Portfolioaanpak Sluizen

Kennis- en innovatieagenda sluizen

Rijkswaterstaat heeft ongeveer 130 schutsluiskolken in beheer. De komende decennia worden In het kader van de Vervanging en Renovatie opgave bij een flink deel daarvan deelsystemen vervangen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de transitieopgaven van klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en circulariteit. De opgave is groot, en het is belangrijk dat we deze zo doelmatig en efficiënt mogelijk invullen. Kennisontwikkeling en innovatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het sneller, beter en goedkoper maken van deze opgave.

Doel

Rijkswaterstaat, NLingenieurs, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, het Kennisplatform Natte Kunstwerken en de Bouwcampus hebben daarom de handen ineengeslagen om samen kansen voor kennisontwikkeling en innovatie te verkennen en te bundelen in een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda sluizen.

Aanpak

Een kwartiermakersgroep werkt momenteel aan de voorbereiding van de kennis- en innovatie agenda. Onderstaande infographic geeft een beeld van de route die daarbij wordt gevolgd. Met een enquête zijn breed visie en ideeën opgehaald over deze opgave, waarbij de focus lag op praktisch toepasbare ontwikkelingen.  Met de inbreng wordt een scherper beeld verkregen waar de grootste kansen liggen om de opgave voor de sluizen sneller, beter en goedkoper in te vullen.

Infographic Kennis en Innovatie Agenda Schutsluizen concept v2

Contactpersoon

Nathalie van Dalen

Transitiemanager

Opgave

Vervanging & Renovatie
Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave