Portfolioaanpak Sluizen

Kennis- en innovatieagenda sluizen

Rijkswaterstaat heeft ongeveer 130 schutsluiskolken in beheer. De komende decennia worden In het kader van de Vervanging en Renovatie opgave bij een flink deel daarvan deelsystemen vervangen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de transitieopgaven van klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en circulariteit. De opgave is groot, en het is belangrijk dat we deze zo doelmatig en efficiënt mogelijk invullen. Kennisontwikkeling en innovatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het sneller, beter en goedkoper maken van deze opgave.

Doel

Rijkswaterstaat, NLingenieurs, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, het Kennisplatform Natte Kunstwerken en de Bouwcampus hebben daarom de handen ineengeslagen om samen kansen voor kennisontwikkeling en innovatie te verkennen en te bundelen in een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda sluizen.

Aanpak

Een kwartiermakersgroep werkt momenteel aan de voorbereiding van de kennis- en innovatie agenda. Onderstaande infographic geeft een beeld van de route die daarbij wordt gevolgd. Met een enquête zijn breed visie en ideeën opgehaald over deze opgave, waarbij de focus lag op praktisch toepasbare ontwikkelingen.  Met de inbreng wordt een scherper beeld verkregen waar de grootste kansen liggen om de opgave voor de sluizen sneller, beter en goedkoper in te vullen.

Infographic Kennis en Innovatie Agenda Schutsluizen concept v2

Agenda

Eerste bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.  
 
Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland - Carel van Belois, Nick Könitzer, Bas Post, Tino van der Giessen en Marco Hofman - nodigt marktpartijen en kennisinstellingen uit om mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie in een serie van bijeenkomsten tussen december 2020 en maart 2021. Op de eerste bijeenkomst van 8 december a.s. staat een toelichting op de portfolio van vier bruggen en enkele scenario’s qua samenwerking en marktbenadering centraal.  
 

Na de bijeenkomst werkt het portfolioteam de scenario’s verder uit. Op 2 februari van 15.00 - 17.00 uur vindt er op de Virtuele Bouwcampus een tweede bijeenkomst plaats om de uitgewerkte scenario’s met de verschillende vraagstukken verder te verdiepen. Naar aanleiding van de oogst van de eerste twee bijeenkomsten en behoefte aan vervolgbijeenkomsten, worden in maart en april aanvullende bijeenkomsten georganiseerd. 

Wanneer?

  • Dinsdag 8 december 09:00 - 11:00 uur (online via De Virtuele Bouwcampus)
  • Dinsdag 2 februari 15:00 - 17:00 (online via De Virtuele Bouwcampus)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Tweede bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.  
 
Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland - Carel van Belois, Nick Könitzer, Bas Post, Tino van der Giessen en Marco Hofman - nodigt marktpartijen en kennisinstellingen uit om mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie in een serie van bijeenkomsten tussen december 2020 en maart 2021. 
 

De eerste bijeenkomst stond in het teken van een toelichting op de portfolio van vier bruggen en enkele scenario’s qua samenwerking en marktbenadering.  Op 2 februari van 15.00 - 17.00 uur vindt er op de Virtuele Bouwcampus een tweede bijeenkomst plaats om de uitgewerkte scenario’s met de verschillende vraagstukken verder te verdiepen. Naar aanleiding van de oogst van de eerste twee bijeenkomsten en behoefte aan vervolgbijeenkomsten, worden in maart en april aanvullende bijeenkomsten georganiseerd. 

Wanneer?

  • Dinsdag 2 februari 15:00 - 17:00 (online via De Virtuele Bouwcampus)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Contactpersoon

Nathalie van Dalen

Transitiemanager

Opgave

Vervanging & Renovatie
Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave