Circulaire Herinrichting

Circulariteit als vanzelfsprekendheid

Aanleiding

Circulariteit is hot topic. De ambities zijn hoog: over zes jaar moet Nederland de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Dit betekent de helft minder mineralen, metalen en fossiel. Om het gebruik van virgin materialen te verminderen, moeten we onze economie anders inrichten. 

Het produceren van materialen voor de bouw stoot veel CO2 uit. Wereldwijd is dit zo’n 11 procent van alle emissie. Maar het kan ook anders: met biobased materialen en door onderdelen te hergebruiken – van gebouwen en installaties tot wanden en wastafels. Op die manier kunnen we de bouw verduurzamen. 

Doel

Het structureel toepassen van circulariteit in de herinrichting van vastgoed. Naast het voorkomen van grondstoffenuitputting en het anticiperen op leveringsrisico's van materialen, moet een circulaire economie leiden tot een bouwpraktijk die geen schade toebrengt aan ons milieu. De herinrichting van kantoorpanden is daar een onderdeel van. 

Aanpak

Het traject Circulaire Herinrichting bevindt zich in de uitwerkingfase. In 2022 is de richting voor het traject verder uitgedacht: het circulair maken van het inbouwpakket (installaties, interieur en spullen). Er is gezocht naar partijen die willen starten met circulair herontwikkelen. In 2023 zijn wij gestart met de coalitievorming rondom de startvraag: ‘Hoe zorgen we voor legitimiteit van een circulaire aanpak bij de integrale herinrichting van (bestaande) utiliteitsgebouwen? Daarnaast is de vraagformulering en stakeholderafbakening verder aangescherpt. 

Dit heeft geleid tot de samenwerking met een vaste groep stakeholders. Deze groep stakeholders is betrokken bij de opstart en huidige uitvoering van verschillende actielijnen binnen het traject:  

  1. Het opzetten van een gemeenschappelijke marktplaats voor circulaire bouwmaterialen  
  2. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke standaard die de impact van circulariteit bepaalt  
  3. Het ontwerpen van multifunctionele toepassingen voor gebouwen   
  4. Het maken van een flowchart voor beslissingen rondom de toepassing van circulaire oplossingen 

De gewenste toekomst


De mensen

Wytze Kuijper

Transitie-expert

Leo Oosterveen

Transitiemanager

Tjerk Jaarsma

Transitiemedewerker


Documenten


Agenda

 • 27/09/2023
  Tweedaagse Circulaire Herinrichting

  Tweedaagse Circulaire Herinrichting

  Er is een business case voor circulair herinrichten van utiliteitsgebouwen! Om de business case vorm te geven wordt een tweedaagse georganiseerd. 64 mensen vanuit 8 verschillende werkvelden/stakeholdergroepen worden verbonden en gaan samen impact creëren op het gebied van circulaire herinrichting van kantoren.

  We richten ons op de bestaande gebouwen en laten nieuwbouw buiten beschouwing. De focus ligt op een aantal productgroepen, namelijk scheidingswanden, vloer-plafond afwerking, installatie- en regeltechniek en luchtbehandeling, verlichting en beschermlagen/ afwerking met als uitgangspunt minimale milieubelasting, gezondheid en flexibiliteit. Circulariteit volgens de principes van de R-ladder met als minimale ondergrens gelijkwaardig hergebruik.

  De tweedaagse bijeenkomst wordt vormgegeven volgens de werkmethode ‘Future Search’. Deze werkwijze kenmerkt zich door een grote mate van zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Daarmee voorkomen we het ‘not-invented here syndrome’. Er worden geen keynotes georganiseerd in het officiele deel van het programma. De deelnemers maken zelf het succes! Het programma kent een vaste volgorde van werkvormen en wordt strak begeleid door ervaren facilitators. De methodiek werkt toe naar een gezamenlijk toekomstbeeld van waaruit een gedragen aanzet voor actieplannen wordt ontwikkeld. 

  Bekijk de uitnodiging hier.

  Aanmelden kan t/m 7 septemberLet op! Het aantal plekken voor de bijeenkomst is beperkt. Schrijf je dus snel in, want vol = vol. Je ontvangt een definitieve bevestiging in de week van 11 september.

