Materialen met Toekomst

Biobased-/houtbouw in gebouwen tot vijf lagen hoog.

Biobased- en houtbouw staan volop in de belangstelling, waarbij hout steeds vaker wordt omarmd vanwege zijn aanzienlijke maatschappelijke voordelen. Bouwen met hout is niet slechts een trend, maar een toekomstgerichte keuze. Hout, als natuurlijk materiaal, draagt bij aan een gezondere leef- en werkomgeving, slaat CO2 op en opent deuren naar ongekende mogelijkheden voor demontage en hergebruik van gebouwen. Hoewel de voordelen van bouwen met hout steeds duidelijker worden, blijft de bedrijfseconomische impact soms nog wat onduidelijk. De vraag is nu: hoe maken we biobased bouwen tot een alledaags fenomeen? 

De uitdaging

Echt de transitie op gang brengen. De oplossing en doorbraak ligt niet bij één partij, we staan voor een gezamenlijke uitdaging: Het activeren van de transitie naar biobased bouwen. Hoewel de voordelen evident zijn en de business case voor biobased woningbouw al bestaat, blijft de daadwerkelijke stap uit. Wat houdt ons tegen, en belangrijker nog, hoe kunnen we samen de randvoorwaarden creëren zodat biobased bouwen de nieuwe standaard wordt? 

Biobased Bouwen tegen minimale milieu-impact

Ontwikkelaars, opdrachtgevers, beleggers en financiers stellen steeds hogere duurzaamheidseisen aan bouwprojecten. Hout wordt aantrekkelijk vanwege zijn minimale milieu-impact, lage NOx-emissie, CO2 opslag, gezond binnenklimaat, aansprekend woonklimaat en het vermogen om integrale duurzaamheid te bevorderen. Het doel is duidelijk: gebouwen met een lagere milieu-impact over hun hele levensduur, met biobased materialen als sleutel voor constructieve doeleinden.  Er wordt al veel ervaring opgedaan met biobased-/ houtbouw in de hele bouwketen, maar kennisdeling en toegang tot resultaten om op te schalen zijn nog beperkt.

Het is tijd om gezamenlijk te kijken hoe we kunnen samenwerken vanuit een gedeelde basis en te komen tot opschaling. Hoe gaan we bouwen binnen de planetaire grenzen?

Bepaal de toekomst van Biobased Bouwen

Biobased Bouwen: Business as usual

De eerste (voorzichtige) stappen op weg naar dit lonkend perspectief zijn gezet. In 2021 en 2022 met zogenoemde verdiepingssessies. En in 2023 hebben we met een afspiegeling van de hele bouwketen trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, gewenst toekomstbeeld gedeeld en de centrale vraag geformuleerd ‘Hoe wordt biobased bouwen business as usual’. Met het idee om met een breed stakeholderveld een gezamenlijke agenda met actieplannen te ontwikkelen.

De eerste deelnemende organisaties

Belanghebbenden van organisaties uit de verschillende werkvelden die deel hebben genomen aan deze voorbereiding zijn: Centraal Beheer/ Achmea (verzekeren), Triodos Bank (financieren), BAM (bouwen), INBO (ontwerpen), Traject (project management), NLV (voorheen MN/ vastgoedvermogenbeheerder), Sweco (adviseren) RVO (beleid/ wetgeving) en NICE Developers (project ontwikkeling).

Hoe nu verder met elkaar en doorpakken

Doorbraak traject

Op basis van eerdere ervaringen met doorbraak trajecten binnen de Bouwcampus gaan we ook voor deze opgave een tweedaagse bijeenkomst met een grote groep belanghebbenden organiseren. Bewust kiezen we voor een tweedaagse omdat je dan echt tot een gezamenlijke agenda en actieplannen komt in een kort tijdbestek. En met een brede groep stakeholders, want de doorbraak ligt niet bij één partij.

Met 64 deelnemers uit acht stakeholdergroepen gaan we onder leiding van ervaren facilitators aan de slag op de Veluwe. Het uiteindelijke resultaat: een gedeeld toekomstbeeld en breed gedragen actieplannen om tot doorbraak te komen in bouwen met biobased materialen. Tijdens de bijeenkomst ontstaat zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid die gaan bijdragen aan een transitie naar biobased bouwen.

Doe jij ook mee?

Uitnodiging Tweedaagse

Het samenbrengen van relevante stakeholders uit de hele keten (werkvelden) is essentieel. Het uitgangspunt hierbij is ‘the whole system in the room’. Transitie faciliteren vanuit het principe: praten mét elkaar brengt je verder dan met praten óver elkaar. Dit doen we aan de hand het gedachtengoed en de methodiek 'Future Search'.   

Ben jij benieuwd naar de tweedaagse? Klik dan hier voor de volledige uitnodiging.

Lees meer

Padlet
Impressie Padlet

In Padlet hebben we een pagina gemaakt met een impressie van de eerdere bijeenkomsten met de voorberedingsgroep. Dit is een afspiegeling van het brede stakeholdersveld. Klik hier om de Padlet te openen.


De mensen

Elien Rogaar

Transitie-expert

Wytze Kuijper

Transitie-expert


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave