Verslag verkenningstafel Verduurzaming gebouw en omgeving

Verslag verkenningstafel Verduurzaming gebouw en omgeving

Deze verkenning is georganiseerd door NEVAP en De Bouwcampus met als doel om met vastgoedeigenaren te inventariseren op welke vaagstukken binnen het thema ‘Verduurzaming Gebouw en Omgeving’ urgentie zit en waar gedeelde behoefte bestaat voor verdere gezamenlijke verdieping. Aan de hand daarvan kunnen coalities worden gevormd en zal een basis voor een uitwerkingsprogramma worden gelegd. Daarbij kan gedacht worden aan co-creatietrajecten met markt, overheden, gebruikers en kennisinstellingen. Hiermee willen we bereiken dat eigenaren van vastgoedportefeuilles, zowel publiek als privaat, samen gaan optrekken zodat er repeterend vermogen wordt gecreëerd, er beter kan worden ingezet op gewenste innovaties en opschaling mogelijk is.

Bekijk hier het volledige verslag. 

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina