Vraagstukken

Vanuit een onafhankelijke positie brengt De Bouwcampus organisaties bij elkaar rond concrete vraagstukken op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Dit zijn altijd vraagstukken die breed gedeeld worden en voor een groot aantal partijen relevant zijn. In een neutrale setting en op basis van gelijkwaardigheid wordt er in co-creatie gewerkt. Kennis en ervaring worden open gedeeld. Zo ontstaan nieuwe verbindingen en andere inzichten.

De Bouwcampus richt zich op repeteerbaarheid en opschaling. Gezamenljk leren, ervaren en doorontwikkelen gebeurt door het toetsen van kansrijke ideeën in de praktijk van één of meer aangesloten partijen en door te leren van dat wat ergens al aantoonbaar werkt. Zo kan een vertaalslag worden gemaakt naar betaalbare, realistische oplossingen. Opgedane leerervaringen worden gedeeld met de hele sector. De ambitie is dat alle organisaties voor wie het vraagstuk van belang is de oplossingen kunnen gaan toepassen.

MultiWaterWerk (MWW)

MultiWaterWerk (MWW)

Op weg naar de slimste sluis van de wereld.
Versnellingsopgave renovatie bestaande particuliere woningen  Zaanstad

Versnellingsopgave renovatie woningen

Versnellingsopgave renovatie bestaande particuliere woningen Zaanstad
Circulaire Infra Community

Circulaire Infra Community

InnovA58: Eerste circulaire snelweg
Vervangingsopgave Grip op de Maas

Grip op de Maas

Vervangingsopgave Grip op de Maas
Innovatie Challenge politie

Innovatie challenge politie

Experimenteren met innovatieve vormen van huisvesting
Marktbenadering grootschalige herhuisvesting politie

Herhuisvestingsopgave politie

Gezamenlijk op zoek naar een nieuwe huisvestingsstrategie voor de politie.
Dutch Coastline Challenge

Dutch Coastline Challenge

Samen werken aan een veilige Nederlandse kust.
Bruggen & Sluizen

Bruggen & Sluizen

Road Map 1: De Bouwagenda
Balans Wonen & Werken

Balans Wonen & Werken

Oplossingen voor wonen in industriële gebieden
Toekomst Noordersluis

Toekomst Noordersluis

In co-creatie ideeën genereren voor nieuwe bestemming Noordersluis
Doe mee Platform CB'23

Platform CB'23

Platform CB’23 streeft ernaar om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen.
Omgevingswet

Omgevingswet

Werken in de geest van de omgevingswet
Doe mee Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

Open Leeromgeving Circulaire Viaducten

Speel een rol in de doorontwikkeling van circulaire viaducten en bruggen
Stroomversnelling Bruggen

Stroomversnelling Bruggen

De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave.
Doe mee CIRCULAIR GRONDSTOFFENCLUSTER

CIRCULAIR GRONDSTOFFENCLUSTER

Transitietraject voor een duurzaam industrieel ecosysteem
Doe mee Gebruik van hout in hoogbouw

Gebruik van hout in hoogbouw

Gebruik van hout in hoogbouw

Doe mee Hergebruik Kunstwerken

Hergebruik Kunstwerken

Praktijkopgave over hergebruik als het nieuwe normaal!
Doe mee Industrialisatie woningbouw

Industrialisatie woningbouw

Versnelling en opschaling van geïndustrialiseerde nieuwe woningen
Doe mee Innovatietraject CO2-neutrale woningrenovatie

CO2-neutrale woningrenovatie

Innovatietraject CO2-neutrale woningrenovatie
Kennis- en innovatieagenda sluizen

Kennis- en innovatieagenda sluizen

Kennis- en innovatieagenda sluizen

Nieuwe energiesystemen in praktijk brengen

Gebiedsgerichte energiesystemen

Nieuwe gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen
Doe mee Portfolio bruggen

Portfolio van bruggen

Naar een uniforme werkvorm voor vervanging en renovatie
Doe mee Vol onder maaiveld

Vol onder maaiveld

Op zoek naar integrale oplossingen voor de stedelijke ondergrond