Materialen met Toekomst: Hout in Utiliteit

Transitietraject over het gebruik van hout in utiliteitsbouw

Hout is hot. Op verschillende manieren wordt hout toegepast in de bouw. De natuurlijke uitstraling van hout spreekt veel mensen aan. Wereldwijd wordt steeds meer ervaring opgedaan met houthoogbouw, en ook in Nederland wordt gewerkt aan een aantal iconische projecten. Wat is de belofte van hout? En waarom is er nog veel scepsis?

Hoewel we steeds meer hout zíen, is het aandeel van hout in constructies nog minimaal. Terwijl het een oeroud bouwproduct is en gewoon groeit in de bossen van Europa. Het neemt CO2 op, is goed te prefabriceren en licht van gewicht. Dat geldt niet, of in mindere mate, voor het gebruik van beton en staal. Toch zijn er ook vraagtekens te stellen bij houtgebruik. Hoe garandeer je brandveiligheid? Hoe ga je om met de akoestische uitdaging? Hoe kom je aan de expertise die nodig is voor de constructies en houteigenschappen? Zijn we niet te afhankelijk van buitenlandse productie?

De Bouwcampus heeft als doelstelling om de gebouwde omgeving te verduurzamen en hierin een versnellende rol te spelen. Als het gaat om het gebruik van hout, zien we nu nog een toepassing in iconische, unieke projecten. De Bouwcampus speelt graag een rol om deze kennis breder te verspreiden, ervaring te delen en krachten te bundelen. Om hout als serieuze materiaaloptie toe te voegen en de juiste toepassing ervan te kennen.

Aanleiding

Steeds meer ontwikkelaars en opdrachtgevers stellen veel eisen aan nieuw te bouwen projecten. Het moet duurzaam, zowel tijdens het bouwproces als het gebruik, en liefst met weinig CO2-emissie. In veel gevallen geldt eveneens dat er beperkt of geen stikstofuitstoot mag plaatsvinden. Het gebruik van hout wordt dan opeens aantrekkelijk om te overwegen. Daarmee komt ook de vraag op: waar haal ik kennis vandaan over het gebruik van hout?

Concrete aanleiding voor dit traject van De Bouwcampus is een project van het Rijksvastgoedbedrijf in het centrum van Den Haag. Het RVB wil daar op korte termijn een hoogbouw realiseren. Ook hier geldt dat er sterke restricties gelden betreffende stikstofuitstoot. En dat de bouwplaats in hartje Den Haag is. Prefabricage, gebruik van CLT en (in meer of mindere mate) een houten constructie is een aantrekkelijke optie.

Door de hele bouwketen heen is al enige ervaring met houthoogbouw. Ook is er al (internationaal) onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s hiervan. Maar de toegankelijkheid ervan is nog beperkt. Een aantal Nederlands projecten verlopen succesvol, andere strandden. Het RVB wil met dit project gebruik maken van bestaande ervaring en kennis, en ook met de opgedane kennis de sector verrijken.

Doel

Dit transitietraject heeft als doel om de opgedane kennis en ervaring in houthoogbouw breed toegankelijk te maken. De hele keten wordt daarbij betrokken, inclusief overheden en onderzoeksinstellingen. Het is de ambitie dat houthoogbouw niet meer is weggelegd voor unieke projecten, maar dat de toepassing van hout weloverwogen wordt gedaan. In een volledige houten constructie of in een hybride vorm.

Aanpak

Het traject Gebruik hout in hoogbouw bevindt zich nog in een opstartfase. Momenteel verkennen we de vraagstukken door in gesprek te gaan met de gehele keten. We organiseren een verkenningsbijeenkomst en doen interviews.
In het vervolg, najaar 2020, geven we het traject een vervolg en kiezen we een aantal vraagstukken. We blijven in contact met een brede groep betrokkenen en houden deze actief op de hoogte. Het gaat dan om ontwikkelaars en architecten, bouwers en producenten, houtonderzoekers en kritische geesten.

Coalitiepartner

De coalitiepartner is het Rijksvastgoedbedrijf.


De mensen

Jacco van der Vegte

Transitiemanager

Hans van 't Land

Transitiemedewerker


Documenten


Agenda

 • 16/03/2021
  Informatiesessie Vocht - Hout in Utiliteitsbouw

  Informatiesessie Vocht - Hout in Utiliteitsbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Utiliteitsbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, stabiliteit en vocht. De vierde informatiesessie gaat over vocht.

  Twee experts komen hun ervaring delen. Zij gaan in op ontwerpkeuzes die je moet maken met betrekking tot vocht. Daarnaast bespreken ze het bouwproces zelf; hoe organiseer en borg je dat goed? 

  Sprekers

  • Wim Sturris; directeur bij De Groot Vroomshoop
   Wim vertelt ons, vanuit zijn ervaring in houtbouw, hoe je rekening houdt met vochtverwerking in de uitvoerende fase. Waar gaat het vaak mis? En hoe kun je het vochtgedrag van hout in je voordeel laten werken?

  • Lauri Lepikonmäki; ontwerpleider houtbouw bij Sweco Finland 
   In Finland is al veel ervaring opgedaan met houtbouw. Sweco realiseerde in Scandinavië al veel houten hoogbouw en huisvest verschillende expertisehouders waar we in Nederland veel van kunnen opsteken. Lauri gaat dieper in op de vraag welke ontwerpkeuzes je kunt maken om vochtwerking tegen te gaan. 

  Wanneer?

  • Informatiesessie: dinsdag 16 maart 10:00 - 11:00 (online via ZOOM)
  • Verdiepingssessie: dinsdag 23 maart 10:00 - 11:00 (online via De Virtuele Bouwcampus)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

 • 23/03/2021
  Verdiepingssessie Vocht - Hout in Utiliteitsbouw

  Verdiepingssessie Vocht - Hout in Utiliteitsbouw

  De Bouwcampus organiseert de komende maanden themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Utiliteitsbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, stabiliteit en vocht. In de verdiepingssessie gaan we verder met het onderwerp 'vocht', zoals besproken in de informatiesessie op - maart. De deelnemers kunnen intensiever vragen stellen en eigen ervaringen delen. Ook de sprekers nemen hieraan deel. 

  Wanneer?

  Dinsdag 23 maart 10:00 - 11:00 (online via De Virtuele Bouwcampus)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave