Lees het digitale magazine TOP! Zet de woningbouw aan

In het gloednieuwe digitale magazine TOP! Zet de woningbouw aan neemt De Bouwcampus je mee in inspirerende en uitdagende verhalen rondom alle nieuwe ontwikkelingen en methoden in de woningbouw. Lees alles over optopcoalities, ervaringen uit de bouwstromen en een interview met DG Volkshuisvesting en Bouwen, Chris Kuijpers. Neem snel een kijkje op www.top-magazine.nl

Trajecten

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren: Vervanging & Renovatie Infrastructuur, Verduurzaming Gebouwen en Omgeving en Herinrichting Stedelijke Ondergrond. Daarmee zorgen we voor de gewenste schaalsprong. Oplossingen die ontstaan, zijn gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling. Kansrijke ideeën toetsen we in praktijkomgevingen. Alle inzichten delen wij open en transparant.

Trajecten die niet binnen een van de drie opgaven vallen, staan onder algemene trajecten, gevolgd door de eerdere trajecten. Een totaaloverzicht van trajecten vind je hier.

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Open Leeromgeving Seriematige Aanpak

Van idee naar uitvraag aan de hand van concrete vraagstukken

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Circulaire Herinrichting

Circulariteit als vanzelfsprekendheid
foto vanaf het water van een gebouw in aanbouw met twee kranen erboven en een brug ervoorfoto vanaf het water van een gebouw in aanbouw met twee kranen erboven en een brug ervoor

Industrialisatie Woningbouw

Versnelling en opschaling van geïndustrialiseerde nieuwe woningen
Gebouw dat de bladeren aan de bomen weerspiegeltGebouw dat de bladeren aan de bomen weerspiegelt

CO₂-Neutrale Woningrenovatie

Innovatietraject CO2-Neutrale Woningrenovatie
Luchtfoto van een woonwijk met veel grasvelden en bomenLuchtfoto van een woonwijk met veel grasvelden en bomen

Vernieuwde energie voor Vastgoed

Nieuwe gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen
Foto vanaf de kade genomen van kantoren aan de overkant van het waterFoto vanaf de kade genomen van kantoren aan de overkant van het water

Adaptief en flexibel vastgoed

Gebruikersgerichte, toekomstbestendige werkplekken

Materialen met Toekomst

Biobased-/houtbouw in gebouwen tot vijf lagen hoog.

Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Innovatieve, betaalbare oplossingen creëren waardoor de ruimte in de ondergrond effectief wordt benut en het wél allemaal past. Met zo min mogelijk overlast. Een geweldige uitdaging.
open ondergrond met verschillende kleuren kabelsopen ondergrond met verschillende kleuren kabels

Praktijkprogramma Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Herinrichten van de ondergrond met een aantal lokale coalities op een toekomst-vaste manier

Algemene actuele trajecten

Deze trajecten pakken onderwerpen aan die over en door de opgaven heen spelen, zoals circulariteit, duurzaamheid, samenwerkings- en contractvormen, nieuwe businessmodellen, digitalisering, leervermogen vergroten en betaalbaarheid.

inkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met rameninkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met ramen

Verbouwstromen

Realiseren van opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen
inkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met rameninkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met ramen

Young Professionals Netwerk

Young Professionals samen laten denken en doen
inkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met rameninkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met ramen

Brugdialogen

De Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog.
inkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met rameninkijk naar alleen licht in ronde loopbrug met ramen

Platform CB'23

Platform CB'23 streeft ernaar om vóór 2023 nationale, bouwsectorbrede afspraken op te stellen over circulair bouwen

Eerdere trajecten

Vanaf de start van De Bouwcampus zijn diverse trajecten ingezet die inmiddels afgerond of overgedragen zijn aan een andere partij. Kijk naar de Dutch Coastline Challenge, Grip op de Maas en Toekomst Noordersluis. De politie is voorgestelde huisvestingsconcepten van de Innovatie Challenge aan het ontwikkelen en testen. Mooi om te zien dat De Bouwcampus hier als aanjager een rol in heeft gespeeld!

Balans Wonen en Werken

Oplossingen voor wonen in industriële gebieden

Bruggen en sluizen

Road Map 1: De Bouwagenda

Circulair Grondstoffencluster

Transitietraject voor een duurzaam industrieel ecosysteem

Circulaire Infra Community

InnovA58: Eerste circulaire snelweg

Dutch Coastline Challenge

Samen werken aan een veilige Nederlandse kust

Emissieloos Bouwen

Samen werken aan bouwen zonder uitstoot

Funderingsherstel bij woningcorporaties

Funderingsherstel makkelijker, duurzamer en goedkoper maken

Grip op de Maas

Vervangingsopgave Grip op de Maas

Hergebruik Kunstwerken

Transitietraject over hergebruik als het nieuwe normaal

Herhuisvestingsopgave politie

Gezamenlijk op zoek naar een nieuwe herhuisvestingsstrategie voor de politie

Materialen met Toekomst: Hout in de GWW

Over het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw

Multiwaterwerk

Op weg naar de slimste sluis van de wereld

Omgevingswet

Werken in de geest van de omgevingswet

Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

Gezamenlijke aanpak voor afspraken over circulaire viaducten en bruggen

Portfolioaanpak Bruggen

Naar een uniforme werkvorm voor vervanging en renovatie

Portfolioaanpak Sluizen

Sluizen Kennis- en innovatieagenda sluizen

Stroomversnelling bruggen

De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave

Toekomst Noordersluis

In co-creatie ideeën genereren voor nieuwe bestemming Noordersluis

Versnellingsopgave renovatie woningen

Versnellingsopgave renovatie bestaande particuliere woningen Zaanstad

Vol onder Maaiveld

Op zoek naar integrale oplossingen voor de stedelijke ondergrond

Vraagbundeling woningcorporaties

Samen de markt benaderen voor snellere bouw van betaalbare duurzame woningen

Actuele, urgente en complexe vraagstukken