Agenda

 • 17 juni 2021

  Verdiepingssessie - Materialen met Toekomst: Hout in de GWW

  Hout biedt kansen voor circulaire en duurzame bruggen. Dat bleek wel uit de startbijeenkomst van 22 april jl. Zoals aangegeven gaan we een aantal verdiepende sessies organiseren. De eerste sessie vindt plaats op 17 juni van 09.30 - 11.00 uur en gaat over duurzaamheid van hout en het meten en meewegen van circulariteit. We nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen.
 • 18 juni 2021

  Online bijeenkomst 'Emissieloos bouwen en aanbesteden'

  Beleidsdossiers van zowel I&W, BZK, EZK als LNV beschrijven dat bouwplaatsen en bouwlogistiek in 2030 zoveel mogelijk emissievrij moeten zijn. Tegelijkertijd zien zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun projecten stil liggen, vanwege de stikstofproblematiek. Een half jaar na dato organiseren De Bouwcampus en Platform WOW op 18 juni een bijeenkomst om verder op dit vraagstuk in te gaan en kennis hierover te delen.
 • 22 juni 2021

  Terugkoppeling - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen. Op 22 juni koppelen we alle informatie uit de drie voorgaande sessies terug.
 • 24 juni 2021

  De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - Klimaatadaptie

  Iedere laatste donderdag van de maand vindt 'De TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond' plaats. Deze keer staat het onderwerp 'klimaatadaptatie' centraal. Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking.
 • 24 juni 2021

  Twaalfde sessie Brugdialogen

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Het thema van de twaalfde Brugdialoog volgt later.
 • 29 juni 2021

  Community Portfolioaanpak 'Van theorie naar praktijk, langjarige samenwerking SOK Kademakers'

  De portfolioaanpak is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Community Portfolioaanpak van De Bouwcampus organiseert samen met Gemeente Amsterdam, Programma van Kademuren en Bruggen, een serie van sessies om de portfolioaanpak sector-breed te ontwikkelen. De sessie op dinsdag 29 juni a.s. heeft als thema 'Van theorie naar praktijk, langjarige samenwerking SOK Kademakers'.
 • 30 september 2021

  De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - Strategische samenwerking

  Iedere laatste donderdag van de maand vindt 'De TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond' plaats. Deze keer staat het onderwerp 'strategische samenwerking' centraal. Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking.
 • 28 oktober 2021

  De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - Ondergrond & bodem

  Iedere laatste donderdag van de maand vindt 'De TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond' plaats. Deze keer staat het onderwerp 'Ondergrond & bodem (gemeente Zaandam)' centraal. Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking.

  Verdiepingssessie - Materialen met Toekomst: Hout in de GWW

  Het thema van de eerste verdiepingssessie is 'Duurzaamheid van hout en het meten en meewegen van circulariteit’. Een belangrijk thema waar veel vragen over leven. Is hout wel duurzaam? Onder welke voorwaarden is bosbouw inderdaad circulair? En hoe kan ik meten of mijn brug in hout inderdaad minder milieukosten meebrengt? Wat voor soorten meetmethodes zijn er eigenlijk?

  We hebben drie sprekers die elk op een deelgebied ingaan:

  •    Mark van Benthem(Directeur en senior adviseur bij Probos). Probos is een non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer in Nederland en in het buitenland. De organisatie beschikt over veel kennis en data over de status van het bos en hoe duurzaam hout nu echt is. Mark is kritisch op de impact van projecten. Is het wel echt duurzaam?
   •    Mantijn van Leeuwen(Directeur bij NIBE). NIBE werkt aan duurzame en circulaire bouw en weet alles van levenscyclusanalyses (LCA's). Mantijn kan als geen ander uitleggen hoe belangrijk een LCA is en hoe dit kan helpen om tot andere materiaalkeuze te komen. 
   •    Tunis Hoekstra (Civiel ingenieur bij Ingenieursbureau Boorsma). Tunis ontwikkelde een TCO-model voor sluisdeuren. Op deze manier is duidelijk inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van een bepaalde materiaalkeuze. Hij legt uit hoe deze methode kan bijdragen aan de materiaalkeuze voor houten bruggen.

  Verder gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die zijn opgehaald tijdens de startbijeenkomst van 22 april jl. 

  Disclaimer: de presentaties worden opgenomen. De discussie/reacties van deelnemers worden eruit geknipt en niet gepubliceerd.

  Bekijk hier de omschrijving en uitnodiging voor het gehele traject.
  Kijk hier de startbijeenkomst terug.

  Wanneer?

  Donderdag 17 juni 09:30 - 11:00 uur

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Online bijeenkomst 'Emissieloos bouwen en aanbesteden'

  Een half jaar na dato wordt het gesprek over emissieloos bouwen en aanbesteden voortgezet. Experts vanuit weg- en waterbeheer en bouw schuiven aan om te vertellen over de ontwikkelingen en geven praktische handvatten hoe je nu al aan de slag kunt met emissiebeperkende maatregelen. Wachten tot het emissieloos materieel op de bouwplaats staat hoeft namelijk niet. We nemen je mee hoe je emissies kunt reduceren zonder alleen te focussen op elektrisch materieel. Vervolgens haken Jan Baltissen en Lieuwe Gietema aan in het gesprek in hun rol als opdrachtgever en opdrachtnemer en beschrijven zij welke maatregelen nu al ‘copy ready’ zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor jouw inbreng en vragen. 

  Wanneer?

  • Vrijdag 18 juni van 09.30 tot 11.00 uur (online)

  Aanmelden

  Bekijk hier het volledige programma en meld je aan!

  Terugkoppeling - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

  De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, Buitenhuizerbrug, Stolperbasculebrug en Schagerbrug.

  Het portfolioteam van Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland heeft marktpartijen en kennisinstellingen tussen december en maart uitgenodigd om, in een serie van bijeenkomsten, mee te denken over de samenwerkings- en marktbenaderingsstrategie.

  In de bijeenkomst op 22 juni a.s. koppelen zij graag aan de deelnemers van deze bijeenkomsten terug wat hiermee is gedaan, wat de contouren zijn van de gemaakte keuzes en hoe het traject van dit portfolio verder gaat.

  Voor meer informatie zie de verslagen op onze site.

  Wanneer?

  Dinsdag 22 juni om 09:00 - 10:00 uur (online via De Virtuele Bouwcampus)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - Klimaatadaptie

  Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s waar je dan mee te maken krijgt staan centraal in de maandelijkse 'TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond'.

  De tweede sessie vindt plaats op 24 juni. Het thema dat daarin centraal staat is klimaatadaptatie. 

  Sprekers

  Arnold Wielinga en Edwin van der Straten van Koninklijke NLIngenieurs

  Waarom deze bijeenkomsten?

  De stedelijke ondergrond is voor veel mensen onbekend terrein, letterlijk én figuurlijk onzichtbaar en te weinig onderdeel van de verduurzamingsagenda. De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij experts en deskundigen. Buiten deze groep is het onderwerp weinig bekend. Op de werkvloer lijken individuele groepen, zoals bodemexperts en infra-beheerders, elkaar nauwelijks tegen te komen. Er tekent zich een gefragmenteerd beeld af: er zijn allerlei verschillende ‘werelden’ die ieder iets anders doen én bedoelen wanneer ze aan het werk gaan in dezelfde ondergrond. De Bouwcampus ziet daarom aanleiding om partijen en overlegstructuren in Nederland die bezig zijn met de stedelijke ondergrond actief bij elkaar te brengen om zo integrale ontwerppraktijken aan te jagen.

  De edities van De Transitiemotor worden vormgegeven rondom de maatschappelijke transities waarbij de herinrichting van de stedelijke ondergrond gemoeid is. Dit geldt voor klimaatadaptatie, de energietransitie, de renovatieopdracht en de bodemkwaliteit. Al deze vraagstukken vragen niet alleen om slimme project-coalities, maar ook om een langetermijnvisie, onder andere op gebieds- en marktontwikkelingen. 

  Wanneer?

  Donderdag 24 juni 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Twaalfde sessie Brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  Komende decennia zijn duizenden bruggen in Nederland toe aan vervanging of renovatie. Die opgave kunnen opdrachtgevers- en nemers gezamenlijk aan, door hierover met elkaar in gesprek te blijven. Tijdens de maandelijkse online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën en oplossingen aan bod die jou en jouw collega’s in deze opgave verder kunnen brengen.

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.15 uur. Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Het thema van de twaalfde Brugdialoog volgt later.

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

  Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

  Wanneer?

  Donderdag 24 juni 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Community Portfolioaanpak 'Van theorie naar praktijk, langjarige samenwerking SOK Kademakers'

  Op 11 januari jl. is de gemeente Amsterdam van start gegaan met de samenwerkingsovereenkomst "SOK Kademakers” met Dura Vermeer Infra, Beens Groep en H. van Steenwijk. Deze overeenkomst is een ‘state of the art’ voorbeeld van het type portfoliocontracten waarin de vernieuwing van de Amsterdamse kademuren wordt aangepakt in een langjarige samenwerking. Met als doel om continu gezamenlijk te leren en te versnellen. 

  In de bijeenkomst op 29 juni a.s. delen de betrokken partijen gezamenlijk hun eerste ervaringen van deze langjarige samenwerking; zowel de positieve kant als alle uitdagingen waar zij tegenaan zijn gelopen de afgelopen maanden. Hoe is bijvoorbeeld het proces van samenwerking, prijsvorming, continuïteit en opschaling verlopen? Dat en meer wordt graag gedeeld. Van de theorie naar de praktijk dus! Daarbij is volop ruimte om met de sprekers en deelnemers in gesprek te gaan.

  Waarom deze bijeenkomst?

  De Community Portfolioaanpak van De Bouwcampus organiseert een serie van bijeenkomsten om de portfolioaanpak sector-breed te ontwikkelen. Dit doen wij in samenwerking met Malcolm Aalstein van de Gemeente Amsterdam, Programma Kademuren en Bruggen. Hierbij worden aan de hand van situaties uit de praktijk verschillende dilemma's en uitdagingen besproken rondom de portfolioaanpak en samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. We willen het besef verhogen dat het werken met portfoliocontracten het nodige vraagt van samenwerking, houding en gedrag. De resultaten van deze bijeenkomsten gebruiken De Bouwcampus en haar partners voor de verdere inrichting van de portfolioaanpak. Daarnaast deelt De Bouwcampus de resultaten breed zodat de hele sector kan profiteren. 

  Voor wie?

  Je neemt deel aan deze bijeenkomst in de rol van (ervarings)deskundige op gebied van de voorbereiding, uitvoering en het beheer van infrastructuur. De bijeenkomsten zijn interactief, met veel ruimte voor inbreng van de deelnemers. Je mede-deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de markt, de (semi)overheid en kennisinstellingen.

  Heb je vragen of suggesties over de Community Portfolioaanpak? Neem dan contact op met Nathalie van Dalen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

  Wanneer?

  • Dinsdag 29 juni 15:30 - 17:00

  Meedoen?

  Klik hier om je aan te melden.

  De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - Strategische samenwerking

  Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s waar je dan mee te maken krijgt staan centraal in de maandelijkse 'TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond'.

  De derde sessie vindt plaats op donderdag 30 september. Het thema dat daarin centraal staat is strategische samenwerking

  Sprekers

  Henri van der Zande (Evides) en Geert Roovers (Antea Group)

  Waarom deze bijeenkomsten?

  De stedelijke ondergrond is voor veel mensen onbekend terrein, letterlijk én figuurlijk onzichtbaar en te weinig onderdeel van de verduurzamingsagenda. De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij experts en deskundigen. Buiten deze groep is het onderwerp weinig bekend. Op de werkvloer lijken individuele groepen, zoals bodemexperts en infra-beheerders, elkaar nauwelijks tegen te komen. Er tekent zich een gefragmenteerd beeld af: er zijn allerlei verschillende ‘werelden’ die ieder iets anders doen én bedoelen wanneer ze aan het werk gaan in dezelfde ondergrond. De Bouwcampus ziet daarom aanleiding om partijen en overlegstructuren in Nederland die bezig zijn met de stedelijke ondergrond actief bij elkaar te brengen om zo integrale ontwerppraktijken aan te jagen.

  De edities van De Transitiemotor worden vormgegeven rondom de maatschappelijke transities waarbij de herinrichting van de stedelijke ondergrond gemoeid is. Dit geldt voor klimaatadaptatie, de energietransitie, de renovatieopdracht en de bodemkwaliteit. Al deze vraagstukken vragen niet alleen om slimme project-coalities, maar ook om een langetermijnvisie, onder andere op gebieds- en marktontwikkelingen. 

  Wanneer?

  Donderdag 30 september 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - Ondergrond & bodem

  Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s waar je dan mee te maken krijgt staan centraal in de maandelijkse 'TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond'.

  De vierde sessie vindt plaats op donderdag 28 oktober. Het thema dat daarin centraal staat is Ondergrond & bodem (gemeente Zaandam) 

  Sprekers

  Stanzi Winkel en Sietske Voets van Procap

  Waarom deze bijeenkomsten?

  De stedelijke ondergrond is voor veel mensen onbekend terrein, letterlijk én figuurlijk onzichtbaar en te weinig onderdeel van de verduurzamingsagenda. De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij experts en deskundigen. Buiten deze groep is het onderwerp weinig bekend. Op de werkvloer lijken individuele groepen, zoals bodemexperts en infra-beheerders, elkaar nauwelijks tegen te komen. Er tekent zich een gefragmenteerd beeld af: er zijn allerlei verschillende ‘werelden’ die ieder iets anders doen én bedoelen wanneer ze aan het werk gaan in dezelfde ondergrond. De Bouwcampus ziet daarom aanleiding om partijen en overlegstructuren in Nederland die bezig zijn met de stedelijke ondergrond actief bij elkaar te brengen om zo integrale ontwerppraktijken aan te jagen.

  De edities van De Transitiemotor worden vormgegeven rondom de maatschappelijke transities waarbij de herinrichting van de stedelijke ondergrond gemoeid is. Dit geldt voor klimaatadaptatie, de energietransitie, de renovatieopdracht en de bodemkwaliteit. Al deze vraagstukken vragen niet alleen om slimme project-coalities, maar ook om een langetermijnvisie, onder andere op gebieds- en marktontwikkelingen. 

  Wanneer?

  Donderdag 28 oktober 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.