Dutch Coastline Challenge

Samen werken aan een veilige Nederlandse kust

We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. We doen dit als Nederland goed en we staan er goed voor. Daar kunnen we met z’n allen echt trots op zijn. Wij geloven dat deze opgave in de toekomst, door verschillende ontwikkelingen, echter omvangrijker en complexer gaat worden.

Aanleiding

Wij geloven dat deze opgave om de Nederlandse kust veilig te houden in de toekomst omvangrijker en complexer gaat worden. Een aantal ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol:

  • Klimaatontwikkeling met als resultaat zeespiegelstijging. En of het nu een stijging van 1 meter of 6 meter wordt, deze ontwikkeling dwingt ons om goed na te denken of we onze werkwijze moeten aanpassen om Nederland ook in de toekomst veilig te houden.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere eisen aan de wijze waarop we ons werk uitvoeren, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is; hoe zorgen wij ervoor dat we Nederland ook voor onze kinderen en kleinkinderen niet alleen veilig maar ook leefbaar houden?
  • Technologische ontwikkelingen & nieuwe kennis bieden kansen om adequaat op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen. Stimuleren en benutten we deze kennis wel voldoende?

Het verhaal

Nederland. Land van dijken, duinen en Deltawerken. Van leven onder de zeespiegel, zonder angst of overlast. Al eeuwen beschermen we ons land succesvol tegen de kracht van het water en de grillen van de natuur. Elk dreigend gevaar weten we in te dammen, letterlijk. En als het nodig is, maken we vanuit het water nieuw land, nieuwe polders, nieuwe akkers, nieuwe steden. Het maakt ons een autoriteit en een attractie, maar we realiseren ons nauwelijks nog hoe bijzonder dat allemaal is. Dit unieke lage land maken we samen: slimme ingenieurs, daadkrachtige waterbouwers, visionaire bestuurders en zeventien miljoen andere nuchtere Nederlanders. We leven met het water. En het water leeft met ons. Elke dag.

De 5 sporen:

  • Spoor 1: Vaststellen gezamelijke ambities van overheid, markt en kennisinstellingen in Kustlijnakkoord, gereed in 2021.
  • Spoor 2: Aanpassen van contracten en aanbestedingen zodat hierin 'incentives' komen die leiden tot CO2-reductie.
  • Spoor 3: Stimuleren van technische innovaties middels marktuitvragen gekoppeld aan concrete toepassing en uitvoering, waarbij Rijkswaterstaat optreedt als 'launching customer'. Eerste tranche loopt, tweede tranche is in voorbereiding.
  • Spoor 4: Binnen wetgeving komen tot nieuwe duurzame benaderingen, ook op basis van ìnnovaties die bij spoor 3 zijn ontwikkeld en deze vastleggen in het Kustlijnakkoord.
  • Spoor 5: Blik op 2050 en verder. Nu goede afspraken maken en innovaties ontwikkelen die op korte en lange termijn werken met behulp van onder meer 'back casting'; Wat moeten we nu doen om de voor 2050 geambieerde transities te realiseren?Documenten


Opgave

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven