NEN Bouw

Partners
NEN Bouw

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Zo brengen we belanghebbende partijen bij elkaar om gezamenlijk belangrijke afspraken te maken en faciliteren we de implementatie hiervan. Dit doen we al sinds 1916 en in de tussentijd zijn er veel zaken gewijzigd waar goede afspraken over zijn gemaakt. Te denken valt aan het standaardiseren van bouwproducten (van klinknagel naar High-Tech bouten, van baksteen wanden naar vliesgevels, etc.), van maatvoeringen van bijvoorbeeld vaste maten in leidingsystemen voor water en gasinstallatie of meten van toleranties in de bouw (wat zijn nog acceptabele afwijkingen). Normen spelen een essentiële rol zonder dat deze direct te zien zijn, hoewel? Huizen en kantoren krijgen allemaal een energie- en een duurzaamheidslabel gebaseerd op normen. Voor veel bedrijven en bouwprojecten zijn normen strategisch om bijvoorbeeld sneller te kunnen innoveren of processen efficiënter in te richten.

Benieuwd of normalisatie iets is voor jouw organisatie óf wil je toch meer informatie over normalisatie. Ga dan naar de website van NEN


Deel deze pagina

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau. Voor alle belanghebbende partijen zijn wij dé geprefereerde partner. Samen met deze partijen bundelen we kennis van markt en technologische ontwikkelingen en vertalen dit in toepasbare afspraken; deze bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel. De toegevoegde waarde die normontwikkeling en –toepassing biedt, is voor onze klanten evident.

We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen.

NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er 26 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en 177 subcommissies actief met in totaal ruim 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur.

Ambitie als partner van De Bouwcampus

Als partner willen we bijdragen aan innovatie en een betere integrale samenwerking stimuleren in de bouw.

Contact

Vlinderweg 6
2623 AX Delft
Postbus 5059
2600 GB Delft

T: 015-2690292

Contactpersonen: Willemien Bosch, Clustermanager Materialen & Bouwproducten (E: willemien.bosch@nen.nl) en en Nilgün Esen, Cluster manager Bouw en Installaties. 

Specificaties

  • Doe mee Platform CB'23

    Platform CB'23

    Platform CB’23 streeft ernaar om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen.

Partners