Young Professionals Netwerk

Young Professionals samen laten denken en doen

De Bouwcampus coördineert de samenwerking tussen (de jongeren van) verschillende brancheorganisaties. We staan aan de lat voor de organisatie van het netwerk:

  • We financieren gedeeltelijk de activiteiten van partnerpartijen die open worden gesteld voor de gehele keten;
  • We organiseren gezamenlijk activiteiten;
  • We betrekken young professionals bij trajecten van De Bouwcampus.

We zien de samenwerking als een ‘paraplunetwerk' waaronder alle brancheorganisaties in de bouwketen kunnen en mogen vallen. We bereiden gezamenlijke activiteiten voor rondom thema's die belangrijk zijn voor de betrokken organisaties en hun doelgroepen. In 2022 zijn twee 'transitietours' georganiseerd rondom de onderwerpen circulaire (her)ontwikkeling en toekomstbestendige infrastructuur. De voorbereidingen voor een derde tour zijn alweer in volle gang. Tijdens de TransitieTour Gebiedsgerichte Energievoorzieningen in juni bezoeken we verschillende praktijkvoorbeelden en gaan de deelnemers aan de slag met een praktijkcase van het Rijksvastgoedbedrijf, het gebied Moreelse in Utrecht.

Ook is De Bouwcampus actief betrokken bij de inhoudelijke invulling en begeleiding van het Thesis Lab ‘Circular Building and Area Development’ (met studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam) waarin studenten onderzoek doen naar transitievraagstukken uit de praktijk om hierin hun eigen standpunten te ontwikkelen. 

Aanleiding

De aanleiding voor het netwerk is het bereiken van een andere doelgroep en hen actief betrekken bij de trajecten. We zien regelmatig dat young professionals (eindfase studie t/m 35 jaar) niet bereikt worden met uitnodigingen voor sessies, terwijl de mix tussen young professionals en professionals ons inziens erg waardevol is. Daarnaast zien we graag meer crossovers tussen de verschillende organisaties, waardoor medewerkers in aanraking komen met andere (young) professionals binnen de keten. Die behoefte blijkt ook te bestaan bij andere (branche)organisaties.

Aangesloten partijen

Er is nadrukkelijk geen inhoudelijke afbakening van partijen die wel of niet mogen meedoen. Afhankelijk van de inhoudelijke opgaven waaraan wordt gewerkt zullen nodigen we actief partijen uit. Op dit moment zijn de volgende partijen aangehaakt: TVVL, Bouwend Nederland, NEVAP, (Jong) Rijksvastgoedbedrijf, Techniek NL, NEPROM, Koninklijke NLingenieurs, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Jong IenW (Rijkswaterstaat), NGinfra, Platform WOW, Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud en Delegeren, denken, doen (Rijkswaterstaat, Arcadis, BAM en TBI).


De mensen

Harald Versteeg

Transitiemanager


Documenten


Opgave

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven