Tobias Verhoeven: 'Er is zoveel gaande in de sector'

Tobias Verhoeven: 'Er is zoveel gaande in de sector'

“Wat mij heel erg aanspreekt is de missie van De Bouwcampus om de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld te vergroten. Er is momenteel zoveel gaande waar wij als sector een rol in spelen, daar moeten we stappen in zetten.” Aldus Tobias Verhoeven , directeur bij gebiedsontwikkelaar Synchroon, onderdeel van TBI. Onlangs is Verhoeven toegetreden tot het stichtingsbestuur van De Bouwcampus. Een kennismaking over bewustwording, transitie en de noodzaak om de CO2-uitstoot naar nul te brengen. “Het is echt problematisch.”

Nee, hij heeft naar zijn zeggen niet lang na hoeven denken over het verzoek om toe te treden tot het bestuur van stichting De Bouwcampus. “Nadat ik mij heb ingelezen, eigenlijk niet.” Het heeft volgens de Synchroon-directeur alles te maken met waar De Bouwcampus mee bezig is. “Dat sluit naadloos aan bij waar niet alleen ik persoonlijk maar waar wij als gebiedsontwikkelaar voor staan.” En daarmee doelt hij in de eerste plaats op het tegengaan van de klimaatverandering. De grootste opgave globaal voor het tegengaan van klimaatverandering is het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Verhoeven benadrukt de cruciale rol die de bouwsector speelt bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Synchroon heeft een Klimaatplan opgesteld om hun ambitie om CO2-uitstoot te verminderen operationeel te maken. “Als kick-off van dit plan wilden we een jaarschijf van onze woningbouwproductie compenseren. Ik geef je te raden”, zegt Verhoeven, “hoeveel bomen we daarvoor hebben moeten planten?” Zonder op het antwoord te wachten zegt hij: “500.000 bomen.” Het geeft volgens hem tegelijk de urgentie aan om de CO2 in de sector terug te dringen. “Het is echt problematisch. Mondiaal is de gebouwde omgeving goed voor 39 procent van de CO2 uitstoot. Daar valt echt een wereld te winnen. Tegelijkertijd is het ook superingewikkeld. Onze ambitie om in 2030 op nul CO2 uitstoot uit te komen gaat ons ook niet lukken. We kunnen het niet alleen. We creëren budgetten in onze projecten om een bijdrage te leveren aan het versneld terugdringen van onze co-uitstoot dus het zit niet alleen maar in geld en innovatie, het zit ook in de regelgeving. Er moet nog van alles gebeuren, om daar te komen.”

Bewustwording
Verhoeven benadrukt het belang van bewustwording als startpunt voor elke transitie. Mensen moeten zich volgens hem bewust worden van de dringende behoefte aan verandering en gemotiveerd raken om bij te dragen aan deze verandering. Zo nodigde Synchroon pakweg een jaar geleden de belangrijkste bouwpartners uit om hen mee te nemen in de duurzame ambities die het bedrijf heeft. Het verbaasde Verhoeven toen enorm dat er nogal wat aanwezigen geen enkele notie hadden over wat er gaande is. “Dat is nu wel in een rap tempo aan het veranderen. Je ziet dat bij heel veel partijen de noodzaak om op een andere manier te gaan bouwen begint toe te nemen. En natuurlijk zijn er partijen die nu nog steeds in de afwachtende houding zitten. Maar er zijn er ook steeds meer die dat niet doen en in de actiestand komen.”

Volgens Verhoeven moet de verandering zowel van onderaf als van bovenaf komen. Het bedrijfsleven kan in zijn ogen het voortouw nemen in de transitie naar een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Daarom heeft TBI, het moederbedrijf van Synchroon, een Klimaatfonds opgericht om goede ideeën te ondersteunen die bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. “Het is echt supergaaf om te zien dat er vanuit de TBI-bedrijven maar ook bij partners van ons tal van goede ideeën worden ingediend.”

Missie
Verhoeven is een man met een missie. De missie die hij met Synchroon heeft is het maken van mooie gebieden in de stad. “Mooi gaat bij ons enerzijds over de schoonheid van de gebieden die we ontwikkelen. Anderzijds gaat het over de programmatische meerwaarde die wij kunnen bieden voor steden en wij zitten heel erg op zingeving als onderdeel van ons begrip mooi.” Het zijn vertrekpunten voor bijvoorbeeld de aanpak van naoorlogse wijken waar Synchroon actief is. “Nu zie je dat juist veel mensen er willen vertrekken. Door een andere mix te maken van woningen waardoor er meerdere en verschillende mensen komen wonen, met een diverse portemonnee, krijg je weer wijken waar mensen graag wonen. Zo kunnen we op verschillende vlakken meerwaarde creëren. Dan heb ik het over een economische waarde, niet alleen voor onszelf maar ook voor de mensen die daar leven, dus voor de buurt. Maar we creëren ook een maatschappelijke waarde en een ecologische waarde.”

Transitie
Na een korte stilte laat Verhoeven het woord transitie vallen. “En daarmee zie ik ook een raakvlak met De Bouwcampus en de wijze waarop die bezig is transities aan te jagen. En dat vind ik mooi.” Als nieuw bestuurslid van De Bouwcampus gaat hij zich dan ook vooral hard maken voor het versterken van de werkzaamheden van de organisatie. “Je ziet dat De Bouwcampus dagelijks bezig is om te zorgen voor beweging op de drie opgaven waar de focus op ligt. Juist omdat het zo aansluit met waar ik en onze organisatie voor staan, vind ik het mooi om daar een bijdragen aan te leveren.”