Verslag verkenningstafel circulaire en aardgasloze woningrenovatie

Verslag verkenningstafel circulaire en aardgasloze woningrenovatie

Op Building Holland is op 11 april door De Bouwcampus een verkenningstafel georganiseerd met als thema “Circulaire en aardgasloze woningrenovatie”. De Bouwcampus brengt partijen uit de bouwsector bij elkaar rond concrete praktijkopgaven om in co-creatie andere oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Het doel is te komen tot betere uitvragen, andere samenwerkingsvormen en innovatieve oplossingen voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. De renovatie van de bestaande (sociale) woningvoorraad is een complex onderwerp. De Bouwcampus focust op één onderdeel om tot versnelling, kwaliteitsverbetering en ambitieverhoging te komen, namelijk: ‘Opschaling en versnelling van aardgasloze en circulaire renovatie van het corporatiebezit sociale woningen’.

Lees hier het volledige verslag.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina