Adaptief en flexibel vastgoed

Gebruikersgerichte, toekomstbestendige werkplekken

Aanleiding

De vraag naar en de functie van veel kantoorpanden is aan verandering onderhevig. Werknemers hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit met een aantal dagen in de week thuiswerken en het indelen van werkuren op een dag. Het gevolg is dat veel van de huidige kantoorpanden een groot deel van de week leeg staan. Deze trend wordt versterkt door Covid-19 waardoor steeds meer mensen thuiswerken. De reden van medewerkers om naar kantoor te komen verschuift naar samenwerken met collega’s en behoefte aan sociaal contact. Daardoor worden andere eisen aan een pand gesteld met gewenste flexibiliteit in vraag en aanbod.

Zowel vanuit de overheid als vanuit de maatschappij neemt de druk toe op organisaties om panden duurzaam te benutten. Organisaties dienen op zoek te gaan naar manieren waarop zij hun panden toekomstgericht kunnen verduurzamen en in kunnen spelen op de aangepaste wensen van werknemers. Daarom willen we in dit traject onderzoeken welke veranderingen nodig zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Doel

Een werkplek toekomstbestendig maken is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Niet alleen zijn er technische aanpassingen gewenst, zoals de ICT en de beveiliging van een pand, maar ook behelst het een organisatievraagstuk. Het vraagt om gedragsverandering van gebruikers, gebouwbeheerders en uitvoerders van onderhoud. De aanpassingen aan een pand raken ook de cultuur van een organisatie. Een toekomstbestendig pand moet in staat zijn om in te spelen op de ontwikkelingen en eisen in de loop van de tijd met op flexibiliteit gerichte dienstverlening en samenwerkingsovereenkomsten.

Dit programma heeft als doel om met verschillende partijen gezamenlijk te achterhalen hoe kantoren toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Waar ligt precies het probleem en welke bestaande structuren moeten doorbroken worden om de gewenste aanpassingen aan panden door te voeren?

Aanpak

Gezamenlijk met diverse partijen heeft een verkenning plaatsgevonden van de opgaven die er spelen binnen de verschillende organisaties op het gebied van adaptief en flexibel vastgoed. Het verslag van deze verkennende bijeenkomsten is onderaan deze pagina te lezen. De input is samengevat in de oneliner: 100 jaar extra en klokje rond gebruik van gebouwde vastgoed. Door de functie en de gebruiker van een pand uitwisselbaar te maken, gaan panden langer mee. De levensduur van de panden wordt hierdoor vergroot en de maatschappelijke waarde neemt toe. Door daarnaast ook de panden in de avonduren en weekenden te gebruiken, worden de schaarse kantoorpanden beter benut.


De mensen

Rob Konings

Transitiemanager

Pepik Henneman

Transitie-expert


DocumentenOpgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave