Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur

Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur

De vervangings- en renovatieopgave vraagt om een fundamentele verandering in het denken bij de verschillende partijen in de infraketen. Maar hoe geef je dat concreet handen en voeten? Transitiemanagers Pjotr Mak en Leo Oosterveen zijn met deze aanbeveling in het achterhoofd op zoek gegaan bij overheden naar een antwoord op de vraag: ‘wat is er in jullie ogen nodig om tot een samenwerking te komen bij de aanpak van de V&R-opgave?’

Zes vertegenwoordigers van provincies en Rijkswaterstaat hebben deze vraag beantwoord. Maar zij bogen zich ook over de vervolgvragen: ‘wat zijn factoren die de transitie van de V&R-opgave kunnen aanjagen? En: ‘wat zijn factoren die de transitie van de V&R-opgave belemmeren?’ De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in de publicatie 'Samenwerken aan vervanging en renovatie infrastructuur'.

Lees de publicatie