NLingenieurs

Partners
NLingenieurs

NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. NLingenieurs werd in 1917 opgericht als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur. De vereniging wordt aangestuurd door het Bestuur onder leiding van voorzitter Johan van den Elzen en de directeur Jacolien Eijer-de Jong.


Deel deze pagina

'Samen creëren we meer daadkracht voor vernieuwing. Innovatie vraagt om bereidheid om mislukking acceptabel te vinden. Dat is makkelijker samen met anderen.'

Over NLingenieurs

De leden van NLingenieurs zijn private bedrijven die ingenieursdiensten leveren, opereren op basis van vrije concurrentie en voldoen aan de kwaliteitseisen van de vereniging. Deze leden, variërend van kleine bureaus tot wereldwijd opererende ondernemingen, hebben een reputatie van kwalitatief hoogwaardig advies en objectieve advisering.

NLingenieurs zet zich in voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de branche: een competitieve markt met vrije concurrentie, waarbij kwaliteit leidend is in de keuze voor een bureau.

Activiteiten

  • Overleg met wet- en opdrachtgevers.
  • Profilering en positionering middels meningsvorming en –uiting.
  • Onderzoek naar en verschaffen van inzichten over de branche.
  • Ontwikkelen en verspreiden van passende leveringsvoorwaarden.
  • Informatievoorziening / loketfunctie.
  • Bijdragen aan pre-competitieve kennisontwikkeling.
  • Faciliteren van kennisuitwisseling binnen de branche en de keten.
  • Ondersteuning van ondernemerschap.
  • Bemiddeling bij klachten.
  • Bieden van ledenservices.

Contact

Jollemanhof 14
1019 GW Amsterdam
Postbus 63
1000 AB Amsterdam
T. 070 – 31 41 868
E. info@NLingenieurs.nl

Specificaties

 

Partners