Brugdialogen

Blijvend gesprek over de renovatie van de Nederlandse civiele kunstwerken

De Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een brugdialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang.

Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. En vaak snel ook. Jouw kennis en ervaring is hard nodig om dit voor elkaar te krijgen.

De opzet van de brugdialogen

Elke brugdialoog wordt gestart met een korte introductie aan de hand van een thema. Dit doen we door een gesprek tussen enkele specialisten en ervaringsdeskundigen te faciliteren. Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (3-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een wrap-up. Kort en bondig, to the point zodat we er met z’n allen wijzer van worden. 

Waar hebben we mee te dealen?

Veel bruggen, maar bijvoorbeeld ook sluizen, viaducten en duikers zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

Vier redenen om aan te sluiten

  1. Het wiel: we vinden niet individueel als persoon of organisaties het wiel opnieuw uit. We werken samen aan dezelfde opgaven.
  2. Open: tijdens de Brugdialogen delen we ideeën, mislukkingen en successen.
  3. Impact: luisteren, inbrengen, inspireren, tot je nemen, verwerken, meenemen én toepassen. Impact door het gesprek te voeren en verder te brengen.
  4. Puzzel: in dialoog brengen we samen. Ook jij hebt een stukje van de puzzel.

Organisatoren

  • Anita Baas (TU Delft)
  • Marco Hofman (Provincie Noord-Holland)
  • Fred Westenberg (De Nederlandse Bruggenstichting)
  • Jos Wessels (Kennisplatform CROW)
  • Romana Oosterbeek (Platform WOW)

Inleidingen

Verslagen

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.