Twee nieuwe gezichten in Bestuur De Bouwcampus

Twee nieuwe gezichten in Bestuur De Bouwcampus

Het bestuur van Stichting De Bouwcampus heeft met Majorie Jans, directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf, en Tobias Verhoeven, directeur van gebiedsontwikkelaar Synchroon twee nieuwe gezichten gekregen. Majorie Jans volgt Roger Mol, directeur Rijksvastgoedbedrijf op die het bestuur eerder dit jaar verliet. Tobias Verhoeven brengt het perspectief en het netwerk van private vastgoed ontwikkelaars in.

Voor Majorie Jans is De Bouwcampus geen onbekend terrein. Zij stond namelijk als eerste directeur aan de basis van De Bouwcampus. “Ik vond het een fantastische periode. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die letterlijk in co-creatie met elkaar aan de slag gingen. De marktvisie is bij De Bouwcampus gelanceerd en we zijn de lobby gestart om de bouw meer op de agenda te krijgen. Daar is toen de Bouwagenda uit voortgekomen. Maar ook het Betonakkoord is er toen ontstaan.” Jans is enthousiast over haar nieuwe rol als bestuurslid van De Bouwcampus. “Het is belangrijk om als bestuur te kijken naar wat er goed gaat en waar we een volgende stap kunnen en moeten zetten. Ik zeg altijd: ‘we moeten op de boeggolf blijven surfen en zorgen dat de schwung erin blijft’.”

Tobias Verhoeven, directeur van Synchroon, ziet zijn toetreding tot het bestuur als een logische stap. “Het sluit naadloos aan bij waar niet alleen ik persoonlijk maar waar wij als gebiedsontwikkelaar voor staan.” En daarmee doelt hij vooral op het tegengaan van de klimaatverandering. De grootste globale opgave voor het tegengaan van klimaatverandering is het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Verhoeven benadrukt de cruciale rol die de bouwsector speelt bij het verminderen van de CO2-uitstoot. “Het is echt problematisch. Mondiaal is de gebouwde omgeving goed voor 39 procent van de CO2 uitstoot. Daar valt echt een wereld te winnen.”

Nynke Sijtsma, directeur van De Bouwcampus is enthousiast over de twee nieuwe gezichten in het bestuur. “Ik het is vooral ook een verbreding van het bestuur. In de projecten moeten we de ambities concreet maken. Met Majorie en Tobias kunnen we de rol van aanjager van transities nog beter waarmaken.” Met de toetreding van Majorie Jans en Tobias Verhoeven telt het bestuur van De Stichting De Bouwcampus vooralsnog vijf leden. Naast Majorie en Tobias zijn dat Gerben Wigmans, concerndirecteur Stadsbeheer gemeente Rotterdam, Rob Haans, bestuursvoorzitter de Alliantie en Theo Winter, lid Raad van Bestuur Dura Vermeer. Later dit jaar hoopt De Bouwcampus nog een nieuwe voorzitter aan te trekken.