Open leeromgeving circulaire viaducten en bruggen

Gezamenlijke aanpak voor afspraken over circulaire viaducten en bruggen

De Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen is een initiatief van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat. In de Open Leeromgeving wisselden 60 deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen in de periode maart – november 2019. Op deze manier creëerden we met elkaar een gezamenlijk beeld over wat we nu al circulair kunnen uitvragen en welke innovatievragen we nog moeten doorontwikkelen.

De sector heeft de afgelopen jaren in diverse pilots en projecten al kennis en ervaring opgedaan met circulair bouwen. In de Open Leeromgeving zochten de deelnemers verdieping op in verschillende themalijnen:

  • Business- en Valuecase
  • Inkoop en Aanbesteding
  • Ketensamenwerking
  • Materiaal
  • Ontwerp
  • Technologie en Data

Laatste nieuws

Van de 32 inschrijvingen voor de SBIR Circulaire Viaducten bij Rijkswaterstaat, zijn 10 partijen aan de slag gegaan met een haalbaarheidsonderzoek. Het projectteam SBIR Circulaire viaducten heeft in de fase van de haalbaarheidsonderzoeken begeleidingsteams voor de consortia benoemd. Ondanks de digitale afstand in deze tijd heeft het SBIR projectteam samen met de 10 consortia zoveel mogelijk de kenniscommunity van de Open Leeromgeving doorgetrokken. Vooral de beoordelingscriteria (technische) haalbaarheid, impact en economisch perspectief zijn aan bod gekomen. Gezamenlijk zijn diverse expertmeetings georganiseerd voor vragen en/of belemmeringen, rondom bijvoorbeeld de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, de Milieu Kosten Indicator en restlevensduur van materialen. De haalbaarheidsfase is op 16 maart 2021 afgerond. Op 23 april 2021 zal de beoordelingscommissie, inclusief een afgevaardigde van De Bouwcampus, bekendmaken welke 3 consortia met hun ingediende oplossingsrichting door gaan naar de prototype fase van de SBIR Circulaire viaducten.  Wil je op de hoogte blijven van de voortzetting? Dat kan via de website van Rijkswaterstaat.

Waarom deze leeromgeving?

Het Rijk heeft de ambitie om de economie van Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. De Transitieagenda Bouw wil daarom in 2023 alle infrastructuur circulair uitvragen. Circulair bouwen kan op veel verschillende manieren. Het gebeurt ook al op vele plekken: overal in ons land experimenteren bouwers en bedrijven met circulaire innovaties. Het zou zonde zijn als al die partijen al die kennis voor onszelf zouden houden. Ook in de bouwsector staat ‘kennis delen gelijk aan kennis vermenigvuldigen’. De enorme uitdaging van de vervangingsopgave van viaducten en bruggen heeft daarnaast veel marktpotentie, en tegelijkertijd ook urgentie. Het moment van doen is NU! De Open Leeromgeving gaf, samen met de sector, invulling aan deze urgentie.

Prototype circulair viaduct

Het idee voor de Open Leeromgeving is ontstaan uit de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en Spanbeton in de ontwikkeling van het eerste circulaire viaduct. Dit viaduct is op 14 januari 2019 in Kampen geopend. Later dat jaar is het viaduct ongeschonden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De Open Leeromgeving liep parallel aan dit traject en de leerervaringen van het prototype werden met de groep gedeeld.

Doorontwikkeling van innovatie via een SBIR-uitvraag

Rijkswaterstaat gebruikt de resultaten van de Open Leeromgeving in lopende projecten. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de doorontwikkeling naar circulaire viaducten en bruggen nog een extra prikkel geven. Als vervolg op de Open Leeromgeving steunt Rijkswaterstaat bedrijven actief bij het uitwerken en doorontwikkelen van innovaties. Hiervoor benutten zij de zogenoemde Strategic Business Innovation Research (SBIR) regeling. 

Bekijk hier de videocompilatie van het traject 'Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen'.

Coalitiepartner

De coalitiepartner van de Open Leeromgeving is Rijkswaterstaat.


De mensenBrugdialogen

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Lees meer over de Brugdialogen.


Documenten


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave