Materialen met Toekomst

Biobased-/houtbouw in gebouwen tot 5 lagen hoog.
We zijn pas klaar als alle nieuwbouw biobased wordt! 

Bepaal de toekomst van Biobased bouwen

Er wordt al veel ervaring opgedaan met biobased-/ houtbouw binnen de verschillende domeinen en stakeholderbelangen in de hele bouwketen, maar kennisdeling en toegang tot resultaten om op te gaan schalen blijven beperkt. Ons doel is duidelijk: breng alle werkvelden samen en bepaal samen wat er nodig is om tot een doorbraak te komen.

Ontwikkelaars, opdrachtgevers, beleggers en financiers stellen steeds hogere duurzaamheidseisen aan bouwprojecten. Hout wordt aantrekkelijk vanwege zijn minimale milieu-impact, lage NOx-emissie, CO2 opslag, gezond binnenklimaat, aansprekend woonklimaat en het vermogen om integrale duurzaamheid te bevorderen. Het is tijd om gezamenlijk te kijken hoe we kunnen komen tot een samenwerking die al deze belangen samenbrengt. Hoe gaan we bouwen binnen de planetaire grenzen?>

Samen bouwen aan morgen

Er wordt al veel ervaring opgedaan met biobased-/ houtbouw binnen de verschillende domeinen en stakeholderbelangen in de hele bouwketen, maar kennisdeling en toegang tot resultaten om op te gaan schalen blijven beperkt. Ons doel is duidelijk: breng alle werkvelden samen en bepaal samen wat er nodig is om tot een doorbraak te komen.

Lonkend perspectief: Biobased Bouwen als gewoonste zaak

De (voorzichtige) stappen op weg naar dit lonkend perspectief zijn met zogenoemde verdiepingssessies in 2021 in gang gezet. Navolgend met de verkregen inzichten zijn we een breder deelnemersveld bij elkaar gaan brengen met de vraag: wat hebben we van elkaar nodig? In 2023 hebben we het stakeholderveld voor deze opgave bij elkaar gebracht kennis te maken met elkaar en om tot een gezamenlijke centrale vraag te komen: ‘Hoe maken we biobased bouwen business as usual’ bij gebouwen tot 5 lagen hoog?

De eerste deelnemende bedrijven

Bedrijven uit de verschillende werkvelden die deel hebben genomen aan deze voorbereiding zijn: Centraal Beheer/ Achmea (verzekeren), Triodos Bank (financieren), BAM (bouwen), INBO (ontwerpen), Traject (project management), NLV (voorheen MN/ vastgoedvermogenbeheerder), Sweco (adviseren) RVO (beleid/ wetgeving) en NICE Developers (project ontwikkeling)

Hoe nu verder met elkaar en doorpakken

Verhalen achter de verschijningsvorm van biobased gebouwen en de gemaakte afwegingen, belemmeringen en versnellers hebben inzicht gegeven aan wat mensen drijft en hoe ze samen, als pioniers, tot realisatie zijn gekomen en wat ze ‘anders’ hebben gedaan. Deze echte verhalen willen we gaan delen met de mensen die ook aan de slag willen met biobased bouwen.

Doorbraak traject

Op basis van eerdere ervaringen met doorbraak trajecten binnen de Bouwcampus gaan we ook voor deze opgave een 2-daagse organiseren. Bewust kiezen we voor een 2-daagse omdat je dan echt tot de essentie gaat komen in een veel korter tijdbestek en tijdbesteding.

Twee dagen lang gaan we met 64 deelnemers uit de 8 verschillende werkvelden, onder leiding van ervaren facilitators, aan de slag op de Veluwe. Het uiteindelijke resultaat: een gedragen actieplan om tot doorbraak te komen. Deze zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid gaan bijdragen aan een succesvolle transitie naar biobased bouwen, waarbij het gezamenlijke toekomstbeeld de uiteindelijke leidraad vormt. 

Doe je ook mee?

Het samenbrengen van relevante stakeholders uit de hele keten (werkvelden) is essentieel. Uitgangspunt hierbij is ‘the whole system in the room’. Transitie faciliteren vanuit het principe: praten mét elkaar brengt je verder dan met praten óver elkaar. Dit doen we aan de hand van een Future Search.   

Ben jij benieuwd naar de tweedaagse, Schrijf je dan hier in.

Waarom biobased bouwen?

Bouwen met hout is niet slechts een trend, maar een toekomstgerichte keuze. Hout, als natuurlijk materiaal, draagt bij aan een gezondere leef- en werkomgeving, slaat CO2 op en opent deuren naar ongekende mogelijkheden voor demontage en hergebruik van gebouwen. 

De uitdaging

Echt de transitie op gang gaan brengen! De oplossing en doorbraak ligt niet bij één partij en dat terwijl we allemaal afzonderlijk wel al de maatschappelijke voordelen inzien van biobased bouwen Hoe maak je samen de business case aanprekend in deze nieuw te ontwikkelen markt voor het realiseren van gebouwen tot 5-lagen hoog met biobased materialen? Wat houdt ons tegen? Of eigenlijk nog belangrijker: wat kunnen we gezamenlijk bedenken en bepalen om de stap vooruit te zetten in het creëren van de randvoorwaarden om biobased bouwen Business as usual te maken. 


De mensen

Elien Rogaar

Transitie-expert

Wytze Kuijper

Transitie-expert

Tess van den Berg

Transitiemedewerker


Documenten


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave