Materialen met Toekomst: Hout in Hoogbouw

Transitietraject over het gebruik van hout in hoogbouw

Hout is hot. Op verschillende manieren wordt hout toegepast in de bouw. De natuurlijke uitstraling van hout spreekt veel mensen aan. Wereldwijd wordt steeds meer ervaring opgedaan met houthoogbouw, en ook in Nederland wordt gewerkt aan een aantal iconische projecten. Wat is de belofte van hout? En waarom is er nog veel scepsis?

Hoewel we steeds meer hout zíen, is het aandeel van hout in constructies nog minimaal. Terwijl het een oeroud bouwproduct is en gewoon groeit in de bossen van Europa. Het neemt CO2 op, is goed te prefabriceren en licht van gewicht. Dat geldt niet, of in mindere mate, voor het gebruik van beton en staal. Toch zijn er ook vraagtekens te stellen bij houtgebruik. Hoe garandeer je brandveiligheid? Hoe ga je om met de akoestische uitdaging? Hoe kom je aan de expertise die nodig is voor de constructies en houteigenschappen? Zijn we niet te afhankelijk van buitenlandse productie?

De Bouwcampus heeft als doelstelling om de gebouwde omgeving te verduurzamen en hierin een versnellende rol te spelen. Als het gaat om het gebruik van hout, zien we nu nog een toepassing in iconische, unieke projecten. De Bouwcampus speelt graag een rol om deze kennis breder te verspreiden, ervaring te delen en krachten te bundelen. Om hout als serieuze materiaaloptie toe te voegen en de juiste toepassing ervan te kennen.

Aanleiding

Steeds meer ontwikkelaars en opdrachtgevers stellen veel eisen aan nieuw te bouwen projecten. Het moet duurzaam, zowel tijdens het bouwproces als het gebruik, en liefst met weinig CO2-emissie. In veel gevallen geldt eveneens dat er beperkt of geen stikstofuitstoot mag plaatsvinden. Het gebruik van hout wordt dan opeens aantrekkelijk om te overwegen. Daarmee komt ook de vraag op: waar haal ik kennis vandaan over het gebruik van hout?

Concrete aanleiding voor dit traject van De Bouwcampus is een project van het Rijksvastgoedbedrijf in het centrum van Den Haag. Het RVB wil daar op korte termijn een hoogbouw realiseren. Ook hier geldt dat er sterke restricties gelden betreffende stikstofuitstoot. En dat de bouwplaats in hartje Den Haag is. Prefabricage, gebruik van CLT en (in meer of mindere mate) een houten constructie is een aantrekkelijke optie.

Door de hele bouwketen heen is al enige ervaring met houthoogbouw. Ook is er al (internationaal) onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s hiervan. Maar de toegankelijkheid ervan is nog beperkt. Een aantal Nederlands projecten verlopen succesvol, andere strandden. Het RVB wil met dit project gebruik maken van bestaande ervaring en kennis, en ook met de opgedane kennis de sector verrijken.

Doel

Dit transitietraject heeft als doel om de opgedane kennis en ervaring in van hout in utiliteit breed toegankelijk te maken. De hele keten wordt daarbij betrokken, inclusief overheden en onderzoeksinstellingen. Het is de ambitie dat hout in utiliteit niet meer is weggelegd voor unieke projecten, maar dat de toepassing van hout weloverwogen wordt gedaan. In een volledige houten constructie of in een hybride vorm.

Aanpak

In themasessies is samen met deskundigen gewerkt aan het basispakket van informatie dat breed beschikbaar komt. In maart is de serie van vier sessies afgerond, waarin vier thema's centraal stonden: brandveiligheid, akoestiek, stabiliteit en vocht.

In juni 2021 bundelen we de oogst in een samenvattende sessie. Daarna is het basispakket gereed waarmee de komende jaren twee tot vijf projecten in hout sneller gerealiseerd kunnen worden.

De Bouwcampus gaat ook in 2021 actief op zoek naar partijen die op een duurzame manier hun gebouwen willen bouwen en open staan om bouwen in hout te onderzoeken voor hun toepassing.

Coalitiepartner

De coalitiepartner is het Rijksvastgoedbedrijf.


De mensen

Hans van 't Land

Transitiemanager

Anouk Bolsenbroek

Transitiemedewerker

Maurice van Rooijen

Transitie-expert


Documenten


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave