Materialen met Toekomst: Hout in Hoogbouw

Transitietraject over het gebruik van hout in hoogbouw

Hout is hot. Inmiddels wordt meer hout gebruikt bij de realisatie van gebouwen en worden de (maatschappelijke voordelen) van hout steeds duidelijker. Hoe houtbouw bedrijfseconomisch uitpakt is echter niet altijd eenduidig. Zo lijkt houtbouw in het ene geval duurder te zijn dan traditionele bouw. In andere gevallen lijken private investeerders toch voldoende rendement te zien. Het lijkt dan ook relevant om de verschillende kosten-/batenanalyses uit de praktijk nader te onderzoeken over de gehele keten en te analyseren welke effecten (aangepaste) duurzaamheidsscores en CO2-taks hebben op de businesscase. Dit om te komen tot opschaling en versnelling.

Aanleiding

Steeds meer ontwikkelaars en opdrachtgevers stellen veel eisen aan nieuw te bouwen projecten. Het moet duurzaam, zowel tijdens het bouwproces als in het gebruik, en het liefst met weinig CO2-emissie. In veel gevallen geldt eveneens dat er beperkt of geen stikstofuitstoot mag plaatsvinden. Het gebruik van hout (of andere biobased materialen) wordt dan opeens aantrekkelijk om te overwegen. Daarmee ontstaan ook vragen over hoe de businesscase eruitziet en op welke wijze de verschillende kwantitatieve en kwalitatieve argumenten hierin meegenomen kunnen worden.

De concrete aanleiding voor dit traject van De Bouwcampus is een project van het Rijksvastgoedbedrijf in het centrum van Den Haag. Het Rijksvastgoedbedrijf zal daar een hoogbouw kantoor realiseren. Ook hier gelden sterke restricties betreffende stikstofuitstoot. Bovendien ligt de bouwplaats in hartje Den Haag. Prefabricage, gebruik van CLT en (in meer of mindere mate) een houten constructie is een aantrekkelijke optie.

Door de hele bouwketen heen is al enige ervaring met houten hoogbouw. Ook is (internationaal) al onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s ervan. Maar de toegankelijkheid is nog beperkt. Een aantal Nederlandse projecten verlopen succesvol, andere stranden. Het Rijksvastgoedbedrijf wil met dit project gebruikmaken van bestaande ervaring en kennis en met de opgedane kennis de sector verrijken.

Doel

Het bouwen van gebouwen met lagere milieu-impact over de gehele levensduur, inclusief opvolgende levenscycli. En het terugdringen van gebruik van primaire grondstoffen door het toepassen van biobased materialen, ook voor constructieve doeleinden.

Aanpak

Coalitievorming met daarin stakeholders uit de hele keten. En sessies organiseren waarin samen als coalitie aan de slag wordt gegaan met de verschillende aspecten die spelen rond de businesscase van het gebruik van hout in hoogbouw.

Coalitiepartner

De coalitiepartner is het Rijksvastgoedbedrijf.


De mensen

Elien Rogaar

Transitie-expert

Wytze Kuijper

Transitie-expert

Tess van den Berg

Transitiemedewerker


Documenten


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave