Bruggen en sluizen

Road map 1: De Bouwagenda

Roadmap 1 van De Bouwagenda concentreert zich op Bruggen & Sluizen. In Nederland zijn ongeveer 40.000 bruggen en viaducten en 137 sluizen die dagelijks door miljoenen mensen worden gebruikt. Wanneer ook alle kleine kunstwerken worden meegeteld, zijn het er misschien wel 100.000. Veel van deze kunstwerken zijn in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. De periode is aangebroken dat vele van die 40 tot 50 jaar oude kunstwerken moeten worden vervangen, omdat onder het huidige gebruik het einde van de levensduur nadert. De Road Map 1 - Bruggen & Sluizen van De Bouwagenda focust op civiele kunstwerken en beoogt nieuwe benaderingen te vinden voor de grote onderhouds- en vervangingsopgave waar we voor staan.

De bijeenkomsten van deze opgave zijn afgerond. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Bruggen en Sluizen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en houd het thema 'Vervanging en Renovatie Infrastructuur' in de gaten!

Aanleiding

Het beheren van kunstwerken komt neer op het waarborgen van een goede technische kwaliteit, zodat ze veilig gebruikt kunnen worden. Kunstwerken moeten om die reden structureel onderhouden worden om de kans op ongewenst functieverlies te minimaliseren en de levensduur te verlengen. In de huidige praktijk komt dat neer op het hebben van een actueel inzicht in de toestand, het functioneren en de gebruiksbelasting van de kunstwerken. Dit adresseren we in de Road Map met het formuleren van een kennisagenda.

Doel

We hebben een kwaliteitssprong nodig in de integrale benadering en samenwerking en een schaalsprong in de aanpak. Dat vraagt slimme oplossingen die met betrekking tot het vervangingsvraagstuk van kunstwerken aansluiten bij de lokale, nationale en internationale ambities.

Aanpak

In Road Map 1 werkt de kerncoalitie namens de Taskforce Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame bruggen en sluizen. De Road Map valt binnen het cluster 'infra.

Leden van de kerncoalitie

  • Koene Talsma (Vz)
  • Lindy Molenkamp
  • Marco Hofman
  • Maaike Ritzen
  • Arie Bleijenberg
  • Maurice van Rooijen
  • Richard Mulder

Overijssel, Noord-Holland en Rijkswaterstaat inventariseren samen hun bruggenopgave
Aanbesteden van reeksen (mandjes) van werken is een manier om marktpartijen in staat te stellen werkelijk te innoveren en innovaties ook terug te verdienen. Op diverse plaatsen wordt hiermee geëxperimenteerd. Maar wat als een organisatie niet voldoende werk(en) heeft om zo'n reeks te vormen? Provincies Overijssel en Noord-Holland verkennen samen met Rijkswaterstaat of er in gezamenlijkheid reeksen te vormen zijn, en wat dat aan kansen biedt.


De mensenOpgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave