Vernieuwde energie voor vastgoed

Gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen

Aanleiding

Nederland heeft een chronisch tekort aan duurzame energie en wil onafhankelijk van geopolitieke spanningen aan deze energievraag kunnen voldoen. Er is onvoldoende duurzame energie om als Nederlanders duurzaam te kunnen leven, wonen en werken. Het realiseren van een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening is dus voor Nederland een grote uitdaging. De energietransitie kan niet per gebouw apart worden opgepakt en vraagt om gebiedsgericht samenwerken. Het raakt de hele keten en heeft zowel technisch als procesmatig nieuwe oplossingen nodig.

De energiesystemen van de toekomst worden per regio ontwikkeld en dat betekent voor vastgoedeigenaren een nieuwe afhankelijkheid van de omgeving inclusief samenwerking met vele, nieuwe stakeholders. Anderzijds moet bij toepassing van nieuwe technieken duidelijk worden wat mogelijkheden en beperkingen zijn en wanneer welke oplossing geschikt is.

Doel

Gebiedsgerichte energiesystemen in relatie tot het vastgoed vormt het focuspunt van dit traject. Door vanuit het principe van gebiedsgerichte energiesystemen na te denken over deze overschakeling willen we met marktpartijen, overheden en kennisinstellingen onderzoeken wat de meest effectieve en innovatieve manieren, businessmodellen en samenwerkingsvormen zijn ten aanzien van opwekking, opslag en distributie van energie.

Aanpak

Het uiteindelijk algemene doel is dat via praktijkervaringen inzicht in mogelijkheden en beperkingen van innovatieve vormen van gebiedsgerichte energiesystemen wordt verkregen. En hoe deze in nieuwe samenwerkingsverbanden en standaarden met mogelijk ook nieuwe businessmodellen kunnen functioneren en realiseren.

Het vraagstuk omvat meerdere perspectieven: 

Gebiedsgerichte Energiesystemen Kazerneterreinen

Wat zijn de beste aanpakken op het gebied van samenwerken, aanbesteden en techniek met betrekking tot de implementatie van de energietransitie in relatie tot grote vastgoedportefeuilles? In juni en juli 2020 vonden de eerste verkenningen van dit vraagstuk plaats aan de hand van de praktijkopgave ‘Gebiedsgerichte Energiesystemen Kazerneterreinen’. Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie herontwikkelen de komende 20 jaar 27 kazerneterreinen waarbij nieuwbouw en/of renovatie wordt toegepast. Vanzelfsprekend moet aan alle duurzaamheidseisen worden voldaan, wat betekent dat er overgeschakeld wordt op andere energiesystemen. Door vanuit het principe Gebiedsgerichte Energiesystemen na te denken over deze overschakeling willen we met partijen onderzoeken wat de meest effectieve en innovatieve manieren, technieken en samenwerkingsvormen zijn ten aanzien van opwekking, opslag en distributie van energie. Klik hier voor de handout met meer informatie. 

Warmte uit Water

Verwarmen van bestaande gebouwen door water & energie te verbinden.

In het eerder opgestarte pre-concurrentiële Bouwcampus traject Grip op de Maas; energie en water zijn mogelijkheden verkend om de sectoren Water en Energie in de praktijk met elkaar te verbinden. Dit om voor meerdere maatschappelijke problemen een oplossing te kunnen bieden dan vanuit elk van de sectoren apart mogelijk zou zijn. De conclusie is dat het inbouwen van installaties voor warmtewinning uit rivierwater gelijktijdig met vervanging en renovatie van natte kunstwerken een veelbelovend perspectief voor Nederland is. Dit krijgt nu – in fase 3 - een concreet vervolg in haalbaarheidsstudies bij een aantal vooruitstrevende gemeenten, waarbij het ontwikkelde schetsontwerp ‘Energie uit water’ verder wordt uitgewerkt en getoetst en tevens bijbehorende businesscases en marktmodellen worden ontwikkeld. Opgedane leerervaringen worden verwerkt in een generiek TEO-concept gericht op opschalen in Nederland. Dit gebeurt in co-creatie met partijen waaronder gemeenten, bedrijven, bewoners, woningcorporaties, waterschappen, Alliander en Rijkswaterstaat. Meer weten? Neem contact op met Celina Kroon via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verslagen rondom 'Warmte uit water':

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Defensie en het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC).


De mensen

Rob Konings

Transitiemanager


Documenten


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave