Handboek voor ontwerpen voor een vitale bodem

Handboek voor ontwerpen voor een vitale bodem

Bij het ontwerpen met en voor de bodem is het belangrijk om te beginnen met het begrijpen van de bestaande bodemomstandigheden en de ambities voor de locatie, rekening houdend met de verschillende belanghebbenden. Dat zegt Laura Thomas Urban designer – Research coördinator bij Posad Maxwan. Het bureau heeft een handboek voor het Ontwerpen met en voor een vitale bodem in stedelijke gebieden geschreven. Aan dit handboek heeft ook De Bouwcampus in het kader van het traject Herinrichting Stedelijke ondergrond een bijdrage geleverd.

Een gezonde bodem, die leeft en functioneert als een organisme, speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van ecosystemen, het reguleren van het klimaat en het in stand houden van het leven op aarde. Het vormt immers de basis waarop onze steden zijn gebouwd. Het is van vitaal belang om deze essentiële hulpbron op te nemen in onze ontwerpen, modellen en concepten voor straten, parken en gebouwen, om zo een duurzame toekomst te realiseren. “Als ontwerpers zijn we echter nog niet gewend om de ondergrondse wereld te betrekken bij onze ontwerpprocessen. We hebben daarom een handboek ontwikkeld voor stedenbouwkundigen en andere professionals in de bouwsector, die circulaire en regeneratieve openbare ruimtes willen creëren die de bodem ondersteunen in plaats van uitputten.”