Missie

De Bouwcampus wil de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld vergroten

De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen kunnen we tot echte doorbraken komen. Over muren en systeemgrenzen heen. Om dat voor elkaar te krijgen, verbindt De Bouwcampus mensen met elkaar en jaagt transities aan. Op deze manier vergroten we de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld.

Transities aanjagen

Aan de hand van concrete vraagstukken willen we systeemveranderingen teweegbrengen. Dit omvat samenhangende transities in processen, competenties, gedrag en techniek die organisatie-overstijgend zijn. Dit heeft impact op de hele keten, van materiaalproducent tot minister.

Netwerkorganisatie zonder winstoogmerk

Stichting De Bouwcampus is een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting bestaat dankzij financiële en in kind bijdragen van overheden en bedrijven. Zij ondersteunen De Bouwcampus-doelstellingen en dragen bij aan transities in de bouw.

Initiatiefnemers

De Bouwcampus is een initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, TU Delft en de gemeenten Rotterdam en Delft (namens de G4 en de G32 gemeenten). Ontstaan vanuit de behoefte aan een vrijplaats voor innovatie in de bouwsector. Een transparante, neutrale plek, los van opdrachtgever-opdrachtnemer belangen.

portretfoto Nynke Sijtsma

“Alleen door structureel in de keten samen te werken aan het gemeenschappelijk belang, ontwikkel je breed toepasbare oplossingen voor complexe vraagstukken.”

Nynke Sijtsma
Directeur De Bouwcampus

'Zo zijn wij
De Bouwcampus'

Bij De Bouwcampus zetten we ons dagelijks in om de maatschappelijke meerwaarde van de sector te vergroten. In 'zo zijn wij De Bouwcampus' lees jij op welke wijze we daar invulling in geven. 

Download het hele stuk via de onderstaande knop.