  Wanneer?

  Woensdag en donderdag 27 & 28 september op een locatie in Park de Hoge Veluwe

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.


Nieuws

 • 22/05/2024
  Doorpakken op de vier werksporen van Circulaire Herinrichting

  Doorpakken op de vier werksporen van Circulaire Herinrichting

  “Dit is een terugkomdag, maar dat doet me denken aan dat je na moet blijven op school, en dat wil niemand. Ik zou dit liever een doorpakdag noemen, want dat is wat we écht gaan doen,” zegt Wytze Kuijper, transitie-expert bij De Bouwcampus tijdens zijn opening van de terugkomdag over circulaire herinrichting. Een hechte groep professionals uit de hele keten kwam op dinsdag 23 april samen om door te pakken op de vier werksporen; de marktplaats, de flowchart, de maatstaf en multifunctionele toepasbaarheid.

  Decor van deze doorpakbijeenkomst is Hive, het innovatiecentrum van Heijmans in Rosmalen. Het pand, dat oorspronkelijk een autogarage was, is circulair gerenoveerd en ingericht tot de toekomstgerichte werk- en verzamelplek die het nu is. Zo zijn de akoestische panelen aan het plafond gemaakt van spijkerbroeken, hangen er nog stukken systeemplafond van de vorige gebruiker en zijn de kantooronderdelen verzameld uit eigen projecten van Heijmans. “Dat is het voordeel van wat we doen. We kunnen overal wel wat vandaan plukken om het hier in Hive een nieuw leven te geven,” vertelt Maarten van Rossum, duurzaamheidsconsultant bij Heijmans.

  De begroeting ging als vrienden die elkaar al een tijd niet hebben gezien. Vorig jaar waren de meesten dan ook voor twee dagen bij elkaar geweest om uiteindelijk de vier werksporen vorm te bepalen. Deze sfeer liep over op de door Heijmans heerlijk verzorgde lunch waarna een korte rondleiding door het innovatiecentrum begon. Daarna verhuisde de deelnemers naar de vergaderruimte om ter zake te komen. Wytze Kuijper trapte de bijeenkomst af met een terugblik op de future search tweedaagse, waar de partijen twee dagen samen overnachtten om zich te buigen over de uitdagingen in de circulaire herinrichting. Hier zijn tevens de vier werksporen ontstaan. Verder besprak hij de opgedane inzichten, de versnellers en de vertragers van het traject.

  Eén marktplaats  

  Vervolgens was het tijd voor een update van de vier sporen. Roos van Borrendam, adviseur circulariteit en duurzaamheid bij stichting Insert, begon met een update over de Circulaire Marktplaats. “Er is momenteel een enorme wildgroei aan circulaire marktplaatsen, er zijn er intussen meer dan tweehonderd waar wij van weten,” vertelt Roos. “Daarom willen we met onze ‘Insert Marktplaats’ een platform creëren waar al deze marktplaatsen op één plek samenkomen.” Het idee is dan ook om al die marktplaatsen te koppelen met de Insert Marktplaats zodat de producten automatisch op de site komen. Zo ontstaat er een win-win voor zowel de koper als de verkoper. Immers, de koper krijgt een groter overzicht op wat er op de markt is en de verkopende partij wordt beter zichtbaar. 

  Momenteel bevindt de marktplaats zich nog in de pilotfase. Insert is bezig met drie partijen om de eerste koppeling mee te maken, en daarop verder te bouwen. “Het doel is om minimaal de helft van de marktplaatsen aan ons platform te koppelen,” zegt Roos.

  Flowchart  

  Leo Oosterveen, transitiemanager bij De Bouwcampus, nam vervolgens het stokje over en praatte de aanwezigen bij over de flowchart. Deze fungeert als handvat voor de circulaire herinrichting van utiliteitsgebouwen en is twee maanden geleden officieel gelanceerd. Leo nam de groep mee in de te doorlopen stappen en gaf iedereen een fysiek geprinte versie van de chart. “Het is de bedoeling dat de chart de standaard voor de hele keten gaat worden. Met deze eerste versie is nu gelijk een eerste stap gezet.  Nu moeten we de flowchart verspreiden en zoveel mogelijk gebruiken. Dan kunnen we ermee verder.” Er kwamen veel positieve geluiden uit de zaal bij het bekijken van de flowchart. “Iedereen is op zoek naar houvast. Dit helpt ook écht om met circulaire herinrichting wat te gaan doen,” zo merkte één van de aanwezige op. 

