Vol onder Maaiveld

Op zoek naar integrale oplossingen voor de stedelijke ondergrond

In steden zijn er grote zorgen over de kabel- en leidingeninfrastructuur. De kwaliteit van de leefomgeving komt onder hoge druk te staan gezien de huidige situatie in de ondergrond én de maatschappelijke opgaven. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle ambities te realiseren. Een aantal gemeenten vormen samen een koplopergroep die oplossingen gaat zoeken.

Ben jij een visionair, dwarsdenker, innovator, vernieuwende financier, geraffineerde ondernemer of ondernemende technicus met interesse voor herinrichting van de stedelijke ondergrond? Doe dan mee aan het co-creatietraject ‘Vol onder maaiveld’ dat COB en De Bouwcampus samen organiseren!

Aanleiding

Deze opgave is geïnitieerd door Marten Klein, directielid van het Ingenieursbureau Amsterdam. Hij maakt van dichtbij mee hoe belangrijk het is om opgaven die impact hebben op ondergrondse kabels en leidingen te combineren.

Binnenstedelijk gebied ligt nu al vaak en soms langdurig open vanwege het beheer en onderhoud van de verharding, riolering en overige kabel- en leidingeninfrastructuur. Als we straks op grote schaal aan de slag gaan met maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie – opgaven die óók de ondergrond nodig hebben – gaat de stad verder op slot. De uitvoering van de voorgestelde energie- en klimaatmaatregelen komt in het geding.

De impact van maatschappelijke ambities op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot doordat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen, en de connectie op strategisch en tactisch niveau ontbreekt. Elke individuele ambitie wordt gerealiseerd zonder rekening te houden met het totaalpakket aan wensen.

Doel

'Vol onder maaiveld' gaat op zoek naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten. Dit innovatieprogramma gaat zich richten op echte praktijksituaties; marktpartijen krijgen hierin een belangrijke rol.

Aanpak

Als eerste stap is een koplopergroep gevormd van gemeenten die de urgentie onderschrijven, hiermee aan de slag willen en bereid zijn het bestuurlijke lef te tonen om structurele veranderingen te bewerkstelligen. Vervolgens wordt er een innovatieteamsamengesteld met enkele afgevaardigden van de koplopergemeenten en een passende afspiegeling van organisaties uit de sector van de ondergrondse infra. Dit zullen mensen zijn met een open blik: visionairs en grootdenkers, innovators en dwarsdenkers, vernieuwende financiers, geraffineerde ondernemers en ondernemende technici. Met dit innovatieteam wordt een plan van aanpak gemaakt, worden partijen betrokken, middelen gezocht en toegezien op de uitvoering.

Wat we nodig hebben om structurele veranderingen te realiseren, is onbekend. In proeftuinen van de koplopergemeenten zullen de oplossingen vanuit het innovatieteam worden uitgeprobeerd. Daar is ruimte voor fouten, verbeteringen, testen, elkaar opzoeken en discussies. De geleerde lessen en alle ideeën vanuit het innovatieteam worden verder verspreid door het maken van tools, vormen van expertteams en organiseren van masterclasses. Hiermee maken we een stap om Nederland te helpen de maatschappelijke doelen te halen. 

Coalitiepartners

Partijen betrokken bij de eerste fase van ‘Vol onder Maaiveld’ zijn COB en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Leiden, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de website van het COB.


De mensen

Wil Kovacs

Transitiemanager

Harald Versteeg

Transitiemanager


Documenten


Opgave

Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Innovatieve, betaalbare oplossingen creëren waardoor de ruimte in de ondergrond effectief wordt benut en het wél allemaal past. Met zo min mogelijk overlast. Een geweldige uitdaging.

Over deze opgave

Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Innovatieve, betaalbare oplossingen creëren waardoor de ruimte in de ondergrond effectief wordt benut en het wél allemaal past. Met zo min mogelijk overlast. Een geweldige uitdaging.

Over deze opgave