Werkwijze

Met een andere blik naar vraagstukken kijken

Het Bouwcampus-team daagt betrokkenen uit en inspireert om kansen te verkennen en barrières te doorbreken. In ongebruikelijke combinaties pakken we samen complexe opgaven op, keren deze binnenstebuiten en ondersteboven. Door de opgaven vanuit het maatschappelijk belang en met een andere blik te bekijken, zetten we transities in gang.

Uniek transitieproces

Het team van De Bouwcampus begeleidt het gestructureerde en creatieve transitietraject. Alle deelnemers hebben invloed op het proces en op het resultaat daarvan. Gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, de bereidheid om inzichten te delen en om op elkaars ideeën voort te bouwen zijn voorwaarden in de samenwerking. Zo ontstaat er ruimte om tot een vorm van collectieve wijsheid te komen en complexe vraagstukken aan te pakken.

Aanpak in drie fases

De aanpak van De Bouwcampus om transities te versnellen, is in drie fases samengevat. Alle trajecten doorlopen min of meer hetzelfde proces, maar de concrete uitwerking van de stappen verschilt.

FASE 1: COALITIE
Met koplopers gezamenlijke opgave formuleren
Doel: draagvlak in organisaties en samen schaal in de markt creëren

FASE 2: CO-CREATIE
Met partijen uit de hele keten nieuwe systemen onderzoeken
Doel: gedeelde handelingsperspectieven ontwikkelen om de gewenste transitie in gang te zetten

FASE 3: CONCRETISEREN
Systeemveranderingen in praktijk brengen
Doel: opschaling en versnelling in projecten van coalitiepartners

werkwijze afbeelding driehoek 3Cs

Mobiliseren van de hele keten

Systeeminterventies raken de hele keten. Wij zorgen dat een goede mix van deelnemers meedoet zodat alle perspectieven van een vraagstuk belicht worden. Het gaat om gemotiveerde deelnemers vanuit marktpartijen, overheden en kennisinstellingen, van materiaalproducent tot minister, van binnen en buiten de bouwsector.

Aan welk transitietraject werk jij mee?

Binnen de drie maatschappelijke opgaven lopen verschillende transitietrajecten. Wil jij ook je tanden zetten in een vraagstuk en deze binnenstebuiten keren met andere gemotiveerde mensen? Wij nodigen je uit om deel te nemen. Zet jouw persoonlijke ambitie en praktijkervaring in en werk mee aan oplossingen gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling.

Collectief perspectief

Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar een vraagstuk. De Bouwcampus kijkt vanuit een collectief belang. We zweven boven partijen en gaan naast partijen zitten. De bouwsector heeft dat keihard nodig.