Vernieuwde energie voor vastgoed

Gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen

Het traject Vernieuwde Energie voor Vastgoed focust op de versnelling van de warmtetransitie. Hierbij is het doel de samenwerking tussen nationaal opererende vastgoedeigenaren en lokale overheden te stroomlijnen en zo een gezamenlijke aanpak voor gebiedsgerichte energietransitie in praktijk te brengen.  

Dit doen we door de mogelijkheden en beperkingen van innovatieve vormen van gebiedsgerichte energiesystemen in kaart te brengen. Maar ook door via praktijkervaringen te ontdekken ontdekken hoe deze vormen in nieuwe samenwerkingsverbanden functioneren. Met workshops, interviews en bijeenkomsten bekijken we hoe we de samenwerking tussen partijen het best kunnen stroomlijnen. Idealiter komt er een standaardproces voor de uitwisseling van informatie. Daarbij krijgen gemeenten beter inzicht in de plannen en mogelijkheden van het (groot) vastgoed binnen de gemeentegrenzen. Vastgoedeigenaren krijgen op hun beurt de handvaten die het mogelijk maakt buiten de grenzen van het eigen pand te kijken. Aanvullend onderzoeken we technische mogelijkheden, businessmodellen en samenwerkingsvormen ten aanzien van opwekking, opslag en distributie van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Zo verwachten we de ingrediënten voor het ontwerp van een gebiedsgericht energiesysteem te realiseren. 

Technieken

Er zijn verschillende technieken en systemen die bijdragen aan het realiseren van een gebiedsgericht energiesysteem, zoals aquathermie.

Aquathermie

Aquathermie is een alternatieve warmtebron met een groot potentieel in de warmtetransitie van Nederland.

Lees meer over Aquathermie
Aquathermie in de praktijk: Warmte uit Water

Aanleiding

Het realiseren van een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening is voor Nederland een van de belangrijkste opgaven tot 2050. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een wijkgerichte aanpak wordt ontwikkeld, met een centrale regisserende rol voor gemeenten. De meeste Transitievisies Warmte zijn gereed. Op hoofdlijnen is bekend wanneer welke wijken van het aardgas af gaan en in welke alternatieve warmtebronnen en infrastructuur wordt voorzien. De eigenaren van grote vastgoedportefeuilles moeten nu rekening houden met een extra factor in de vormgeving en programmering van de verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd spelen zij een waardevolle rol in het creëren van draagvlak, het bieden van ondersteuning en het afgeven van zekerheden op lokaal niveau in wijkuitvoeringsplannen. 

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn het Rijksvastgoedbedrijf, de Politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


De mensen

Michiel Damoiseaux

Transitiemanager

Pepik Henneman

Transitie-expert

Tjerk Jaarsma

Transitiemedewerker


Documenten


Agenda

 • 14/09/2023
  Draai de warmtekraan open | Warmte uit Water

  Draai de warmtekraan open | Warmte uit Water

  Aquathermie heeft grote potentie in de warmtetransitie van Nederland. Hoe draaien we warmtekraan open?

  Warmte uit Water en De Bouwcampus organiseren op 14 september een bijeenkomst met het thema aquathermie. Hierbij staat de vraag ‘Hoe draaien we de warmtekraan open?’ centraal. We brengen deze dag verschillende expertises, perspectieven en achtergronden bij elkaar en hopen een oplossing te vinden voor de problemen die opschaling van de toepassing van aquathermie vooralsnog in de weg lijken te staan.

  We zoeken antwoorden op vragen als; naar welke zekerheden zoeken financiers van aquathermieprojecten? Welke mogelijkheden bieden de wettelijke kaders voor grootschalige toepassing van aquathermie? Welke rol spelen gemeentes, energie coöperaties en burgers? Weten we genoeg over de impact van aquathermie op de leefomgeving? Het zijn voorbeelden van vragen die we los van elkaar, maar eigenlijk vooral in samenhang, moeten beantwoorden. Zo komt er inzicht in de wijze waarop we grootschalige toepassing van aquathermie voor elkaar krijgen.

  Aanmelden kan tot 27 augustus. Let op! Het aantal plekken voor de bijeenkomst is beperkt. Schrijf je dus snel in, want vol = vol. Je ontvangt een definitieve bevestiging in de week van 28 augustus.

  Wanneer?

  Donderdag 14 september 19:00 - 17:00 uur bij LEF Future Center

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Aquathermie

Thermische energie uit oppervlaktewater is duurzame warmte en koude die aan het oppervlaktewater onttrokken wordt. Deze warmte en koude is bij uitstek geschikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. Aquathermie is een alternatieve warmtebron met een groot potentieel in de warmtetransitie van Nederland.

De technologie voor toepassing van aquathermie uit oppervlaktewater is betrouwbaar en kan in elk seizoen toegepast worden. Aquathermie uit oppervlaktewater kan optioneel ingezet worden in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem. Voor de distributie van aquathermie is een warmtenetwerk vereist.

Nieuwsgierig geworden naar initiatieven? Lees meer.

Warmte uit Water

Warmte uit Water (WuW) is een pre-concurrentiele samenwerking van Rijkswaterstaat, Alliander en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten met als doel de energietransitie te versnellen door inzet van warmte uit oppervlaktewater. Rijkswaterstaat is beheerder van de rijkswateren die grote warmtepotentie hebben. Alliander is het moederbedrijf van Liander, beheerder van het elektriciteitsnetwerk, en ziet in TEO een middel om grote investeringen in het netwerk te beperken. Door de proactieve houding denken beide partijen grip te houden op het water en het netwerk dat ze in beheer hebben, en voor Nederlandse huishoudens en bedrijven de financieel meest aantrekkelijke warmtebron te faciliteren.

Documenten

Alle documenten die in samenwerking met Warmte uit Water worden geproduceerd zijn openbaar en kun je vinden op: rwsinnoveert.nl/aquathermie.

Rapport

In 2022 heeft Warmte uit Water alle leerervaringen gebundeld in het rapport: de warmtetransitie in stroomversnelling. Het rapport geeft ook inzicht in de toekomstplannen van Warmte uit Water.

Voorbeeld Zutphen

In 2019 benaderde Warmte uit Water de gemeente Zutphen om de kansen voor TEO te onderzoeken. Voor de wijk Waterkwartier/Helbergen bleek warmte uit de IJssel een interessante optie. Met de Green Change-methode is de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking die in de intentieverklaring is bekrachtigd. Daarmee is provinciale subsidie verkregen voor de realisatie. Eind 2026 moet de levering van warmte aan circa 750 woningen met TEO een feit zijn.