Gebouwenmarktplaats: funda meets tinder

Gebouwenmarktplaats: funda meets tinder

Gebouwenmarktplaats is de aanjager van hoogwaardig hergebruik van grote bouwdelen uit te ontmantelen panden. Het platform, gebouwenmarktplaats.nl geeft inzicht in welke gebouwen de komende jaren gesloopt gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’, en geeft de potentie van het pand aan in inspirerende ontwerpschetsen door circulaire architecten.

Hierdoor kunnen consortia van ontwikkelaars, architecten en circulaire slopers vroegtijdig samen optrekken en nieuwbouw realiseren op basis van bestaand vastgoed dat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats staat: a perfect match.

In de huidige bouwpraktijk worden tot nu toe vooral kleine onderdelen hergebruikt. Kabelgoten, toiletpotten en deurdrangers krijgen een nieuw leven. Maar daar gaan we de CO2 -doeleinden, een volledig circulaire bouweconomie in 2050, niet mee halen. Om grotere milieuwinst te boeken, moeten we grotere bouwdelen hergebruiken. Dat vergt een andere aanpak dan we gewend zijn: ontwikkelende partijen en architecten moeten een nieuw (doel)gebouw ontwerpen op basis van een te ontmantelen (donor)gebouw, waarbij de grote bouwdelen in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd.

Op 6 september is het platform www.gebouwenmarktplaats.nl gelanceerd met het aanbieden van het Martinus G. de Bruingebouw aan de markt en de livegang van de website