In transitie zonder handleiding

In transitie zonder handleiding

We moeten als sector veel bouwen en verbouwen. En dat moet ook nog eens zonder uitstoot, circulair, acceptabele hinder etc. Om dat alles te kunnen, en ook nog betaalbaar te doen, moeten ‘we’ het gehele systeem anders inrichten. De beweging naar de nieuwe situatie noemen we de transitie. Een transitie is echter meer dan het optimaliseren van de huidige systemen. Met als kanttekening dat een betonfabriek die zijn product weet te verduurzamen op zich natuurlijk ook harstikke goed is. Maar het zal duidelijk zijn dat bijvoorbeeld een autofabrikant die aan betere dieselauto’s werkt geen goed idee is.

Tegelijkertijd is een transitie veel meer dan met elkaar bedenken in welke wereld we terecht willen komen. De gedroomde situatie beschrijven is nog wel te doen. De uitdaging is hoe we daar als systeem komen. Oftewel ‘hoe ziet die droom eruit en welke stappen zijn er nodig om daar te komen?’ De benodigde transitie betekent voor alle spelers in de sector een verandering. Niemand is hiërarchisch de baas van de bouwsector en er is geen handleiding of projectplan voor op te stellen. En dat is zeker voor een sector als de bouw best wennen.

Wat we als De Bouwcampus ook nog wel zien is dat opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen op elkaar wachten. Dit onder het mom van ‘laten zij nu maar het voortouw nemen’. Zo’n houding brengt nu niet direct de vaart in een transitie. Voor ‘wij-zij denken’ is in een transitie sowieso geen plaats. Het gaat namelijk om keten-denken in een keten waar dus niemand de baas is en om het afstemmen van jouw gedrag op dat van anderen in jouw keten. In plaats van op elkaar wachten is juist een gelijkwaardige dialoog nodig om met elkaar vast te stellen wat je anders kunt doen en wat daarvoor nodig is. Blijkt de stap naar de gedroomde situatie voor sommigen in één keer te groot dan kom je samen tot wél haalbare tussenstappen. Hiermee stuur ik u de vakantieperiode in. En laat mij vooral weten als u er anders over denkt. Een fijne vakantie.

Nynke Sijtsma
Directeur De bouwcampus