Terugblik werkconferentie: 'Hoe kan samenwerking innovatie en opschaling stimuleren'

Terugblik werkconferentie: 'Hoe kan samenwerking innovatie en opschaling stimuleren'

Speciaal voor haar partners organiseerde De Bouwcampus op dinsdag 16 april een werkconferentie. Het onderwerp dat op deze dag centraal stond, was samenwerking tussen aanbieders van innovatieve oplossingen en (potentiële) kopers of opdrachtgevers. Kan dit de ontwikkeling en grootschalige toepassing van innovatie stimuleren? PIANOo, de Provincie Noord-Holland en het Netwerk Conceptueel Bouwen schetsten de theorie en gaven voorbeelden uit de praktijk. Daarna gingen ervaringsdeskundigen en partners van De Bouwcampus met dit vraagstuk aan de slag.

Floris den Boer, PIANOo, Specialist op het gebied van innovatie en aanbesteding
Mogelijkheden voor publieke en private opdrachtgevers om samen te werken op het gebied van aanbesteding en inkopen met voorbeelden uit de praktijk.

Bekijk hier de presentatie van Floris den Boer.


Marco Hofman, Provincie Noord-Holland, Programmamanager Infra
Samenwerking tussen opdrachtgevers in het stimuleren van innovatie bij bruggen.
Willen we in onze projecten onze duurzaamheids- en andere doelstellingen waarmaken, dan werkt het aanbesteden van één klus per keer onvoldoende goed. Een wens is te komen tot het aanbesteden van reeksen van werken, liefst met oplopende eisen qua duurzaamheid of kostenreductie. Hierbinnen is dan ruimte om te investeren in innovatie, en deze ook terug te verdienen. 

Bekijk hier de presentatie van Marco Hofman.


Pieter Huijbregts, Netwerk Conceptueel Bouwen –Alliantie op het gebied van woningbouw: de Bouwstroom
Het Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes werken aan een alliantie. De Bouwstroom is de werknaam van die alliantie. De deelnemers maken met elkaar afspraken over Orde (afstemming vraag en aanbod en standaardisatie in het transactieproces), Rust (continuïteit in de productie en afstemming in planning), Richting (in de productvernieuwing) en Voorspelbaarheid (in de groei van de stroom nieuwbouwprojecten).

Bekijk hier de presentatie van Pieter Huijbregts.

Na de plenaire presentaties gingen twee groepen uiteen in werksessies.

01 Inloop
02 Opening Harald
03 Harald En Floris
04 FlorisdenBoer
05 Marco Hofman
06 PieterHuijbrechts
07 Discussie1
08 Discussie2

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina