Open leeromgeving circulaire viaducten en bruggen

Gezamenlijke aanpak voor afspraken over circulaire viaducten en bruggen

De Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen is een initiatief van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat. In de Open Leeromgeving wisselden 60 deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen in de periode maart – november 2019. Op deze manier creëerden we met elkaar een gezamenlijk beeld over wat we nu al circulair kunnen uitvragen en welke innovatievragen we nog moeten doorontwikkelen.

De sector heeft de afgelopen jaren in diverse pilots en projecten al kennis en ervaring opgedaan met circulair bouwen. In de Open Leeromgeving zochten de deelnemers verdieping op in verschillende themalijnen:

 • Business- en Valuecase
 • Inkoop en Aanbesteding
 • Ketensamenwerking
 • Materiaal
 • Ontwerp
 • Technologie en Data

Laatste nieuws

Er zijn maar liefst 32 mooie inschrijvingen voor de SBIR Circulaire Viaducten binnengekomen bij Rijkswaterstaat. Inspirerend om te zien wat een diversiteit aan oplossingen: van houtbouw tot modulaire viaducten, hoogwaardig hergebruik, nieuwe materialen en nieuwe ontwerpen. Tien partijen gaan nu aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek. De Bouwcampus heeft in het voortraject een rol gespeeld door middel van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen. 

Waarom deze leeromgeving?

Het Rijk heeft de ambitie om de economie van Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. De Transitieagenda Bouw wil daarom in 2023 alle infrastructuur circulair uitvragen. Circulair bouwen kan op veel verschillende manieren. Het gebeurt ook al op vele plekken: overal in ons land experimenteren bouwers en bedrijven met circulaire innovaties. Het zou zonde zijn als al die partijen al die kennis voor onszelf zouden houden. Ook in de bouwsector staat ‘kennis delen gelijk aan kennis vermenigvuldigen’. De enorme uitdaging van de vervangingsopgave van viaducten en bruggen heeft daarnaast veel marktpotentie, en tegelijkertijd ook urgentie. Het moment van doen is NU! De Open Leeromgeving gaf, samen met de sector, invulling aan deze urgentie.

Prototype circulair viaduct

Het idee voor de Open Leeromgeving is ontstaan uit de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en Spanbeton in de ontwikkeling van het eerste circulaire viaduct. Dit viaduct is op 14 januari 2019 in Kampen geopend. Later dat jaar is het viaduct ongeschonden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De Open Leeromgeving liep parallel aan dit traject en de leerervaringen van het prototype werden met de groep gedeeld.

Doorontwikkeling van innovatie via een SBIR-uitvraag

Rijkswaterstaat gebruikt de resultaten van de Open Leeromgeving in lopende projecten. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de doorontwikkeling naar circulaire viaducten en bruggen nog een extra prikkel geven. Als vervolg op de Open Leeromgeving steunt Rijkswaterstaat bedrijven actief bij het uitwerken en doorontwikkelen van innovaties. Hiervoor benutten zij de zogenoemde Strategic Business Innovation Research (SBIR) regeling. 

Bekijk hier de videocompilatie van het traject 'Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen'.

Agenda

Vijfde sessie brugdialogen

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen.

Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. 

Klik hier om je als deelnemer aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). Je kunt je aanmelden voor een of meerdere sessies.

Opzet brugdialogen

Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.00 uur. 

Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Deze keer is het thema: areaal informatie. Dit doen we door een gesprek tussen enkele specialisten en ervaringsdeskundigen te faciliteren. We starten deze keer met vier korte (een paar minuten) inleidingen door:

 • Harro Verhoeven (CROW),
 • Maaike Beerepoot (RWS, programma AIR-BIM),
 • Joost Merema (Gemeente Amsterdam, projectleider Oranje Loper) en
 • Tim Sluijter (Dura Vermeer).

Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

Ben je een keer verhinderd? Geen probleem; je meldt je per dialoog aan.

Wanneer?

 • Donderdag 29 oktober 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)
 • Donderdag 26 november 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Documenten

Agenda

Contactpersoon

Maurice van Rooijen

Transitie-expert

Opgave

Vervanging & Renovatie
Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave