Agenda

 • 17 mei 2021

  Geest uit de fles BOUWtalks met Petran van Heel

  Tijdens de Geest uit de fles BOUWtalks laten wij ons inspireren door verschillende visies die er in de sector zijn. Op maandag 17 mei om 16:00 uur is Petran van Heel, Teamlead Development bij Eteck, te gast.
 • 20 mei 2021

  Hackaton sluizen

  Vele sluizen in Nederland naderen het einde van de levensduur. Daarom is afgelopen jaar een sectorbrede samenwerking gestart om kansrijke onderwerpen voor innovatie te bepalen. Innovatieve monitoring, data-management en informatie gedreven assetmanagement rondom sluizen is daarbij als meest kansrijk naar voren gekomen. De Bouwcampus organiseert daarom een hackaton waarin we bespreken hoe we de levensduurvoorspelling van sluizen kunnen verbeteren met innovatief datamanagement.
 • 20 mei 2021

  Elfde sessie Brugdialogen

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Het thema van de elfde Brugdialoog is het Prognoserapport Instandhouding Civiele kunstwerken.
 • 27 mei 2021

  Kick-off - De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond

  Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s waar je dan mee te maken krijgt staan centraal in de maandelijkse bijeenkomsten.
 • 22 juni 2021

  Terugkoppeling - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen. Op 22 juni koppelen we alle informatie uit de drie voorgaande sessies terug.

  Geest uit de fles BOUWtalks met Petran van Heel

  Jonge Geesten® en De Bouwcampus organiseren 'Geest uit de fles BOUWtalks'.

  Met verschillende generaties en geïnteresseerden binnen en buiten de bouwsector wordt van gedachten gewisseld over wat de coronacrisis betekent voor de bouw. Host Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus, doet de introductie waarna een gastspreker zijn of haar visie geeft. Op maandag 17 mei om 16:00 uur spreekt Petran van Heel, Teamlead Development bij Eteck.

  Petran: "Wat mij fascineert is waarop we wachten met de versnelling in duurzaamheid. Welke prikkel hebben we met zijn allen nodig om het beter te doen dan hoe we het nu doen? Wat weerhoudt ons? 

  Vaak hoor je dan iets over ontbreken van de (markt)vraag, geen level playing field en gebrek aan duidelijke regels… Maar willen we werkelijk meer wet- en regelgeving? We willen toch juist minder regels voor meer innovatie en creativiteit?"

  Over Petran

  Petran van Heel heeft na het afronden van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft (1996) en de Rotterdam School of Management (2003), uitgebreide nationale en internationale ervaring opgedaan op het gebied van vastgoed ontwikkeling, bouw en (project)financiering.

  Na zijn start als vastgoedontwikkelaar bij Koninklijke BAM Groep bleef hij werkzaam bij BAM in het Verenigd Koninkrijk (Londen) en Nederland als Project Director bij BAM PPP. Vervolgens is Petran gestart bij Rabobank Vastgoedgroep (MAB Development, 2008). Hij werkte als Projectdirecteur aan verschillende grootschalige stedelijke (transformatie) projecten in zowel acquisitie als conceptontwikkeling en realisatie.

  Vanaf 2015 werkte hij als Sectorbanker Bouw & Vastgoed bij ABN AMRO Bank. Vanuit zijn specifieke achtergrond besprak hij de trends binnen de bouw en het vastgoed en welke kansen dit creëert voor de ondernemers. Hierbij lag een sterke focus op duurzaamheid; circulaire economie en energietransitie.

  Sinds 2021 werkt Petran als Teamlead development/investment bij Eteck Energy. Eteck is de grootste duurzame warmte-en-koude-exploitant van Nederland. Van bestaande bouw tot nieuwbouw, van woningen tot kantoren en winkels. Al 20 jaar lang werken wij aan duurzame warmte door heel Nederland en weten vastgoedpartners ons steeds weer te vinden voor oplossingen die impact maken.

  Ben je geïnteresseerd om bij de BOUWtalk te zijn? Meld je dan hier aan!

  Eerdere BOUWtalks

  Hackaton sluizen

  Kunnen jij en mede experts een data-gedreven aanpak ontwikkelen voor het verbeteren van de levensduurvoorspelling van sluizen? Doe dan mee met de hackaton sluizen!

  Vele sluizen in Nederland naderen het einde van de levensduur. Tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met beperkte toekomstige capaciteit, financiële middelen en verschillende maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit. Daarom is afgelopen jaar een sectorbrede samenwerking gestart om kansrijke onderwerpen voor innovatie te bepalen die op korte termijn ook toegepast en opgeschaald kunnen worden in de praktijk. Innovatieve monitoring, data-management en informatie gedreven assetmanagement rondom sluizen is daarbij als meest kansrijk naar voren gekomen om slimmer te werken en kosten te besparen. De hackaton is daarbij specifiek gericht op hoe we de levensduurvoorspelling van sluizen kunnen verbeteren met innovatief datamanagement.

  Wanneer?

  • Maandag 17 mei 16:00 - 17:00: korte introductiesessie (online
  • Donderdag 20 mei 10:00 -17:00 uur: hackaton (online)

  Aanmelden

  Deze sessie wordt georganiseerd voor een geselecteerde groep experts. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar Nathalie van Dalen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

  Elfde sessie Brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  Komende decennia zijn duizenden bruggen in Nederland toe aan vervanging of renovatie. Die opgave kunnen opdrachtgevers- en nemers gezamenlijk aan, door hierover met elkaar in gesprek te blijven. Tijdens de maandelijkse online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën en oplossingen aan bod die jou en jouw collega’s in deze opgave verder kunnen brengen.

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.15 uur. Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Het thema van de elfde Brugdialoog is het Prognoserapport Instandhouding Civiele kunstwerken.

  Deze week is het Landelijk prognoserapport Instandhouding civiele infrastructuur gepubliceerd. Dit beschrijft de omvang van de totale opgave in Nederland met daarbij de benodigde budgetten. Hierop kunnen assetbeheerders in gezamenlijkheid gefundeerde keuzes maken. Praat mee over in hoeverre jij de uitdagingen in het rapport herkent. Of en hoe een landelijke aanpak jou kan ondersteunen. Wat er in zo’n aanpak moet terug komen. En wat jou helpt in jouw opgave.

  We starten deze keer met korte inleidingen door: 

  • Arie Bleijenberg (TNO);
  • Anita Baas (de Bouwagenda) en
  • Fred Westenberg (Platform Bruggen).

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  Wanneer?

  Donderdag 20 mei 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Kick-off - De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond

  Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s waar je dan mee te maken krijgt staan centraal in de maandelijkse bijeenkomsten.

  De kick-off vindt plaats op 27 mei. Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks bijeenkomsten, die iedere laatste donderdag van de maand om 16.00 uur wordt georganiseerd (m.u.v. juli en augustus). Tijdens de kick-off vertelt het team over hun eigen ervaringen, huidige praktijkvoorbeelden en inventariseren we voor welke thema’s de meeste interesse is. Op basis van die input zullen wij de rest van het programma voor de komende maanden vormgeven.

  Het programma ziet er als volgt uit: 

  • Inleiding door Evelijn Martinius (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Harald Versteeg (De Bouwcampus / Rijkswaterstaat) neemt ons mee in het De Bouwcampus-traject 'Praktijkprogramma Herinrichting Stedelijke Ondergrond'. 
  • Han de Wit (TAUW) schetst hoe bodem én ondergrond samen komen in maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.
  • Wil Kovacs (Gemeente Rotterdam) geeft een inkijk in de praktijkcases die momenteel lopen met betrekking tot de ondergrond. 
  • Robbert Ephraim (Stichting Mijn Aansluiting) vertelt vertelt over integraal programmeren aan de hand van de praktijkcase Zoetermeer (Entreegebied).
  • Afsluiting en vooruitblik naar volgende sessies.

  Waarom deze bijeenkomsten?

  De stedelijke ondergrond is voor veel mensen onbekend terrein, letterlijk én figuurlijk onzichtbaar en te weinig onderdeel van de verduurzamingsagenda. De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij experts en deskundigen. Buiten deze groep is het onderwerp weinig bekend. Op de werkvloer lijken individuele groepen, zoals bodemexperts en infra-beheerders, elkaar nauwelijks tegen te komen. Er tekent zich een gefragmenteerd beeld af: er zijn allerlei verschillende ‘werelden’ die ieder iets anders doen én bedoelen wanneer ze aan het werk gaan in dezelfde ondergrond. De Bouwcampus ziet daarom aanleiding om partijen en overlegstructuren in Nederland die bezig zijn met de stedelijke ondergrond actief bij elkaar te brengen om zo integrale ontwerppraktijken aan te jagen.

  De edities van De Transitiemotor worden vormgegeven rondom de maatschappelijke transities waarbij de herinrichting van de stedelijke ondergrond gemoeid is. Dit geldt voor klimaatadaptatie, de energietransitie, de renovatieopdracht en de bodemkwaliteit. Al deze vraagstukken vragen niet alleen om slimme project-coalities, maar ook om een langetermijnvisie, onder andere op gebieds- en marktontwikkelingen. 

  Wanneer?

  Donderdag 27 mei 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Terugkoppeling - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.

  Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland heeft marktpartijen en kennisinstellingen tussen december en maart uitgenodigd om, in een serie van bijeenkomsten, mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie.

  In de bijeenkomst op 22 juni a.s. koppelen zij graag aan de deelnemers van deze bijeenkomsten terug wat hiermee is gedaan, wat de contouren zijn van de gemaakte keuzes en hoe het traject van dit portfolio verder gaat.

  Voor meer informatie zie de verslagen op onze site.

  Wanneer?

  Dinsdag 22 juni om 09:00 - 10:00 uur (online via De Virtuele Bouwcampus)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.