De woningbouwcrises en hoe we die oplossen in ‘Vroeg!’

De woningbouwcrises en hoe we die oplossen in ‘Vroeg!’

‘Er moeten 900.000 woningen komen tot 2030’, riep minister Hugo De Jonge van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening vorig jaar. Dat is een mooie ambitie, maar inmiddels lopen we tegen veel problemen aan. De huizenprijzen zijn hoog, de stikstofproblematiek wordt groter, de ‘niet in mijn achtertuin’ retoriek blijft bestaan en er is een tekort aan materialen, ruimte en menskracht.  

Is er een eenvoudige oplossing voor deze woningbouwcrises? Atto Harsta, transitiemanager bij De Bouwcampus, en Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan TU Delft, bespraken het in het Radio 1 programma ‘Vroeg!’.

“De Bouwcampus vliegt het vraagstuk aan vanuit een meervoudig transitieperspectief. En dan laten we het niet alleen bij denken, maar gaan we in co-creatie over tot doen. Door transities in verschillende sectoren te verbinden en te versnellen door in te zetten op woningbouwindustrialisatie, bouwstromen, houtbouw en optoppen. We realiseren woningen niet als projecten, maar kopen ze collectief in als hoogwaardige, circulaire en gezonde producten.”, aldus Harsta. Zo lossen we de crises op en realiseren we toekomstbestendige wijken.

Luister hier de uitzending terug.