Vervangingsopgave Grip op de Maas

Vraagstukken

Vanaf de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw zijn natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen en gemalen, gebouwd om het hoofdwatersysteem aan de wensen van de samenleving aan te passen. Na de aanleg verschoof de aandacht naar beheer en onderhoud. Inmiddels zijn de oudste kunstwerken aan vervanging toe. Dat is een grote en complexe opgave: een opgave die te groot is voor Rijkswaterstaat alleen en ook de oplossing is (nog) niet direct helder. Aan de hand van de concrete opgave van de zeven stuwen in de Maas, Grip op de Maas, willen we de gedachtevorming en kennisontwikkeling over de vervangingsopgave op gang brengen. Voor Grip op de Maas hebben twee co-creatietrajecten op De Bouwcampus plaatsgevonden waar marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen nieuwe perspectieven ontwikkeld hebben.  

Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is als beheerder van deze kunstwerken de initiatiefnemer. Voor Rijkswaterstaat is de pré-concurrentiële en neutrale omgeving van De Bouwcampus de ideale plek om samen met de markt, kennispartners en beheerders aan deze opgave te werken. De ontwikkelde kennis kan vervolgens worden benut voor gelijksoortige opgaven.

Grip op de Maas fase 3

Energie uit water

In het kader van het co-creatietraject Grip op de Maas is nagedacht over de vervangingsopgave van de zeven stuwen in de Maas. De zes perspectieven zijn in fase 2 verder uitgewerkt, waaronder de potentie van vervanging en renovatie bezien vanuit het perspectief van de energietransitie van Nederland. Op 1 maart 2018 is door Nelly Kalfs (Rijkswaterstaat) en Pallas Agterberg (Alliander) een samenwerkingsovereenkomst getekend om het ontwikkelde schetsontwerp ‘Energie uit water’ verder uit te werken en te toetsen in enkele pilots. Lees meer

Grip op de Maas Fase 2

Oogst

Samenvatting opgave, perspectieven en inzichten

gripopdemaas factsheet

Oogstpublicatie


Oogstbijeenkomst

DCK 9254 kl

‘Vandaag nemen we je mee op reis langs de ontdekkingstocht die we de afgelopen 2,5 jaar met een groot aantal van jullie hebben gemaakt langs de zeven stuwen in de Maas’, zo opent Laurens Schrijnen (directeur De Bouwcampus) de oogstbijeenkomst. Grip op de Maas biedt inspiratie om anders te gaan kijken, zowel inhoudelijk als in de manier van samenwerken. We delen en vieren de oogst van Grip op de Maas en delen de inhoudelijke opbrengsten en de ervaringen die in het gehele co-creatieproces zijn opgedaan.' 

Lees verder


Wat kan co-creatie voor jou en/of de opgaven waar jij aan werkt betekenen? 

Deelnemers, vanuit marktpartijen, kennisinstellingen en overheden, die aan de opgave Grip op de Maas hebben gewerkt, vertellen hoe zij het co-creatietraject Grip op de Maas hebben ervaren.

 • Wim van Hengel

  Vraaginbrenger vanuit Rijkswaterstaat
 • Jan Hendrik Dronkers

  Ministerie Infrastructuur & Waterstaat
 • Henry Tuin

  Arcadis
 • Marlène van Gessel

  Van Roosmalen van Gessel Architecten
 • Bilal Akdeniz

  Heijmans
 • Joris Vijverberg

  Rijkswaterstaat
 • Marijn Alferink

  Student TU Delft
 • Manon Jütte

  Alliander
  Fragment 1
 • Jaap van der Weele

  DIMCO
 • Manon Jütte

  Alliander
  Fragment 2
 • Wim van Hengel

  Vraaginbrenger vanuit Rijkswaterstaat
 • Maarten van der Vlist

  Rijkswaterstaat / De Bouwcampus
Je kunt hierboven scrollen
 • Wim van Hengel

  Wim van Hengel

  Vraaginbrenger vanuit Rijkswaterstaat
 • Jan Hendrik Dronkers

  Jan Hendrik Dronkers

  Ministerie Infrastructuur & Waterstaat
 • Henry Tuin

  Henry Tuin

  Arcadis
 • Marlène van Gessel

  Marlène van Gessel

  Van Roosmalen van Gessel Architecten
 • Bibal

  Bilal Akdeniz

  Heijmans
 • Joris Vijverberg

  Joris Vijverberg

  Rijkswaterstaat
 • Marijn Alferink

  Marijn Alferink

  Student TU Delft
 • Manon Jütte

  Manon Jütte

  Alliander
  Fragment 1
 • Jaap van der Weele

  Jaap van der Weele

  DIMCO
 • Manon Jütte

  Manon Jütte

  Alliander
  Fragment 2
 • Wim van Hengel

  Wim van Hengel

  Vraaginbrenger vanuit Rijkswaterstaat
 • Maarten van der Vlist

  Maarten van der Vlist

  Rijkswaterstaat / De Bouwcampus

Grip op de Maas Fase 1

Verslagen van de bijeenkomsten fase 1

Oogstboekje Grip op de Maas - Fase 1

Er is een digitaal Oogstboekje gemaakt met daarin de inhoudelijke resultaten van Grip op de Maas en een terugblik op het proces. Lees het Oogstboekje hier

Grip op de Maas - Fase 1

Perspectieven Grip op de Maas

De perspectieven die tijdens de bijeenkomst op 7 december zijn gepresenteerd kun je via onderstaande links downloaden:  

Bijeenkomsten perspectieftrekkers

In een selecte groep is aan de slag gegaan met de inrichting van de volgende fase in het co-creatieproces. Lees hieronder de verslagen van de bijeenkomsten van de Perspectieftrekkers: 

 

Bijeenkomsten voorbereidingsteam

Voorbereidingsteam
In aanloop naar de bijeenkomsten van 17 september, 18 november en 7 december is het Voorbereidingsteam een aantal keer bij elkaar gekomen. Lees hieronder de verslagen van deze bijeenkomsten: 

 

Grip op de Maas op InfraTech 2017

Tijdens een bijeenkomst op de InfraTech 2017 werd het co-creatietraject rondom Grip op de Maas besproken. Lees hier de blog over deze bijeenkomst. 

Bekijk ook de presentaties:

 

Grip op de Maas in de media