KUBR: een nieuw online platform voor de bouwsector

KUBR: een nieuw online platform voor de bouwsector

KUBR is de nieuwe online community waar professionals in de gebouwde omgeving (technische) kennis en ervaringen uitwisselen. Deelnemers kunnen het platform kosteloos gebruiken. De KUBR community is ontwikkeld door TVVL in samenwerking met Techniek Nederland, Bouwend Nederland en De Bouwcampus.

Doel van platform KUBR is het bevorderen van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen professionals met een interesse in de gebouwde omgeving. De KUBR community borduurt voort op het succes van het TVVL Connect platform, dat na vier jaar bijna 2.500 gebruikers en 450.000 views telde. De kracht van het platform zit hem in de kwaliteit van de informatie die deelnemers delen over actuele thema’s zoals de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, installatietechniek, veiligheid en opdrachtgeverschap.

"De basisgedachte bij het ontstaan van De Bouwcampus was het stimuleren van samenwerking tussen de partijen in de gehele keten om zo alle beschikbare kennis aan te boren. In de reguliere werkprocessen ontstaat zelden een open gesprek over de grote vraagstukken van Nederland en wat de sector daaraan kan bijdragen. Juist dat was en is nog steeds de ambitie van de Bouwcampus om de transitie naar een ander systeem te laten slagen", aldus Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus over de deelname van de organisatie in KUBR.

Alle professionals met een interesse in de gebouwde omgeving kunnen deelnemen aan KUBR en bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving. Check KUBR hier.