‘Innoveren doe je door te herhalen’

‘Innoveren doe je door te herhalen’

“Als een bedrijf denkt ‘ik kan dit kunstje vaker doen’, gaat het daarin investeren. Het adagium van De Bouwcampus is niet voor niets: ‘innoveren doe je door te herhalen’.” Dat zegt Michèle Blom. Zes jaar lang is zij voorzitter van de Stichting De Bouwcampus geweest. Nu zij haar functie van Directeur-Generaal bij Rijkswaterstaat verruilt voor het bestuursvoorzitterschap van de Isala klinieken verlaat zij ook De Bouwcampus. Een gesprek over de focus van De Bouwcampus, het belang van een andere manier van denken en passie. “Iedereen in deze sector is elke dag met heel veel passie aan het werk. Daar heb ik enorm van genoten.”

Het zijn voor Blom de laatste dagen bij RWS. Dagen die gevuld zijn met nog heel veel vergaderingen en vooral afscheidsgesprekken. Feitelijk is elke minuut tot aan haar laatste werkdag in de agenda vastgelegd. Lachend: “ik ben opgehouden met te proberen om mijn agenda te volgen. Ik doe gewoon wat erin staat, want elk dagdeel kan het wisselen.”

Ze werd voorzitter van de Stichting De Bouwcampus op het moment dat de organisatie een nieuwe focus kreeg. “Zeg maar De Bouwcampus 2.0 versie. Er is toen duidelijk voor drie trajecten gekozen; de bebouwde omgeving, de infrastructuur en de stedelijke ondergrond. Het leuke is dat door te kiezen je daar nu de resultaten van ziet.” Als voorbeeld noemt Blom de sluizenstraat die Rijkswaterstaat aan het organiseren is en de viaductenstraat waar zij mee aan de slag gaat. “Daarbij wordt de aanpak van eerdere sluizen en straks wellicht ook viaducten in één contract ondergebracht. Dit komt vanuit het traject Vervanging & Renovatie Infrastructuur waar we eerst samen met de provincie Noord-Holland en RWS een zogenoemde bruggestraat van de grond wilden tillen. Dat bleek qua politieke besluitvorming nog wat lastig te liggen maar we hebben daar wel van veel geleerd. Onder andere dat we anders moeten gaan werken om de enorme opgave die er is op het gebied van vervanging en renovatie de komende jaren aan te kunnen. Dat betekent dus het ontwikkelen van een seriematige aanpak. Daar gaan marktpartijen echter pas in investeren wanneer ze dat met projecten kunnen terugverdienen. Die stappen gaan publiek en privaat de komende tijd zeker zetten.”

Bewustwording

Bewustwording, daar gaat het volgens haar om en dat is ook precies waar De Bouwcampus voor zorgt. “Neem bijvoorbeeld de aanpak van de ondergrond. Om de haverklap gaan straten en wegen open omdat er weer een leiding in moet of de oude moet worden vervangen. Niet alleen leidt dat tot ergernis bij omwonenden het is natuurlijk ook weinig efficiënt en leidt tot onnodige kosten. Binnen het traject Herinrichting Stedelijke Ontwikkeling streven we samenwerking na tussen verschillende partijen die zich met de ondergrond bezighouden. Concreet heeft dat al geleid tot samenwerking van gemeente, waterbedrijf en energiebedrijf in Zoetermeer en Tilburg. Door De Bouwcampus is samen met Centrum voor Ondergronds Bouwen een samenwerkingsmodel ontwikkeld dat op meerdere plekken in ons land zal worden toegepast.” Bij de bebouwde omgeving noemt Blom de boost die industriële woningbouw mede door inzet van De Bouwcampus heeft gekregen. “Al deze resultaten komen voort uit die focus. Je kunt dan namelijk heel gericht je kennis van zaken inzetten. Dat is echt beter dan wanneer je je overal op richt.”

Credits

“We hadden, sorry ik spreek al in de verleden tijd, een hele leuke club en we hebben samen die nieuwe strategie uitgestippeld. Dan is het fijn om te constateren dat het haar vruchten afwerpt.” Daar geeft ze directeur Nynke Sijtsma en haar team alle credits voor. Trots is ze ook op het bestuur zo benadrukt zij, dat een rol speelde in het bij elkaar brengen van op het oog verschillende werelden.  “Cross-overs van industriële woningbouw naar seriematige bruggen bijvoorbeeld. Daar zitten veel paralellen. Zoals gezegd gaat het in beide gevallen om innovatie. Niet voor niets is het adagium van De Bouwcampus ‘innoveren door middel van herhalen’.” Het betekent volgens Blom wel dat er een verandering nodig is in het denken en doen van opdrachtgevers, marktpartijen maar ook de bestuurders, lees politiek. “Die laatste groep zal er ook aan moeten wennen dat uniciteit, alles uniek willen doen, niet langer haalbaar is. En dat het anders kan, hebben we bij De Bouwcampus al laten zien.”

Passie

Over aan antwoord op de slotvraag wat ze straks naar haar nieuwe werkomgeving meeneemt hoeft ze geen moment na te denken. “Dat is toch de passie waarmee iedereen in de bouwsector werkt. Dat heeft mij vanaf het allereerste begin geraakt. Ik heb ontdekt dat het toch het mooiste is om ergens te werken waar mensen enorm gepassioneerd met hun werk bezig zijn. Daarom wilde ik weer naar een sector waar vakmanschap en kennis van zaken ertoe doen. En in een ziekenhuis draait het ook om die zaken. Daar ben ik heel blij mee.”

Wie Michèle Blom als voorzitter van de Stichting De Bouwcampus gaat opvolgen is nog niet bekend.