Hergebruik Kunstwerken

Transitietraject over hergebruik als het nieuwe normaal

De Bouwcampus organiseert momenteel geen activiteiten in dit traject.

De opgave is bekend: duizenden kunstwerken zijn aan vervanging toe, bij voorkeur circulair. Dat betekent dat we moeten investeren in levensduurverlenging en in circulair bouwen. In de toekomst is geen nieuw materiaal meer nodig en we kunnen materialen en onderdelen gemakkelijk hergebruiken. Ook in de huidige tijd hergebruiken we al materialen, onderdelen en zelfs hele bruggen die ergens niet meer nodig zijn of voldoen. Want een hele brug of een onderdeel daarvan kan elders nog prima dienst doen!

Stand van zaken

In oktober 2019 is bij De Bouwcampus samen met Platform WOW een verkenning georganiseerd. Zo’n 100 aanwezigen bespraken diverse aspecten van het hergebruiken van bruggen: van technische overwegingen en omgevingsfactoren als welstand, tot de rol van beheerders en het businessmodel voor betrokken marktpartijen. De verkenning leverde veel enthousiasme op, maar nog niet de grote aantallen geïnteresseerde opdrachtgevers waarop we hopen. Er is wel op verschillende plaatsen activiteit waargenomen. De Bruggencampus van de Floriade Almere poogt een ‘tweede leven brug’ geplaatst te krijgen, de Bruggenbank is operationeel en vormt een verbinding tussen aanbieders van (delen van) bruggen en opdrachtgevers en Rijkswaterstaat zoekt een derde locatie voor zes delen van Keizersveer-bruggen, de voormalige Moerdijk-bruggen. Ook een van de Van Brienenoord-bruggen komt binnenkort beschikbaar.

Assetmanagement

De Bouwcampus richt samen met iAMPro een community op die over circulair assetmanagement in gesprek gaat. De intentie hierbij is beheerders aanzetten tot nadenken over het managen van materialen en onderdelen en de levensduur van objecten minder centraal stellen. Beheerders worden uitgenodigd in deze community te participeren. Zodra hier meer over bekend is, wordt het gedeeld op de website.

Vervolg

De ambitie om het hergebruik van bruggen te stimuleren is hoog gegrepen, mogelijk té hoog. We zijn daarom op zoek naar initiatieven om circulariteit en hergebruik op kleinere schaal aandacht te geven. Kleine objecten en onderdelen staan hierin centraal. Ben je geïnteresseerd om in samenwerking een nieuw traject te starten? Neem dan contact met ons op

Interessante links


De mensenBrugdialogen

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. Lees meer over de Brugdialogen.


Documenten


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave