Circulaire Herinrichting

Circulariteit als vanzelfsprekendheid

Aanleiding

Circulariteit is hot topic. De ambities zijn hoog: over zes jaar moet Nederland de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Dit betekent de helft minder mineralen, metalen en fossiel. Om het gebruik van virgin materialen te verminderen, moeten we onze economie anders inrichten. 

Het produceren van materialen voor de bouw stoot veel CO2 uit. Wereldwijd is dit zo’n 11 procent van alle emissie. Maar het kan ook anders: met biobased materialen en door onderdelen te hergebruiken – van gebouwen en installaties tot wanden en wastafels. Op die manier kunnen we de bouw verduurzamen. 

Doel

Het structureel toepassen van circulariteit in de herinrichting van vastgoed. Naast het voorkomen van grondstoffenuitputting en het anticiperen op leveringsrisico's van materialen, moet een circulaire economie leiden tot een bouwpraktijk die geen schade toebrengt aan ons milieu. De herinrichting van kantoorpanden is daar een onderdeel van. 

Aanpak

Het traject Circulaire Herinrichting bevindt zich in de uitwerkingfase. In 2022 is de richting voor het traject verder uitgedacht: het circulair maken van het inbouwpakket (installaties, interieur en spullen). Er is gezocht naar partijen die willen starten met circulair herontwikkelen. In 2023 zijn wij gestart met de coalitievorming rondom de startvraag: ‘Hoe zorgen we voor legitimiteit van een circulaire aanpak bij de integrale herinrichting van (bestaande) utiliteitsgebouwen? Daarnaast is de vraagformulering en stakeholderafbakening verder aangescherpt. 

Dit heeft geleid tot de samenwerking met een vaste groep stakeholders. Deze groep stakeholders is betrokken bij de opstart en huidige uitvoering van verschillende actielijnen binnen het traject:  

  1. Het opzetten van een gemeenschappelijke marktplaats voor circulaire bouwmaterialen  
  2. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke standaard die de impact van circulariteit bepaalt  
  3. Het ontwerpen van multifunctionele toepassingen voor gebouwen   
  4. Het maken van een flowchart voor beslissingen rondom de toepassing van circulaire oplossingen 

De gewenste toekomst


De mensen

Wytze Kuijper

Transitie-expert

Leo Oosterveen

Transitiemanager

Tjerk Jaarsma

Transitiemedewerker


Documenten


Agenda

 • 27/09/2023
  Tweedaagse Circulaire Herinrichting

  Tweedaagse Circulaire Herinrichting

  Er is een business case voor circulair herinrichten van utiliteitsgebouwen! Om de business case vorm te geven wordt een tweedaagse georganiseerd. 64 mensen vanuit 8 verschillende werkvelden/stakeholdergroepen worden verbonden en gaan samen impact creëren op het gebied van circulaire herinrichting van kantoren.

  We richten ons op de bestaande gebouwen en laten nieuwbouw buiten beschouwing. De focus ligt op een aantal productgroepen, namelijk scheidingswanden, vloer-plafond afwerking, installatie- en regeltechniek en luchtbehandeling, verlichting en beschermlagen/ afwerking met als uitgangspunt minimale milieubelasting, gezondheid en flexibiliteit. Circulariteit volgens de principes van de R-ladder met als minimale ondergrens gelijkwaardig hergebruik.

  De tweedaagse bijeenkomst wordt vormgegeven volgens de werkmethode ‘Future Search’. Deze werkwijze kenmerkt zich door een grote mate van zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Daarmee voorkomen we het ‘not-invented here syndrome’. Er worden geen keynotes georganiseerd in het officiele deel van het programma. De deelnemers maken zelf het succes! Het programma kent een vaste volgorde van werkvormen en wordt strak begeleid door ervaren facilitators. De methodiek werkt toe naar een gezamenlijk toekomstbeeld van waaruit een gedragen aanzet voor actieplannen wordt ontwikkeld. 

  Bekijk de uitnodiging hier.

  Aanmelden kan t/m 7 septemberLet op! Het aantal plekken voor de bijeenkomst is beperkt. Schrijf je dus snel in, want vol = vol. Je ontvangt een definitieve bevestiging in de week van 11 september.

  Wanneer?

  Woensdag en donderdag 27 & 28 september op een locatie in Park de Hoge Veluwe

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave