DG Volkshuisvesting en Bouwen, Chris Kuijpers. Het magazine is vanaf vandaag te lezen. 

  Het kabinet wil 900.000 woningen bouwen tot en met 2030. Op zichzelf al een flinke uitdaging, echter: met de groeiende nood aan woningen groeit ook het besef dat de bouw van deze woningen anders moet. Door de stikstofproblematiek, een tekort aan materialen, ruimte en menskracht en de mondiale klimaatuitdagingen volstaan traditionele bouwmethoden niet meer. Om een robuuste en toekomstbestendige bouw te garanderen, moeten we op zoek naar nieuwe bouwmethoden. 

  Stichting De Bouwcampus zet in op deze transitie. De afgelopen tijd blijkt dat de energie vooral zit op inbreiding: als er weinig nieuwe ruimte beschikbaar is voor woningbouw, dan moeten we woningen toevoegen aan de huidige gebouwde omgeving. En dat kan, bijvoorbeeld via:

  • Optoppen: het toevoegen van woningen bovenop bestaande panden
  • Aantoppen: het toevoegen van woningen aan bestaande panden
  • Ondertoppen: denk aan het ombouwen van garageruimten naar woningen 
  • Bijtoppen: extra woongebouwen in de wijk

  Niet alleen bieden deze bouwmethoden een oplossing voor het gebrek aan ruimte, de concepten worden ook met duurzame materialen en een sterk gereduceerde uitstoot gebouwd. Via het topconcept wordt het mogelijk om sneller en slimmer meer gewilde woningen te bouwen in bestaande wijken. TOP!

  Delen van nieuwe ontwikkelingen en methoden in de woningbouw

  Met het digitale magazine TOP! Zet de woningbouw aan licht De Bouwcampus verschillende nieuwe ontwikkelingen en methoden in de woningbouw uit. Chris Kuijpers trapt af met zijn visie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Betrokkenen en stakeholders uit het veld delen hun verhalen uit de praktijk. Jurgen van der Ploeg neemt het imago van industriële woningbouw nog eens onder de loep. En Rueben Kieffer vertelt in zijn gastcolumn over parametrisch ontwerpen en het optopconcept.

  “Ik denk dat dit magazine echt een aanvulling is in de informatiebehoefte voor partijen die zich al bezighouden met of interesse hebben in nieuwe woningbouwmethoden en –ontwikkelingen. Het brengt ons weer een stap verder in het behalen van ons doel om kwalitatief betere woningen sneller, goedkoper, circulair én modulair te realiseren.”, aldus Arthur Lippus, transitiemanager Industrialisatie Woningbouw bij De Bouwcampus.

  TOP! Zet de woningbouw aan is vanaf nu te lezen via www.top-magazine.nl.

 • 19/06/2023
  De woningbouwcrises en hoe we die oplossen in ‘Vroeg!’

  De woningbouwcrises en hoe we die oplossen in ‘Vroeg!’

  ‘Er moeten 900.000 woningen komen tot 2030’, riep minister Hugo De Jonge van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening vorig jaar. Dat is een mooie ambitie, maar inmiddels lopen we tegen veel problemen aan. De huizenprijzen zijn hoog, de stikstofproblematiek wordt groter, de ‘niet in mijn achtertuin’ retoriek blijft bestaan en er is een tekort aan materialen, ruimte en menskracht.  

  Is er een eenvoudige oplossing voor deze woningbouwcrises? Atto Harsta, transitiemanager bij De Bouwcampus, en Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan TU Delft, bespraken het in het Radio 1 programma ‘Vroeg!’.

  “De Bouwcampus vliegt het vraagstuk aan vanuit een meervoudig transitieperspectief. En dan laten we het niet alleen bij denken, maar gaan we in co-creatie over tot doen. Door transities in verschillende sectoren te verbinden en te versnellen door in te zetten op woningbouwindustrialisatie, bouwstromen, houtbouw en optoppen. We realiseren woningen niet als projecten, maar kopen ze collectief in als hoogwaardige, circulaire en gezonde producten.”, aldus Harsta. Zo lossen we de crises op en realiseren we toekomstbestendige wijken.

  Luister hier de uitzending terug.

 • 26/04/2023
  De Bouwcampus test kennis van industriële woningbouw met onlinetool SWIBO

  De Bouwcampus test kennis van industriële woningbouw met onlinetool SWIBO

  Ziet Nederland in één oogopslag het verschil tussen een traditioneel gebouwde woning of een huis dat in de fabriek is geproduceerd? Het team Industrialisatie Woningbouw van De Bouwcampus test deze kennis met de onlinetool SWIBO (Swipe Industrieel Bouwen).

  Nederland staat voor een gigantische woningopgave. Tot en met 2030 moeten er zo'n 900.000 woningen worden gebouwd. Het streven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om de helft hiervan circulair en industrieel te bouwen. Om dit aantal te realiseren is versnelling nodig en daarbij staan betaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid centraal.

  De Bouwcampus zet zich in voor deze structurele versnelling en opschaling van industriële woningbouw. De stichting gelooft dat de omslag naar industriële woningbouw helpt om de huidige crises in wonen, arbeid, grondstoffen en klimaat te slechten. Op dit moment wordt industrieel ontwikkelen en bouwen nog te vaak als ongewenst gezien. Om dit negatieve imago te doorbreken is de onlinetool SWIBO in het leven geroepen. Want De Bouwcampus vindt dat industriële woningbouw één van de voornaamste oplossingen is om binnen zeven jaar 900.000 woningen te bouwen, maar nog lang niet iedereen is daarvan overtuigd.

  Afgelopen najaar heeft een kleine groep al kennisgemaakt met de onlinetool. 159 deelnemers namen toen deel aan de peiling. Nu treedt De Bouwcampus er breder mee naar buiten. SWIBO geeft spelenderwijs inzicht in wat er op het gebied van industriële woningbouw al mogelijk is. Tegelijkertijd geven de antwoorden informatie over het imago van industrieel bouwen. De peiling staat open tot en met 31 mei 2023. Ga swipen en laat je informeren én verrassen via https://zetdewoningbouwaan.swipocratie.nl.


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave