Flowchart zet circulaire herinrichting op de kaart

Flowchart zet circulaire herinrichting op de kaart

“De flowchart is vooral een instrument om het gesprek over circulaire herinrichting aan te gaan”, aldus Leo Oosterveen, transitiemanager bij De Bouwcampus. Vanuit het transitietraject circulaire herinrichting is branchebreed aan de flowchart gewerkt. Om de flowchart te doorlopen moeten keuzes worden gemaakt. En juist dat moet voor bewustwording zorgen.

Architecten, toeleveranciers en vertegenwoordigers van sloopbedrijven en brancheorganisaties bogen zich over de vraag hoe je circulaire herinrichting bij huurders en eigenaren van bedrijfsvastgoed beter onder de aandacht kunt brengen. “Bijna alle partijen zeiden dat ze moeite hadden om het gesprek hierover op gang te brengen. Tijdens de eerste meeting werd het idee van een flowchart geopperd. En bij de tweede sessie lag er al een eerste versie”, vertelt Oosterveen.

De Flowchart start in het midden met de vraag of je een nieuwe gebruiker van het gebouw bent of dat het een verbouwing betreft. Dan moet de vraag worden beantwoord: ‘Is een wijziging aan het inbouwpakket nodig?’ “Dat is”, zo legt de transitiemanager uit, “natuurlijk een beetje een gewetensvraag. Immers, niet verhuizen en niet verbouwen levert de grootste milieuwinst op. Wat dat betreft loopt dat samen met de R-ladder. En dit is dan de R2, oftewel reduse. Over het algemeen mag je ervan uitgaan dat hier al goed over is nagedacht.” De volgende vraag is dan ook of de voordelen van circulair herinrichten duidelijk zijn? Bij een ‘ja’ ga je een stap verder, bij een ‘nee’ moeten eerst de voordelen ervan duidelijk worden gemaakt.

Advies
“Het idee is dat je op deze wijze de hele kaart met de bullits afloopt. Telkens als er een ‘nee’ als antwoord is, volgt het advies om het toe te passen.” Oosterveen geeft als voorbeeld de vraag ‘zijn er materialen en producten beschikbaar in het gebouw?’. Als daar een ‘nee’ op volgt, is het bijstaande advies: ‘Neem stappen om zoveel mogelijk hergebruikte materialen toe te passen, onder andere met gebruik van een circulaire marktplaats’.

De bullits en bijbehorende adviezen lijken volgens Oosterveen op het oog heel voor de hand liggend. “Maar door de vragen in een doordachte volgorde te stellen, ga je als gebruiker van de flowchart steeds dieper op het onderwerp in. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat men de nieuwe huisvesting of de verbouwing circulair gaat uitwerken.”
De flowchart is momenteel nog volop in ontwikkeling. De basis is er en zal niet meer veranderen. Wel wordt er nog over een digitale versie nagedacht. “Maar aan de andere kant moet je het ook zo simpel mogelijk houden”, vindt Oosterveen. “Het idee is dat straks alle partijen deze flowchart in zijn of haar koffertje hebben zitten en het bij opdrachtgevers onder de aandacht brengen. Brancheorganisaties als de BNI, Nevap, Nebifa en de MetaalUnie hebben de taak om de flowchart bij hun achterban te promoten. Want, laten we eerlijk zijn, dit helpt gewoon om gestructureerd over circulaire herinrichting na te denken.”

Vier actielijnen
De ontwikkeling van de flowchart is één van de in totaal vier actielijnen die De Bouwcampus met de sector in de breedste zin van het woord aan het ontwikkelen is. Naast de flowchart gaat het om het opzetten van een gemeenschappelijke marktplaats voor circulaire bouwmaterialen, het ontwikkelen van een gemeenschappelijke standaard die de impact van circulariteit bepaalt en het ontwikkelen van multifunctionele toepassingen voor gebouwen.

Kijk voor meer informatie over het programma circulair herinrichten hier.

[Foto metalen roomdivider in het provinciehuis van Zuid-Holland- foto Martijn Beekman]

Zie hieronder de flowchart voor circulaire herinrichting.

Flowchart Image