Van icoon naar gewoon

Van icoon naar gewoon

In het kader van onze serie Transitie in de praktijk, zijn wij onlangs met een branche brede vertegenwoordiging naar het project Sawa in Rotterdam geweest. Voor wie het niet kent, het woongebouw Sawa verrijst aan de Lloydpier, en is volledig circulair en van hout. Met z’n vijftig meter hoogte is het nu al een icoon in Rotterdam. Vertrekpunt van de bijeenkomst was echter hoe we binnenstedelijke circulaire versterking kunnen versnellen en verbeteren. We weten inmiddels wel dat we de enorme bouwopgave, en het betaalbaar houden van de verduurzaming niet kunnen doen als we op dezelfde manier blijven werken.

Momenteel doen we er gemiddeld tien jaar over om van eerste planvorming tot daadwerkelijke oplevering te komen. Tien jaar! Als we het bouwproces optimaliseren kunnen we het wellicht terugbrengen naar zeven jaar. Willen we echter in 2030 ook maar enigszins in de buurt van de 900.000 woningen komen, dan moeten we naar drie jaar. Om dat te bereiken hebben we een systeemverandering nodig.

Tussen planuitvoering en realisatie zit bij Sawa vijf jaar. Er is ruim anderhalf jaar tijdwinst geboekt door het feit dat er nul bezwaren tegen het plan zijn ingediend. Omwonenden en mensen die er uiteindelijk gaan wonen zijn nauw in de planvorming meegenomen. En nog belangrijker er is ook echt heer hen geluisterd. Mede daardoor ontstond er een plan met maatschappelijk draagvlak. Verder is er de nodige kwaliteit aan het gebouw en vooral het gebied toegevoegd doordat alle partijen financieel het nodige water bij de wijn deden.

Is dat een systeemverandering? Het zijn in mijn ogen op z’n minst niet te onderschatten stappen in de transitie. Naar mijn mening begint de verandering vanuit welk perspectief je de opgave benadert. Wanneer dat perspectief de maatschappelijke opgave is, ontstaan er geheel andere oplossingen en krijg je een ander product dan wanneer bijvoorbeeld winstmaximalisatie het perspectief is. Ik zou voor het perspectief ‘van icoon naar gewoon’ willen gaan. Het liefst zo snel mogelijk.

Nynke Sijtsma
Directeur De Bouwcampus