Industrialisatie woningbouw

Versnelling en opschaling van geïndustrialiseerde nieuwe woningen

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. Een tekort aan bouwcapaciteit is een bedreiging voor het realiseren van de woningbouwdoelen. Uit diverse verkennende bijeenkomsten van De Bouwcampus is naar voren gekomen dat één van de oplossingen voor het tekort aan bouwcapaciteit een industrialisatie van de woningbouw is; de woning wordt als compleet seriematig product gezien in plaats van traditioneel projectgebonden op de bouwplaats samengesteld bouwwerk. Bijkomende voordelen van industrialisatie: minder (stikstof)uitstoot op de bouwlocatie, reductie van arbeidsinzet per woning, efficiënter gebruik van materialen, circulair bouwen, verlaging van faalkosten (waardoor reductie van de kostprijs), kwaliteitsverbetering door procesbeheersing en verlaging van overlast op de bouwplaats.

Er zijn meerdere aanbieders van geïndustrialiseerde woningbouwsystemen, maar in Nederland wordt woningbouw nog beperkt via deze weg gerealiseerd. Verdergaande industrialisatie vraagt om regie in aantallen, systeembegrenzingen en tijd. De Provincie Zuid-Holland heeft De Bouwcampus gevraagd om in co-creatie met gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen oplossingen te ontwikkelen voor het vraagstuk: Hoe kan een structurele versnelling en opschaling van industriële woningbouw worden bereikt? De Verstedelijkingsalliantie is hierbij een van de belangrijke betrokkenen.

Doe mee aan het transitietraject en zorg mede voor schaalvergroting van geïndustrialiseerde woningbouw!

Aanleiding

Vanwege tekorten in de bouwcapaciteit stijgen de kosten voor bouwprojecten. Dit zet de haalbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van binnenstedelijke projecten onder druk. Uit een eerder co-creatietraject is een belangrijke doorbraak geformuleerd voor het snel realiseren van woningen: het opschalen van de industriële woningbouw. Dit wordt onderschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab) en provincies (Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland). Ook in de Woondeal wordt industriële woningbouw genoemd om voor de noodzakelijke versnelling te zorgen.

Alle partijen in de bouwkolom hebben belang bij een continue bouwstroom. Flexibele, hoogwaardige en industrieel vervaardigde woningbouwconcepten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de continue bouwstroom omdat deze minder afhankelijk zijn van het personeelstekort. Bovendien hebben industrieel vervaardigde woningen een kortere productietijd en een stabielere marktprijs. Door voor een langere periode het gewenste productievolume en de -typologie vast te leggen kan de aanbodzijde investeren in innovatie en opschaling van het productievolume.

Op technisch vlak is er veel onderzocht en ontwikkeld, maar toch komt industrialisatie niet van de grond. Integraal werken en ontwikkelen binnen de huidige wetgeving, bestaande bureaucratie en marktwerking is enorm complex. Door de huidige maatschappelijke druk en bestuurlijke bereidheid en regie is nu de tijd om het daadwerkelijk te gaan doen!

Doel

Industrialisatie is een middel om een aantal dilemma’s in de bouw structureel op te lossen. De woningbouwcrisis biedt de kans om via industrialisatie de bouw te versnellen, te verduurzamen, de arbeidsproductiviteit te verhogen, gezond rendement te behalen en continu te vernieuwen. De Bouwcampus jaagt de transitie naar duurzaam bouwen aan. Wij anticiperen op schaarste in woningen, arbeidskrachten, ruimte en grondstoffen. Alleen een systemische vernieuwing leidt tot industrialisatie en de daarmee verwachte versnelling van woningbouwontwikkeling en –productie, verduurzaming (biobased en circulair) en kostenreductie. Een kritisch continu volume is nodig om dit ingrijpende transitieproces op gang te brengen.   

Onze transitiedoelstelling is daarom 50% industriële woningbouw (IW) in 2030. Als dit lukt, heeft industrialisatie significant bijgedragen aan het oplossen van de huidige woningbouwcrisis. En het lukt als wij nu samen kiezen voor een industrieel ontwikkel- en realisatieproces; oftewel vergaande industrialisatie van de woningbouw! 

Aanpak

We nodigen gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen uit om gezamenlijk oplossingen voor het vraagstuk te ontwikkelen. Hiervoor organiseert De Bouwcampus in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de Verstedelijkingsalliantie co-creatiesessies. 

#Zetdewoningbouwaan

Op dit moment wordt industrieel ontwikkelen en bouwen nog te vaak als ongewenst en niet relevant gezien en daardoor buiten spel gezet. Met die reden is De Bouwcampus de campagne #Zetdewoningbouwaan gestart, om het negatieve imago van industriële woningbouw te doorbreken. In 2022 is hiervoor een online peiling opengezet in samenwerking met Swipocratie. Meer dan 150 mensen hebben de peiling ingevuld, waarbij meer dan 90% aangaf dat industrieel bouwen de woningbouw helpt te versnellen. Bekijk de uitkomsten hier.

Als gemeenten, provincies, ontwikkelaars en woningcorporaties hun woningvragen bundelen, dan levert dat meer continuïteit en zekerheid op voor aanbieders. Zij krijgen het vertrouwen en financiële mogelijkheden om hun productieproces winstgevend te maken.

De Bouwcampus is ervan overtuigd dat woningen sneller, goedkoper, circulair én modulair gebouwd kunnen gaan worden door middel van vergaande industrialisatie. Snel, smaakvol en steengoed dus. Graag overtuigen wij jou ook. Ontdek het onbenutte vermogen, sluit je met jouw vraag aan en #zetdewoningbouwaan! Ga naar www.zetdewoningbouwaan.nl

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn Provincie Zuid-Holland en de Verstedelijkingsalliantie. Andere aangesloten partijen AedesNEPROM en De Innovatieversneller.


De mensen

Atto Harsta

Transitiemanager

Arthur Lippus

Transitiemanager

Brigitte Berends

Transitiemanager

Pepik Henneman

Transitie-expert

Jill Ober

Transitiemedewerker

Evelien van Brakel

Transitiemedewerker

Carolien Veldsink

Transitiemedewerker


Documenten


Agenda

 • 23/05/2023
  Prefab hout en biobased optoppen: gouden combinatie | Kennissessie Houtbouw Beurs

  Prefab hout en biobased optoppen: gouden combinatie | Kennissessie Houtbouw Beurs

  Er is een grote behoefte aan woningen, maar de grondposities zijn schaars. Een oplossing is om de lucht in te gaan, optoppen! De potentie van optoppen wordt geschat op 500.000 woningen. Hout en biobased materiaal is daar zeer geschikt voor. Direct uit de fabriek is het een kwestie van alleen nog er opzetten. Wat zijn de kansen van deze nieuwe industrie? 

  Zes multidisciplinaire teams werken in de provincie Zuid-Holland aan de versnelling van optoppen. Tijdens deze sessie op de Houtbouw Beurs delen Sandra Nap, Wegbereider Opschalen Biobased Bouwen, Holland Houtland en onze collega Arthur Lippus, transitiemanager Industriële Woningbouw, de ervaringen van de teams en geven zij een doorkijkje naar de toekomst.

  Praktische informatie

  Datum: dinsdag 23 mei 2023
  Tijd: 11:00 - 12:30 uur
  Locatie: Podium HOUTBOUW | Houtbouw Beurs

  Aanmelden kan hier.


Nieuws

 • 26/04/2023
  De Bouwcampus test kennis van industriële woningbouw met onlinetool SWIBO

  De Bouwcampus test kennis van industriële woningbouw met onlinetool SWIBO

  Ziet Nederland in één oogopslag het verschil tussen een traditioneel gebouwde woning of een huis dat in de fabriek is geproduceerd? Het team Industrialisatie Woningbouw van De Bouwcampus test deze kennis met de onlinetool SWIBO (Swipe Industrieel Bouwen).

  Nederland staat voor een gigantische woningopgave. Tot en met 2030 moeten er zo'n 900.000 woningen worden gebouwd. Het streven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om de helft hiervan circulair en industrieel te bouwen. Om dit aantal te realiseren is versnelling nodig en daarbij staan betaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid centraal.

  De Bouwcampus zet zich in voor deze structurele versnelling en opschaling van industriële woningbouw. De stichting gelooft dat de omslag naar industriële woningbouw helpt om de huidige crises in wonen, arbeid, grondstoffen en klimaat te slechten. Op dit moment wordt industrieel ontwikkelen en bouwen nog te vaak als ongewenst gezien. Om dit negatieve imago te doorbreken is de onlinetool SWIBO in het leven geroepen. Want De Bouwcampus vindt dat industriële woningbouw één van de voornaamste oplossingen is om binnen zeven jaar 900.000 woningen te bouwen, maar nog lang niet iedereen is daarvan overtuigd.

  Afgelopen najaar heeft een kleine groep al kennisgemaakt met de onlinetool. 159 deelnemers namen toen deel aan de peiling. Nu treedt De Bouwcampus er breder mee naar buiten. SWIBO geeft spelenderwijs inzicht in wat er op het gebied van industriële woningbouw al mogelijk is. Tegelijkertijd geven de antwoorden informatie over het imago van industrieel bouwen. De peiling staat open tot en met 31 mei 2023. Ga swipen en laat je informeren én verrassen via https://zetdewoningbouwaan.swipocratie.nl.


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave