Agenda

 • 30 september 2021

  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - Strategische samenwerking

  Iedere laatste donderdag van de maand vindt de 'TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond' plaats. Deze keer staat het onderwerp 'strategische samenwerking' centraal. Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking.
 • 30 september 2021

  Dertiende sessie Brugdialogen

  Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Het thema van de twaalfde Brugdialoog wordt later bekendgemaakt.
 • 28 oktober 2021

  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - Ondergrond & bodem

  Iedere laatste donderdag van de maand vindt de 'TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond' plaats. Deze keer staat het onderwerp 'Ondergrond & bodem (gemeente Zaandam)' centraal. Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking.

  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - Strategische samenwerking

  Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s waar je dan mee te maken krijgt staan centraal in de maandelijkse 'TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond'.

  De derde sessie vindt plaats op donderdag 30 september. De centrale vraag van deze sessie is: Hoe ontstaat meerjarige, integrale samenwerking? 

  Sprekers

  Henri van de Zande (Evides) en Geert Roovers (Antea Group).
  Henri werkt als samenwerkingscoördinator voor Evides. Geert is adviseur bij de Antea Group en geeft als lector leiding aan het lectoraat Bodem & Ondergrond van de Hogeschool Saxion.

  Waarom deze bijeenkomsten?

  De stedelijke ondergrond is voor veel mensen onbekend terrein, letterlijk én figuurlijk onzichtbaar en te weinig onderdeel van de verduurzamingsagenda. De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij experts en deskundigen. Buiten deze groep is het onderwerp weinig bekend. Op de werkvloer lijken individuele groepen, zoals bodemexperts en infra-beheerders, elkaar nauwelijks tegen te komen. Er tekent zich een gefragmenteerd beeld af: er zijn allerlei verschillende ‘werelden’ die ieder iets anders doen én bedoelen wanneer ze aan het werk gaan in dezelfde ondergrond. De Bouwcampus ziet daarom aanleiding om partijen en overlegstructuren in Nederland die bezig zijn met de stedelijke ondergrond actief bij elkaar te brengen om zo integrale ontwerppraktijken aan te jagen.

  De edities van De TransitieMotor worden vormgegeven rondom de maatschappelijke transities waarbij de herinrichting van de stedelijke ondergrond gemoeid is. Dit geldt voor klimaatadaptatie, de energietransitie, de renovatieopdracht en de bodemkwaliteit. Al deze vraagstukken vragen niet alleen om slimme project-coalities, maar ook om een langetermijnvisie, onder andere op gebieds- en marktontwikkelingen. 

  Duurzame, integrale samenwerking wordt vaak gezien als middel om maatschappelijke transities te realiseren. Ondanks de luidde roep om meer samenwerking zien we in de praktijk dat het partijen echter zelden lukt om de verschillende belangen bij elkaar te brengen. Zeker wanneer het gaat om het delen van plannen voor de lange termijn; iets wat juist zo cruciaal lijkt om te kunnen anticiperen en samenwerking te laten lonen.

  In deze sessie ontrafelen we de subtiele succesfactoren van een samenwerkingsverband waarin het wél lijkt te lukken. Zijn er algemene lessen uit zo’n casus te halen, en zo ja welke zijn dat dan? Waar begin je, als je een samenwerking wilt opstarten? En welke mechanismes stimuleren meerjarige, integrale samenwerking?

  Doe mee in ons gesprek met Henri van de Zande en Geert Roovers.   

  Wanneer?

  Donderdag 30 september 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Terugkijken

  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - kickoff >>
  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - klimaatadaptatie >>

  Dertiende sessie Brugdialogen

  De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.

  Komende decennia zijn duizenden bruggen in Nederland toe aan vervanging of renovatie. Die opgave kunnen opdrachtgevers- en nemers gezamenlijk aan, door hierover met elkaar in gesprek te blijven. Tijdens de maandelijkse online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën en oplossingen aan bod die jou en jouw collega’s in deze opgave verder kunnen brengen.

  Opzet brugdialogen

  Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.15 uur. Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Het thema van de dertiende Brugdialoog wordt later bekendgemaakt.

  Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
  Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

  Wanneer?

  Donderdag 30 september 08:00 - 09:15 uur (online via Zoom)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - Ondergrond & bodem

  Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. De Bouwcampus brengt in het praktijkprogramma mensen bij elkaar die in hun werk te maken hebben met de inrichting van de ondergrond en daarbij te maken krijgen met vraagstukken die vragen om meer samenwerking. Ervaringen uit de praktijk, de uitdagingen en de dilemma’s waar je dan mee te maken krijgt staan centraal in de maandelijkse 'TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond'.

  De vierde sessie vindt plaats op donderdag 28 oktober. Het thema dat daarin centraal staat is Ondergrond & bodem (gemeente Zaandam) 

  Sprekers

  Stanzi Winkel en Sietske Voets van Procap

  Waarom deze bijeenkomsten?

  De stedelijke ondergrond is voor veel mensen onbekend terrein, letterlijk én figuurlijk onzichtbaar en te weinig onderdeel van de verduurzamingsagenda. De verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij experts en deskundigen. Buiten deze groep is het onderwerp weinig bekend. Op de werkvloer lijken individuele groepen, zoals bodemexperts en infra-beheerders, elkaar nauwelijks tegen te komen. Er tekent zich een gefragmenteerd beeld af: er zijn allerlei verschillende ‘werelden’ die ieder iets anders doen én bedoelen wanneer ze aan het werk gaan in dezelfde ondergrond. De Bouwcampus ziet daarom aanleiding om partijen en overlegstructuren in Nederland die bezig zijn met de stedelijke ondergrond actief bij elkaar te brengen om zo integrale ontwerppraktijken aan te jagen.

  De edities van De TransitieMotor worden vormgegeven rondom de maatschappelijke transities waarbij de herinrichting van de stedelijke ondergrond gemoeid is. Dit geldt voor klimaatadaptatie, de energietransitie, de renovatieopdracht en de bodemkwaliteit. Al deze vraagstukken vragen niet alleen om slimme project-coalities, maar ook om een langetermijnvisie, onder andere op gebieds- en marktontwikkelingen. 

  Wanneer?

  Donderdag 28 oktober 16:00 - 17:30 uur (online)

  Aanmelden

  Klik hier om je aan te melden.

  Terugkijken

  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - kickoff >>
  TransitieMotor: lokale coalities in de ondergrond - klimaatadaptatie >>