Young professionals netwerk

De Bouwcampus coördineert, met specifiek daarvoor beschikbaar gesteld budget van Rijksvastgoedbedrijf, de samenwerking tussen verschillende brancheorganisaties. 

Het doel van het netwerk is om young professionals samen te laten denken en doen:

 • Wij staan aan de lat voor de organisatie van het netwerk;
 • We financieren gedeeltelijk de activiteiten van partnerpartijen die open worden gesteld voor de gehele keten;
 • Gezamenlijk organiseren we activiteiten;
 • We betrekken young professionals bij trajecten van De Bouwcampus.

Primair belang voor De Bouwcampus is het bereiken van een andere doelgroep en actief betrekken bij de trajecten. We zien nu regelmatig dat young professionals (eindfase studie t/m 35 jaar) niet worden uitgenodigd voor sessies, terwijl de mix tussen young professionals en professionals ons inziens erg waardevol is. Daarnaast zien we graag meer crossovers tussen de verschillende organisaties, waardoor medewerkers in aanraking komen met andere (young) professionals binnen de keten. Die behoefte blijkt ook te bestaan bij andere (branche)organisaties die zich veelal richten op medewerkers van hetzelfde soort organisaties.

Aangeloten partijen

Er is nadrukkelijk geen inhoudelijke afbakening van partijen die wel of niet mogen meedoen. Afhankelijk van de inhoudelijke opgaven waaraan wordt gewerkt zullen nodigen we actief partijen uit. Voor de aangesloten partijen is een besloten LinkedIn groep ingericht, waarin uitnodigingen voor bijeenkomsten met elkaar gedeeld worden.

 • TVVL
 • Bouwend Nederland
 • NEVAP
 • Jong Rijksvastgoedbedrijf
 • Techniek NL
 • NEPROM
 • Koninklijke NLingenieurs
 • Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
 • Jong IenW (Rijkswaterstaat)
 • NGinfra
 • Platform WOW
 • Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
 • Delegeren, denken, doen (Rijkswaterstaat, Arcadis, BAM en TBI)

Waar staan we nu?

In 2021 is een werkend samenwerkingsverband opgezet. Momenteel zien we de samenwerking als een ‘paraplunetwerk’; oftewel een overkoepelend netwerk waaronder alle brancheorganisaties in de bouwketen kunnen en mogen vallen. Ook is contact gelegd met Hans Wamelink (TU Delft) om vanuit De Bouwcampus-trajecten vraagstukken te formuleren voor masterstudenten. Zij gaan daar dan gedurende drie maanden mee aan de slag. In 2022 wordt daar concreet in het opleidingsprogramma invulling aan gegeven. Daarnaast worden gezamenlijke activiteiten voorbereid rondom thema's die belangrijk zijn voor de organisaties en hun doelgroepen.

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.