Multiwaterwerk (MWW)

Op weg naar de slimste sluis van de wereld

Hoe kan standaardisatie helpen bij het efficiënt vervangen en renoveren van 52 sluizen van het programma Multiwaterwerk?

Tussen nu en 2050 zijn 52 sluizen aan vernieuwing toe; ze zijn aan het einde van hun levensduur of hebben een capaciteitstekort. Het gaat om een investering van 2-4 miljard euro met consequenties voor de komende 100 jaar. Rijkswaterstaat (RWS) daagt de markt uit om ‘The Dutch Lock’ te ontwikkelen, die ook in het buitenland toe te passen is.

Deze opgave draagt bij aan de Roadmap ‘Bruggen & sluizen’ van De Bouwagenda.

Laatste stand van zaken

Op 9 maart 2017 was de vierde en afsluitende bijeenkomst van MultiWaterWerk. Voor een globale indruk van de opgave, de perspectieven die het heeft opgeleverd en een indruk wat het co-creatieproces Rijkswaterstaat en de deelnemers heeft opgeleverd, download bij 'Documenten' de factsheet en het oogstboekje.

De MWW-bijeenkomsten laten een rijke oogst zien: zowel wat betreft de perspectieven als het enthousiasme en de nieuwe contacten die zijn ontstaan. Maar is het werk al af? Nee, dat kan ook niet in zo’n korte tijd; de ontwikkeling van de slimste sluis ter wereld is geen eenvoudige opgave. Ook is co-creatie nog geen gemeengoed. Maar inmiddels is MWW dus wel onderdeel geworden van het Vervangings- en Renovatieprogramma. En is standaardisatie om de grote opgave de komende jaren te realiseren een noodzaak. Er lopen al diverse trances en van de vierde tranche (rond 2020) weten we nu al dat er meer objecten (tunnels, bruggen en sluizen) zijn dan wij aan kunnen.

Voor meer informatie over het vervolg
Robert de Roos, Projectleider MultiWaterWerk Rijkswaterstaat, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanleiding

Begin vorige eeuw zijn er een groot aantal sluizen aangelegd in Nederland. De komende jaren bereiken deze sluizen het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat heeft MultiWaterWerk (MWW) opgezet om deze vervangingsopgave efficiënter in te vullen.

Doel

Het doel van MultiWaterWerk is het verlagen van de aanleg- en onderhoudskosten, door voor grotere series natte kunstwerken een goed onderbouwde balans te zoeken tussen standaardisatie, innovatie en marktwerking. MultiWaterWerk identificeert hierbij de elementen van schutsluizen waar het voordeel van standaardisatie/modulariteit evident is. Voor elk van deze elementen wordt bepaald hoe hiermee om te gaan om deze voordelen te benutten. Rijkswaterstaat heeft De Bouwcampus gevraagd om met alle stakeholders in co-creatie te verkennen hoe deze doelstellingen het beste gehaald kunnen worden.

Aanpak

In co-creatiesessies is verkend hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave.

In de eerste sessie (21 april 2016) is uitleg gegeven over het toekomstperspectief en MWW. Ook is een start gemaakt met het inventariseren van onderwerpen voor de co-creatiesessies.
De Bouwcampus organiseerde twee co-creatiesessies (eentje voor de zomer en een daarna) waar alle geïnteresseerden aan deel konden nemen. In deze sessies werden de onderwerpen uitgediept. Welke items en vormen van standaardisatie kunnen interessant zijn met de “Dutch Lock” als stip op de horizon? Hoe belangrijk vinden we die items?
In de laatste sessie werden de aanbevelingen vastgesteld die zijn meegegeven aan Rijkswaterstaat. Deze neemt Rijkswaterstaat mee in het verdere vervolg van MultiWaterWerk en bij de vervanging van de sluizen.Documenten


Opgave

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven