• Start
  • Nieuws
  • Beheerders verenigen zich voor de circulaire infrastructuur

Beheerders verenigen zich voor de circulaire infrastructuur

Beheerders verenigen zich voor de circulaire infrastructuur

iAMPro en De Bouwcampus starten samen met een groep koplopers op het gebied van assetmanagement het traject 'Circulair Assetmanagement' met het toekomstbeeld: beheren zonder materiaalverlies met de centrale rol voor de assetmanager. Dat is de uitkomst van een succesvolle (digitale) verkenningstafel met vertegenwoordiging vanuit opdrachtgevers, markt- en kennispartijen vanuit diverse sectoren op woensdag 22 april jl., niet toevallig de 50ste editie van Earth Day.

Geplaatst: 30 april 2020

Deel deze pagina

Juist de assetmanager, die de verantwoordelijkheid draagt voor de staat van de infrastructuur op de lange termijn, is de sleutelfunctionaris om onnodig materiaalgebruik te voorkomen en de waarde van de inzet van materialen te optimaliseren. Dit vraagt wel om een wezenlijk andere houding en rolinvulling van de beheerder. De bijeenkomst maakte duidelijk dat Circulair Assetmanagement bij de deelnemers tot veel enthousiasme leidt door de vele kansen die het biedt om deze maatschappelijke ambitie voor een circulaire economie waar te maken.

De verkenning leidde tot de conclusie dat op vier sporen wordt doorontwikkeld:
a. Samenwerking: het is noodzakelijk dat beheerorganisaties materiaal van elkaars areaal gaan inzetten. Dat vereist inzicht in het materiaal in de assets. Initiatieven van marktplaatsen en het coördineren van werkvoorraad zijn er al, maar hoe pakken we dit met focus op circulaire ambities structureel aan? Dit kan door op lokale of regionale schaal de (lange termijn) programmeringen beheer en onderhoud en vervanging en renovatie met elkaar te delen, en te onderzoeken of vrijkomende materialen gedeeld kunnen worden. In het vervolg van het traject gaan we op zoek naar partners om hiermee te experimenten.
b. Organisatie en Leiderschap: de (bestuurlijke) ambities voor de circulaire economie zijn er, maar vragen om een geheel nieuwe regierol en leiderschap van de assetmanager. In het vervolg van dit traject gaan we deze gedachte uitwerken hoe dit in de praktijk wordt gebracht.
c. Standaardisatie: om circulair te bouwen is de informatie van de assetmanager onmisbaar. Door te standaardiseren in bijvoorbeeld uitvragen, aanpak en materialenpaspoorten wordt het gemakkelijker om modulariteit/circulariteit vanzelfsprekend te maken en materiaal volgbaar te maken, voor hergebruik binnen het eigen areaal of daarbuiten. We gaan initiatief nemen om meer standaardisatietrajecten te starten.
d. Financieel en juridisch: financiële en juridische aspecten zijn bij het inrichten van circulair assetmanagement van groot belang. De Nota Kapitaalgoederen, als uitvloeisel van de BBV, biedt daarbij een potentieel kader waarvan bij deze ontwikkeling gebruik kan worden gemaakt. De zoektocht in ons vervolgtraject richt zich op circulair assetmanagement en de financiële beperkingen die we voorzien.

Meer informatie

Heb je vragen over dit traject of heb je interesse deel te nemen? Neem dan contact op met Joost Meijer via j.meijer@debouwcampus.nl of 06 - 10 34 95 40