Stroomversnelling bruggen

Vervangings- en renovatieopgave bruggen versneld op gang brengen

Een groot deel van de bruggen in ons land is verrezen vanaf de jaren vijftig tot circa 1975. De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe. Als er verkeerd wordt gehandeld, heeft dit grote gevolgen.

Aanleiding

De meeste bruggen en viaducten in Nederland zijn aangelegd in de periode 1965-1975. De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave. In heel Nederland zijn er zo’n 40.000 bruggen en viaducten, waar de beheerders jaarlijks gezamenlijk zo’n 6 miljard euro aan uitgeven voor de instandhouding.

Voor wegbeheerders betekent dit dat de beheersbaarheid van het onderhoudsbudget onder druk komt te staan. De financiële consequenties zijn groot (voor gemeenten, provincies en het Rijk) maar het betekent ook een enorme opgave voor de betrokken bouwbedrijven. In co-creatie met betrokken en geïnteresseerden partijen is gewerkt aan deze opgave.

Doel

Vanuit de Ronde Tafel gesprekken over versnelling en vernieuwing in de bouw is door de directeuren-generaal van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken gevraagd voor een vernieuwende aanpak in de renovatie en vervanging van bruggen. Als inspiratiebron voor deze opgave is gekeken naar de “De stroomversnelling” die bij de renovatie van jaren 60-woningen succesvol is gebleken. Heijmans, TNO en De Bouwcampus hebben die handschoen opgepakt en het initiatief genomen voor de Stroomversnelling Bruggen.

Aanpak

Samen met betrokken en geïnteresseerde partijen is onderzocht hoe de vervangingsopgave voor bruggen innovatief kan worden ingevuld. Hierbij kwamen de volgende vragen aan de orde: Hoe kunnen we het vervangingsproces optimaliseren en welke innovatieve producten kunnen worden toegepast? Ambitie was om de totale kosten voor de vervangingsopgave met 40% te reduceren.

In bijeenkomsten is geïnventariseerd wat de opgave inhoudt qua scope en proces. Deze uitkomsten zijn benut om de vervangingsstrategie verder uit te werken.

Deelnemers

Adjust
Curve Development
De Boer dc
DeQuelerij Consultancy
FiberCore Europe
Gemeente Almere
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeente Utrecht
Heijmans
Ingenieursbureau Den Haag (ibDH)
IPV Delft
Iv-infra
Koninklijke BAM Groep
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Platform31
PNO Eindhoven
ProRail
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
SBRCURnet
Schaap Composites
Stadsbeheer Rotterdam
Syntens
TAUW
Technisch Buro De Heer
TNO
Van Hattum en Blankevoort
VolkerRail
Witteveen + Bos 

Oogst

Voor deze opgave vonden verschillende co-creatiesessies en bijeenkomsten plaats. Hieronder een overzicht met bijbehorende verslagen.


De mensenDocumenten


Opgave

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven