Vernieuwde energie voor vastgoed

Gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen

Het traject Vernieuwde Energie voor Vastgoed focust op de versnelling van de warmtetransitie. Hierbij is het doel de samenwerking tussen nationaal opererende vastgoedeigenaren en lokale overheden te stroomlijnen en zo een gezamenlijke aanpak voor gebiedsgerichte energietransitie in praktijk te brengen.  

Dit doen we door de mogelijkheden en beperkingen van innovatieve vormen van gebiedsgerichte energiesystemen in kaart te brengen. Maar ook door via praktijkervaringen te ontdekken ontdekken hoe deze vormen in nieuwe samenwerkingsverbanden functioneren. Met workshops, interviews en bijeenkomsten bekijken we hoe we de samenwerking tussen partijen het best kunnen stroomlijnen. Idealiter komt er een standaardproces voor de uitwisseling van informatie. Daarbij krijgen gemeenten beter inzicht in de plannen en mogelijkheden van het (groot) vastgoed binnen de gemeentegrenzen. Vastgoedeigenaren krijgen op hun beurt de handvaten die het mogelijk maakt buiten de grenzen van het eigen pand te kijken. Aanvullend onderzoeken we technische mogelijkheden, businessmodellen en samenwerkingsvormen ten aanzien van opwekking, opslag en distributie van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Zo verwachten we de ingrediënten voor het ontwerp van een gebiedsgericht energiesysteem te realiseren. 

Aanleiding

Het realiseren van een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening is voor Nederland een van de belangrijkste opgaven tot 2050. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een wijkgerichte aanpak wordt ontwikkeld, met een centrale regisserende rol voor gemeenten. De meeste Transitievisies Warmte zijn gereed. Op hoofdlijnen is bekend wanneer welke wijken van het aardgas af gaan en in welke alternatieve warmtebronnen en infrastructuur wordt voorzien. De eigenaren van grote vastgoedportefeuilles moeten nu rekening houden met een extra factor in de vormgeving en programmering van de verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd spelen zij een waardevolle rol in het creëren van draagvlak, het bieden van ondersteuning en het afgeven van zekerheden op lokaal niveau in wijkuitvoeringsplannen. 

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn het Rijksvastgoedbedrijf, de Politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


De mensen

Michiel Damoiseaux

Transitiemanager

Marco Kock

Transitiemanager

Carolien Veldsink

Transitiemedewerker

Pepik Henneman

Transitie-expert


Documenten


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave