Preverkenning Bouwcapaciteit

Preverkenning Bouwcapaciteit

Momenteel staat Nederland voor een opgave om 1 miljoen woningen bij te bouwen. Hiervoor is zowel genoeg materialen, grondstoffen, apparatuur en menskracht nodig. Heeft Nederland hiervoor genoeg en zij wij in staat om deze opgave te voltooien? In relatie met alle andere grote opgave in de andere sectoren (GWW, U-bouw, Installatietechniek, E-transitie)?

Human Capital (in de bouwsector) is momenteel een onderwerp waar grote uitdagingen spelen. Als we spreken over de humancapital agenda dan gaat het over tekorten van de juiste mensen om de werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren.

Klik hier voor het volledige verslag.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina