Evenement OpToppers On Stage groot succes

Evenement OpToppers On Stage groot succes

Dat de interesse voor optoppen als mogelijkheid om de woningvoorraad uit te breiden toeneemt bleek uit de grote opkomst bij het event OpToppers on Stage. Op donderdag 12 oktober organiseerde De Bouwcampus in samenwerking met Holland Houtland en de provincie Zuid-Holland dit event in het Zuid-Hollandse provinciehuis.
Vooral vertegenwoordigers van Zuid-Hollandse gemeenten en woningbouwcorporaties waren hier vertegenwoordigd. Niet zo raar want juist bij corporatiewoningen is de grootste winst te behalen. Alleen al in de provincie Zuid-Holland zou dit op korte termijn 28.000 woningen kunnen opleveren. Gedeputeerde Anne Koning onderstreepte dit belang dan ook in haar welkomstwoord.
De provincie heeft uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van Optoppen en wat daarbij komt kijken. De resultaten hiervan werden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Dit sloot nauw aan bij de teams die zijn geformeerd onder leiding van De Bouwcampus, Holland Houtbouw en Platform 31 die de verschillende uitdagingen gaan tackelen. De drie organisaties hebben onder het motto ‘Het dak op!’ een experimentenprogramma bij het ministerie ingediend om onder andere 1000 woningen op daken te realiseren.
Arthur Lippus van De Bouwcampus en Chantal van Schaik van Holland Houtland vertelden kort over de initiatieven die hiertoe in de afgelopen periode zijn ontstaan. Op dit moment zijn er vijf teams actief binnen het optopnetwerk:
Team data, het Optopcollectief, Team CCS (Creative City Solutions), Team VORM_Avans_Woonbron (die nog een andere naam zoekt), Team Wonen op niveau. Na een korte presentatie van de teams gingen de aanwezigen in gesprek met het team dat hun het meeste aansprak. De kennisuitwisseling was zeer waardevol en heeft een aantal nieuwe teamleden opgeleverd.
Want zoals alle sprekers aangaven: “Samenwerking is essentieel!”