  Klik hier om de flowchart te zien en voor meer informatie.

  Eén maatstaf  

  Hierna was de maatstaf aan de beurt en nam Johan Bakker, directeur projectmanagement bij CBRE het woord. Het doel van de maatstaf is om één standaard te hebben als het gaat om circulariteits- en duurzaamheidsdoelen. Hierin staan meetbaarheid en vergelijkbaarheid centraal. “Het Nieuwe Normaal van Cirkelstad is hiervoor een uitkomst,” benadrukte Bakker. De vervolgstap van het project is dan ook om af te wegen of het realistisch is om bestaande projecten na te lopen met de indicatoren van Het Nieuwe Normaal en inzichtelijk te krijgen welke info al beschikbaar is en wat nog mist.

  Multifunctionele toepassing  

  De laatste update kwam van Moritz Prophet, architect bij het atelier politiebouwmeester over de multifunctionele toepassing van gebouwen. Met de politie als decor heeft de groep acties in vijf stappen gedefinieerd. De eerste stap is dat de politie getekend heeft voor Het Nieuwe Normaal. De tweede stap is het formuleren van nieuwe uitgangspunten van de uitvoeringskaders en het invullen van de selectiecriteria. “Met de derde stap,” zei Moritz, “gaan we echt dingen doen. In deze stap onderzoeken we namelijk in samenwerking met Superuse Architecten circulariteitscriteria. Ook doen we een uitvraag voor een fictief Teambureau voor het politiekorps. Hoe gaat deze er circulair en modulair uitzien? Het doel is om dit alles nog dit jaar zichtbaar in kaart te hebben.”

  In de vierde stap wordt onderzoek gedaan naar circulaire sloop-herinrichting. Ten slotte is de laatste stap hulpvragen naar de groep zelf. “Hoe moeten we circulaire uitvragen vormgeven? Hoe verhouden zich onze esthetische criteria (ruimtelijke kwaliteit, expressie) tot de criteria van Het Nieuwe Normaal? En kunnen we een bandbreedte omschrijven voor de eisen aan ruimtelijke kwaliteit m.b.t. circulaire herinrichting?” somde Prophet de voornaamste vragen aan de groep op.

  Kennisuitwisseling 

  Na de updates stonden er diverse break-out sessies op het programma. De vier sporen werden verdeeld over twee blokken waarin twee sporen per blok werden besproken. Over de marktplaats kwam kenniswisseling ter sprake. Het belang van de relevantie van informatie voor de zoeker was hier de kern.  Bij de flowchart werd de verdere ontwikkeling besproken. Het is nu de bedoeling dat de chart in gebruik genomen wordt zodat er feedback komt om hem te optimaliseren. Voor de maatstaf is het contact tussen Johan en Het Nieuwe Normaal besproken. Het Nieuwe Normaal toont interesse in het bijvoegen van een tab ‘fit-out’, wat nu nog mist, en wil partijen mobiliseren om het van de grond te krijgen. Uit de break-out van de multifunctionele toepassing kwam het belang van het snel betrekken van stakeholders en aannemers. Hierbij is een goede communicatie cruciaal.

  Afsluiting 

  Ten slotte was er een borrel waarin er nog veel nabesproken werd. “Eén partij kan dit niet alleen, we moeten dit met de hele keten doen,” gaven Bart Breedijk van Heijmans en Johan Bakker aan.  Er heerste een saamhorigheid die vaak alleen ontstaat wanneer mensen veel met elkaar samenwerken. “Als je elkaar beter leert kennen weet je wat je moet verwachten. Dan durf je in een uitvraag ook harder te zijn voor circulariteit omdat je deze mensen achter je hebt staan,” beaamde Rudolf Muis, circulariteitsmakelaar bij het Rijksvastgoedbedrijf op zijn beurt. Kortom, wordt vervolgd.


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave