Platform CB'23

Vraagstukken
Platform CB'23

Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief.

Stippel samen met Platform CB’23 de route uit naar circulaire afspraken in de bouw!

Ga naar www.platformcb23.nl voor meer informatie en aanmelden.


Deel deze pagina

Aanleiding

Ons grondstoffengebruik moet enorm teruggedrongen worden. In 2023 wil de overheid daarom 100% circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit hervormd worden. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar.

Doel

CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. Het platform heeft een horizon van vijf jaar: van 2018 tot 2023. Kort genoeg om druk op de ketel te zetten en lang genoeg om tot concrete resultaten en afspraken te komen. Het platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door zich te richten op:

 • Het opbouwen en delen van kennis
 • Het inventariseren en agenderen van belemmeringen
 • Het opstellen van bouwsector brede afspraken

Oftewel: co-creëren, construeren en concluderen. Het beoogde resultaat is een gezamenlijke route naar circulaire afspraken.

Aanpak

Het uitgangspunt van Platform CB’23 is dat er transparant gewerkt wordt aan uitdagingen die de deelnemers samen kiezen en oppakken. Het platform is gericht op actie, versnelling en opschaling met een zo breed en relevant mogelijk draagvlak uit de sector. Het bouwt voort op bestaande kennis en ervaringen, in samenwerking met relevante circulaire initiatieven.

Actieteams gaan aan de slag met:

 1. Afspraken
 2. Praktijkexperimenten
 3. Ketentrajecten
 4. Kennisdelen en -ontwikkelen

Een platformbureau, bestaande uit De Bouwcampus en NEN, verbindt alle activiteiten met elkaar en zorgt ervoor dat kennis onderling gedeeld wordt. Daarnaast inventariseert zij bredere behoeftes op het gebied van circulair bouwen. Platform CB’23 organiseert vervolgens zelf nieuwe activiteiten of zorgt ervoor dat een andere partij een bepaalde behoefte oppakt.

Oogst

Op 3 juli was de eerste bijeenkomst van Platform CB'23. Bekijk  het videoverslag waarin deelnemers aangeven wat hun indruk is van het platform na het bijwonen van werksessies over circulair bouwen. 

Meedoen

Stippel samen met Platform CB’23 de route uit naar circulaire afspraken in de bouw! Ga naar www.platformcb23.nl en meld je aan voor een van de actieteams!

Partners

 • NEN Bouw
  NEN Bouw
 • Rijkswaterstaat
  Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
 • Rijksvastgoedbedrijf
  Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid.