Energy-Up webtalk investeringsstimulans voor industriële renovatiestromen

Energy-Up webtalk investeringsstimulans voor industriële renovatiestromen

Verbouwstromen ontwikkelt in samenwerking met het ministerie van BZK subsidie instrumenten gericht op de realisatie van industriële renovatiestromen. Het eerste instrument, de zogenoemde MEER-regeling, gaat waarschijnlijk dit jaar al open. Deze regeling heeft speciale aandacht voor de toepassing op label E-F-G woningen in regio’s met relatief veel energiearmoede.

Energy-Up heeft over deze nieuwe regeling een webtalk gemaakt. Hierin gaan Ivo Opstelten en Simon Verduijn van Verbouwstromen in gesprek met de aanbieders en corporaties om de concept uitwerking van de voorgenomen MEER-regeling te toetsen op bruikbaarheid en impact.

Verbouwstromen is een samenwerkingsverband van De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw&Techniek en TKI Urban Energy.

Kijk hieronder de webtalk terug. Reageren op de consultatie kan nog tot 26 april.