• 10 oktober Transitiedag

Doe mee aan de crossover workshops tijdens de transitiedag op 10 oktober

Het is een dag om te luisteren naar de inzichten en ervaringen van andere professionals uit de infra, utiliteitsbouw, woningbouw en ondergrond en vindt plaats op The Green Village in Delft. Tijdens deze dag vinden crossover-workshops plaats waarin we kijken welke elementen uit de ene transitie toepasbaar zijn op de ander. We zijn ook erg benieuwd naar jouw transitie-ervaringen om zo elkaar te inspireren transitie in de bouw te versnellen.

Aanmelden voor de Transitiedag

Let op! Het aantal plekken voor de Transitiedag is beperkt. Schrijf je dus snel in, want vol = vol.

Inschrijven kan t/m 3 oktober. Je ontvangt een definitieve bevestiging in de week van 25 september.

Deze partijen hebben zich o.a. al ingeschreven: Nationale Politie, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, Vereniging Gemeentelijk Platform kabels en leidingen, TU Delft, TKI Bouw & Techniek, TKI Uban Energy, Stichting Pioneering, Heijmans, Sepa wanden, Schijf groep, Provincie Zuid Holland, Provincie Noord Holland, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Min. BZK, Invest NL, Mijn Aansluiting, Gemeente Leiden, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Dura Vermeer, Croon Advocaten, Centraal Beheer Achmea en Boulab R&DO

Programma

Benieuwd naar het programma? Hieronder is een voorproefje van wat onze curatoren hebben voorbereid in de crossover workshops. Je neemt gedurende de dag deel aan twee workshops. 

Anders kijken

Workshop 1

Tijdens deze workshop Anders kijken leggen we twee transitiestrajecten naast elkaar: Circulair Herinrichten van Utiliteitsgebouwen & Materialen met Toekomst – Biobased bouwen! We wisselen inzichten uit aan de hand van ‘transitie in de praktijk’. Waar staan we in beide transities? We kijken vanuit het perspectief van je eigen rol, de opgave, het stakeholdersveld en doen elkaar handreikingen die ons nieuwsgierig maken naar elkaars versnellers en belemmeringen. Aan de hand van negen verschillende elkaar versterkende bouwstenen gaan we het gesprek aan. Deze zijn essentieel bij het navigeren in complexiteit, een praktisch instrument om in samenhang te leren omgaan met complexe vraagstukken. Doe jij mee om jouw specifieke situatie te ontrafelen en een startpunt voor actie te vinden die daadwerkelijk tot de gewenste beweging gaat leiden? 

Transities golven ook door jouw gebied

Workshop 2

In deze workshop gaan wij op zoek naar kansen voor regionale transitie synergie, zowel ondergronds als bovengronds. We kijken samen naar welke golven van verandering op een gebied af komen en hoe wij daar strategisch op kunnen inspelen.

Urgentie en noodzaak tot verandering stapelen zich op. We zijn allemaal als professionals in de bouw wel bezig met een transitie. In deze workshop kijken we naar transities als maatschappelijke veranderingen die we nodig denken te hebben om bijvoorbeeld klimaatverandering het hoofd te bieden of biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Transities zijn radicale omslagen in manieren van doen denken en organiseren. Je kunt ze zien als golven van verandering. 

In het kader van de energietransitie worden gemeenten gestimuleerd om duurzame energiestrategieën, plannen en concrete projecten te realiseren. Niemand weet wanneer en of de energietransitie daadwerkelijk gaat plaatsvinden op de manier die we nu voor ogen hebben. Wel weten we dat in een gebied alle transities concreet op elkaar ingrijpen; onder de grond en boven de grond. Dat is best spannend…

Hoe lukt het ons om hier slim op in te spelen? Samen proberen we hier vanuit een gebiedsperspectief achter te komen.

Als je leert, blijf je gemotiveerd

Workshop 3

Transities vinden over meerdere generaties plaats en wat je had bedacht werkt later soms niet. Ze lijken muurvast te zitten of denderen compleet de verkeerde kant op ten opzichte van de ambitieuze doelstellingen. Dat gaat iets van ons vragen en daar helpen wij jou mee.

Door renovatie versneld minder warmte verbruiken en minder CO2 verbruiken per woning. Dat is de missie van ons programma Verbouwstromen. Versneld kantoren transformeren tot woningen is de missie van ons Turbo programma. De middelen zijn er en technisch kan het. Sterker nog, het gebeurt al.

Toch blijkt het taai om versnelling te weeg te brengen in deze transities. Marktsimulaties vanuit de verschillende fases uit transmissie raamwerk bieden een uitkomst. Je creëert je eigen handelingsperspectief.

Ben jij verbonden aan een woningcorporatie, een gemeente, een toeleverancier of installateur van renovatie producten? Beheer je leegstaande kantoorruimte of wil je gewoon mee doen vanuit crossovers uit jouw werkveld?

Denken in stromen van bruggen, woningen en renovaties

Workshop 4

De transitiepraktijk van de woningbouw (industrialisatie nieuwbouw) en de V&R opgave (de vervanging en renovatie van infrastructuur)

Denken in stromen:

  • Van projectmatig werken naar product denken;
  • van unieke oplossingen naar continuïteit in vraag en aanbod;
  • van enkelvoudige doelstellingen naar meervoudige waard creatie;
  • van ‘het kan’ naar ‘het doen’!

Waar zie jij deze verschuivingen al gebeuren? En wat maakt dat mogelijk? Wat beweegt mensen volgens jou? Waar zie jij momentum? Aan welke systemische knoppen kunnen we draaien? Hoe kan het sneller?

Met inbreng van een theoretische kapstok en doorleefde voorbeelden uit de transitiepraktijk van de woningbouw en de V&R opgave gaan we in deze workshop in gesprek over bovengenoemde vragen en gaan we verder ontdekken wat er kan in de bouw en infra. Kom je verrijken met handelingsperspectief en kom ook in de stroomversnelling!

The Green Village

Rondleiding

The Green Village geeft ook een rondleiding tijdens de Transitiedag, deze zal om 8:30 plaatsvinden. Aanmelden hiervoor kan via de onderstaande knop

The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties voor toekomstige energiesystemen, duurzaam bouwen en renoveren en de klimaatadaptieve stad. De locatie en aansprekende voorbeelden zetten je meteen al aan het denken. 

Aanmelden voor de rondleiding

Praktische informatie

De Transitiedag is op dinsdag 10 oktober van 09:30 tot 17:30 uur op The Green Village in Delft. Aanmelden voor de transitiedag is verplicht. Indien je niet meedoet aan de rondleiding is de inloop om 09:00 uur. De optionele rondleiding is om half 9. Mocht je interesse hebben dan moet je je wel apart aanmelden voor de rondleiding.

Er staat dan een prachtige koffie van een barista of een heerlijke thee op je te wachten. Natuurlijk hebben we ook wat lekkers daarbij. Tijdens de lunch is er heerlijk verse Pizza en we sluiten af met een borrel.

Je neemt gedurende de dag deel aan twee crossover workshops. Verdere details over onder andere parkeren en de route volgen na inschrijving.

Aanmelden voor de Transitiedag

Let op! Het aantal plekken voor de Transitiedag is beperkt. Schrijf je dus snel in, want vol = vol.

Inschrijven kan t/m 3 oktober. Je ontvangt een definitieve bevestiging in de week van 25 september.

Alle trajecten

Wil je weten met welke vraagstukken De Bouwcampus zich nog meer bezighoudt? Bekijk alle trajecten hier.