Werkwijze

Zo zitten wij in de transitie

In de wereld van bouw en infrastructuur vinden ingrijpende transities plaats. Deze complexe veranderprocessen gaan vaak gepaard met radicale verschuivingen. En het kan soms lijken alsof we twee stappen voorwaarts gaan, om vervolgens één stap terug te doen. Maar deze beweging is cruciaal om ervoor te zorgen dat het gehele bouwlandschap de koplopers bijhoudt.

Bij De Bouwcampus werken we aan tien trajecten om de transitie in de bouwwereld te versnellen. Deze trajecten bevinden zich binnen drie complexe, urgente, maatschappelijke opgaven: Vervanging & Renovatie Infrastructuur, Verduurzaming Gebouwen & Omgeving en Herinrichting Stedelijke Ondergrond. Onze aanpak is dynamisch en gericht op specifieke interventiemethoden die passen bij de unieke dynamiek en mogelijkheden binnen elk traject. Dankzij onze voortdurende aandacht voor de ontwikkelingen in transitie, hebben we ons ontwikkeld tot een onafhankelijk expertiseplatform voor bouwtransitie. Dit stelt ons in staat om invloed uit te oefenen op de gehele bouwketen, van materiaalproducenten tot ministers.

Sleutelprincipe: 'Het complete systeem aan tafel'

Bij De Bouwcampus hanteren we het principe van 'het complete systeem aan tafel' oftewel ‘the whole system in the room’. Dit sluit naadloos aan bij onze filosofie van co-creatie. Samen met stakeholders uit de gehele bouwketen onderzoeken we nieuwe systemen en benaderingen. We identificeren de prangende vraagstukken die de sector bezighouden en brengen een diverse groep betrokkenen samen, zoals beleidsmakers, uitvoerders, opdrachtgevers, experts, gebruikers en beheerders. Gezamenlijk werken we toe naar een gedeelde basis, waarbij we onze ambities en doelen formuleren en streven naar de gewenste toekomst. Dit is ons vertrekpunt, en van daaruit ontwikkelen gemengde groepen stakeholders concrete actieplannen om deze ambities te verwezenlijken en de gewenste toekomst te bereiken.

Deze benadering keert het traditionele model om: ons einddoel markeert het beginpunt. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor programma's, werkgroepen en samenwerkingen die concrete acties ondernemen. Dit kan zelfs leiden tot de ontwikkeling van subsidieregelingen, branche-standaarden en nieuwe samenwerkingsvormen, allemaal voortkomend uit deze innovatieve processen.

Als anderen terughoudend zijn in het nemen van initiatief, nemen wij het voortouw

In deze beginfase is het faciliteren van gesprekken met stakeholders van essentieel belang. Alleen door samen te praten kunnen we de volgende stappen identificeren en bepalen welke aanvullende interventies noodzakelijk zijn om vooruitgang te boeken. De Bouwcampus vervult deze cruciale rol door het organiseren en faciliteren van gesprekken met de sector en andere belanghebbenden. Als anderen terughoudend zijn in het nemen van initiatief, nemen wij het voortouw. Samen bouwen we aan de toekomst van de bouwindustrie en dragen we bij aan duurzame verandering.

Aan welk transitietraject werk jij mee?

Binnen de drie maatschappelijke opgaven lopen verschillende transitietrajecten. Wil jij ook je tanden zetten in een vraagstuk en deze binnenstebuiten keren met andere gemotiveerde mensen? Wij nodigen je uit om deel te nemen. Zet jouw persoonlijke ambitie en praktijkervaring in en werk mee aan oplossingen gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling.

Download Zo zitten wij in de transitie

De Bouwcampus is voortdurend in ontwikkeling. Dat betekent dat wij open staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van transities. Hoe wij momenteel in de transitie zitten zetten we uiteen in een toegankelijke brochure. Je kunt hem hier downloaden.